Áprilisban hét tél, hét nyár

Áprilisban hét tél, hét nyár

Egy gelencei erdei ház udvara 2014. április 8-án

Ha valamelyik hónapra rá lehet fogni, hogy szeszélyes az időjárása, az április biztosan ilyen. Az „áprilisban hét tél, hét nyár” mondás alátámasztására elég lehet felhozni azt, hogy míg például a 16. század közepén hőség és szárazság jellemezte, pontosan háromszáz évvel ezelőtt ebben a hónapban hó borította be a székelyföldi rónát. De lássuk, még miket lehet kihámozni a régi krónikákból!

Kocsis Károly

2024. április 01., 08:362024. április 01., 08:36

2024. április 01., 08:382024. április 01., 08:38

1420-ban a fák kétszer virágoztak és termettek gyümölcsöt, a gabonának április 17-én pedig már kifejlett kalásza volt, és a cseresznye is kezdett érni.

A fentebb említett 1549. évben, április 7-én Erdélyben nemcsak „rettenetes” napfogyatkozás ijesztgette a jónépet, hanem „oly hatalmas hőség következett, hogy sok folyó és kutak kiszáradtak, egyes helyeken az erdőket is megtámadta, s azok leégtek.”

Jó néhány évvel később, 1563. ápr. 23-án „az összes szőlők és gyümölcsfák lefagytak” egész Erdélyben, míg 1608. április 1-jén „egy rőfnyi magas hó hullott” Brassóban. Egy erdélyi rőf pedig 1 singet, azaz 62 centit jelent!

Galéria

Ugyanott 2015. április 17-én

1610-ben „a decemberben a Barcaságban leesett hó majdnem húsvétig (április 11.) megmaradt. Emiatt

majdnem mindenféle vad a hegyekből és az erdőkből lejött a hegyek alján levő városokba; kutya és csapda nélkül lehetett szarvast és dámvadat fogni.”

Fél évszázaddal később is hasonló állapotokat találunk, 1660. április 20-án „a szőlő egész Erdélyben elfagyott, és így az óbor igen drága lett”,

1668. április 2-án pedig havazni kezdett, és húsvét hétfőjén már majdnem térdig érő hó volt, amely 9 napig megmaradt.

De ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen ekkor éppen kis jégkorszak közepén vagyunk, amelyet a 14. és a 19. század közé szoktak betájolni, de különösen 1550 és 1740 között fordult hidegre az európai időjárás. Ennek megfelelően 1693. április 15-én is „volt rút, alkalmatlan, havas eső nagy széllel együtt, meg is fagyván az föld” a háromszéki Nagyajta környékén.

1724. április 15-én is „kiadósan havazott, ami azonban nem ártott, mert a hónap vége felé gazdagon jelentkeztek a kalászok”, legalábbis Nagyenyed környékén.

Galéria

Az Alcsíki-medence 2016. április 17-én

Vérszínű eső Brassóban

1725-ben úgyszintén „szár középig érő hó volt” Háromszéken, 1731. április 28-án pedig Brassóban

Idézet
napkeltekor vörös, vérszinü eső volt, a felfogott víz is megtartotta szinét, sőt a falakon is látszott a vörösség.”

Hogy ez mi lehetett, arról csak sejtéseink lehetnek, csak abban lehetünk biztosak, hogy vegyi szennyeződés nem okozhatta, mint történt az például 2018-ban Szibériában, ahol egy kohászati üzem udvaráról kapott fel a szél jelentős mennyiségű vasoxidot. Háromszáz évvel ezelőtt talán homok- vagy vízfelszínről származó zöld mikroalgák okozhatták a csapadék elszíneződését.

Az 1779. évi rendkívül száraz és fagyos tél után még szárazabb nyár következett, ami azt eredményezte, hogy „mindjárt 1780-ikban tavasszal éhen majd elveszett a nép, mert felénél többnek egy szem gabonája sem volt.”

A következő esztendő sem hozott sok jót, hiszen a „szeles időjárás a magasabb helyekről elhordta a homokos földet, a vetés szabadon maradt, a völgyekben pedig azokat elboritotta.”

Az 1785. évi április időjárásra vonatkozólag nincs közvetlenül Székelyföldre vonatkozó adatunk, de Nagyváradon

Idézet
ezen a tavaszon oly sokáig tartó tél volt, hogy ilyenre senki sem emlékezik, mely miatt a takarmány elfogyván, a marhák éhen vesztek, vagy a házak fedelével (szalma, zsúp, nád) tápláltattak.”

Ráadásul a „hirtelen olvadás miatt a Maros kilépett a medréből, Arad városát 6-án és 7-én öntötte el a víz, az ablakokon is befolyt, az emberek a padláson kerestek menedéket, 8-án az ár a város feletti gátat és a nagy töltéseket áttörte, s nagy zúgással a város egyéb részeit is elöntötte: kik az éjjeli rivadásban bátorságosabb Bárkákra nem találhattak, nyergeletlen házak tetejére... ülének.” Nagyszebenben „ebben a hónapban még mindig tartós a havazás és az eső.

Idézet
Nagy olvadás következtében a Szeben-patak is kiáradt (...) Kétszer elérte a város kapuit. Az országutak nehezen járhatók, az állatok kidőlnek, a posta 2 teljes napot késik.”
Galéria

Hófoltok a Bodok-hegységben 2017. április 2-án

Székelyország hó alatt

1804 áprilisában olyan „egyharmad napos förgeteg” tombolt, hogy „bornyúk, bárányok eldöglöttek, de számos barom (ha csak az akkoron kiáradott vizekbe nem fúlt) nem igen veszett el… ember fagyásról pedig semmit nem hallottunk.” A következő évben „kellemes meleg időjárás” vezette be a hónapot, „majd az újabb tartós erős hideg, a hirtelen időjárás-változás sok ember betegségét, majd halálát okozta.”

1809. április 19-én „hallatlan áradások öntötték el mindazon tájokat, mellyek a Maros, Fehér és Fekete-Kőrös mellett fekszenek.

Idézet
Ezen hirtelen való vizözön sik helyeken a lakosoknak marháit elsodorta, az utakat pedig annyira elboritotta, hogy a gyakori helyekben és városokba elzáratott a bémenetel.”

1810-ben ismét hideg és hó jellemezte az április időjárást: „úgy látszik, hogy téli hónapjainknak minden keserüségüket április akarta kipótolni, mert

Idézet
azon kivül, hogy csak nem minden napjaiban ujra meg ujra fejéritvén hóval a szomszéd havasokat, füttő kemenczéinket ujra melegittetni parantsolta, a csiki atyafiakat derekasan meg is szánkáztatta, több napokig tartó vastag hóval szórván bé előttök tartományainkat”

– így a krónikás. De két évvel később is hasonló kép fogad ezen a vidéken, sőt „… egész Székely Országunk április 6-ikától fogva térdig érő hó alatt didereg.”

Galéria

Kilátás az Bodok-tetőről 2020. április 3-án

1814-ben aztán ismét a gazdák itták meg a levét április szeszélyének, hiszen Erdélyben

Idézet
április 30-án az északos helyeken is meggy-, szilva-, alma-, körtvélyfák kivirágozva voltak, mikor reggeli 6 óra tájban egy tsendes havazás kezdődött, mely 2 nap tsaknem minden szünet nélkül esvén marháinkat üres jászlaikra a’ legelőről békergette, szárba indult gabonáinkat a’ földre tsépelte.”

1879-ben három hónapra jutó csapadékmennyiség hullott le áprilisban, 1929-ben a hideget többszöri havazás tetőzte, 1934-ben a hónap végén már fürödni lehetett a folyókban.

1949-ből is kánikulát jegyeztek fel, 1955-ben pedig a virágzó gyümölcsfákat belepte a hó.

1995-ben ismét hideg, szeles, télies hónapnak bizonyult április, 1996-ban egyes helyeken méteres hó borította a földeket, Brassó környékén például hét napon át. Ugye igaza van a csízió tanácsának, miszerint „senki áprilisi szemmel ne tekintsen felebarátjára!” – azaz ne szeszélyeskedjen!

Galéria

Kilátás az Avas-tetőről 2021. április 10-én

A hónap időjárása

1884 óta, amit a romániai meteorológiai szolgálat kezdetének tekintenek, 1940. április 1., 3., 4., 8.,15. számítanak negyedik hónap leghidegebb (mínusz 26 Celsius-fok) napjainak; igaz, ezt az Omu-csúcson mérték.

A legmagasabb hőmérsékletet, 35,5 °C-ot 1985. április 10-én az olténiai, Duna-parti Bechetnél rögzítették, ahol egyébként 2020-ban és 2022-ben majdnem mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála

– csakhogy kissé csillapítsuk az ún. „globális felmelegedés” keltette pánikot.

Leghidegebb áprilisok az 1961–2019-es időszakban: 5,1 °C átlag 1997-ben, 6,3 °C 1965-ben, 6,7 °C 1982-ben. Legmagasabb havi hőmérsékleti átlagok: 14,1 °C 2018-ban, 12,1 °C 2016-ban, 11,9 °C 2000-ben.

Erdélyi városok legalacsonyabb és legmagasabb áprilisi hőmérsékletei:

  • Marosvásárhely –7,5 °C (1929), illetve 32,5 °C (1934)

  • Kolozsvár –8,4 °C (1923), illetve 30,2 °C (1926 és 1950)

  • Szatmárnémeti –6,4 °C (1954), illetve 30,8 °C (2012)

  • az Omu-csúcson: –26 °C (1940), illetve 12,8 °C (1986)

A legtöbb csapadék 24 óra alatt a Szeben megyei Păltiniș sízőhelyen hullott 1933. április 24-én: 110,4 liter négyzetméterenként. A legmagasabb csapadékátlagot a következő években jegyezték: 1997-ben 88 liter, 2014-ben 84,6 liter, 1977-ben 79,5 liter négyzetméterenként.

A legszárazabb áprilisok: 2020-ban 11,1 liter csapadékátlag, 2007-ben 14,9 liter, 1968-ban 17,5 liter négyzetméterenként.

Galéria

Tavaly a torjai határ már zöld volt április 23-án…

Népi megfigyelések

Ami elődeink ez irányú tapasztalatait illeti, nem minden tekintetben találunk összhangot. Van, ahol nem szerették az április havat, mondván, „a hó és a fagy nyárra kevés takarmányt hagy”, illetve „[április közepén] mezőn ha víz nem apad, földnek haszna elmarad”; máshol meg úgy tartották, „április hónap, ha nedves, aratás lesz bő és kedves”.

Ezt még olyan bölcseletekkel egészíthetjük ki, mint

  • a lucskos áprilist virágos május és száraz június követ

  • a száraz április száraz májust jelez

  • az április esője elkergeti a fagyot

  • az áprilisi dörgés – nedves év vagy

  • az áprilisi hó trágyáz, a márciusi szalmáz.

Egy 1855-ös kalendáriumban meg ezeket találtuk:

Idézet
Az áprili hó a rétekre jó. Az áprili eső nagy istenáldás. Ha ápril szép és tiszta, május zordonabb lesz. Ha ápril végén a fák jól virágoznak, sok gyümölcs lesz.”

„Ha erősen süt Vince napja, szőlőt nyara felhizlalja” – okoskodtak nagyapáink, bár jó borszőlő kevés helyen termett Székelyföldön. Meggy és cseresznye viszont annál inkább, és ezeknek a Herman-napi (április 7.) csepergés tett jót. A pereszkét és a kucsmagombát április ajándékának tekintették, és időjárást is jósoltak belőle: „ha elaszott, májeső lesz, de ha kövér, aszályt jelez.”

Galéria

… és a medvehagyma is szép nagyra nőtt

Azt is számon tartották, hogy

ahány nappal megszólal Szent György előtt a béka, annyival hallgat utána (hűvösre fordul az idő), és „ha eső nincs György nap előtt, sár lepi be a legelőt.”

Ha pedig Márk napján pacsirta, fürj vagy béka szól a búzából, az jó termést ígér, de ugyanakkor köd, sok jégeső, vihar várható. Az is Szent Györgyhöz kapcsolódik, hogy ha napján a rozs oly magas, hogy a varjú elrejtheti magát benne, jó gabonatermő esztendőnek nézünk elébe.

A hónap utolsó előtti, Sienai Szent Katalinnak dedikált napját is érdemes figyelni, mert ha jó idő van, akkor egész nyáron arra lehet számítani, és megfordítva. Amennyiben a következő éjszakán esik az eső, nagy termés lesz; ha hideg, esetleg éjszakai fagy lenne, mindenből gyenge termés várható.

Viszont a fagynak is megvan a haszna a kár mellett, mert elpusztítja a kártékony bogarakat!

Aztán hogy ezeket a régi bölcseleteket mennyire lehet komolyan venni, azt rábízzuk ki-ki személyes tapasztalatára. Az 1575-ös csízió áprilisra vonatkozó javaslata viszont nem képezheti vita tárgyát:

Egy diófa alatt én elnyugszom,

Ebéd után egyet jól aluszom.

A Mediant mostan én vágatom,

Egészségemre vagyon nagy gondom.

Jégeső Kézdivásárhelyen 2019. április 30-án

Világ- és magyar napok áprilisban
1.: a bolondok napja
2.: az autizmus világnapja
3.: az afrikai kultúra újjászületésének napja
5.: a kassai kormányprogram emléknapja, a szlovákiai magyarok nemzeti gyásznapja
7.: az egészség világnapja; biztonságos anyaságért világnap; füstmentes világnap
8.: roma világnap; az emberszeretet világnapja
10.: magyar nemzeti rákellenes nap
11.: a magyar költészet napja; a Parkinson-kór világnapja
12.: az űrhajózás világnapja
14.: könyvtárosok világnapja
18.: műemlékvédelmi világnap; rádióamatőr-világnap
20.: a csillagászat napja (tavasz)
22.: a Föld napja; nemzetközi párnacsata-nap
24.: a magyar rendőrség napja; a kísérleti állatok világnapja
27.: a vakvezető kutyák világnapja
28.: a munkabalesetben meghaltak és megsérültek nemzetközi napja
29.: nemzetközi táncnap
30.: a méhek napja Magyarországon

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 01., szerda

A májusi tornádó hatvan birkát is az égbe ragadhat

Májust sokan az év legszebb hónapjának tarják, de azért érhetnek meglepetések. Lehet, hogy pár héttel tényleg előrébb tart a természet a megszokotthoz képest, de április utolsó két hetének időjárását figyelembe véve még ne tegyük el végleg a meleg ruhát.

A májusi tornádó hatvan birkát is az égbe ragadhat
2024. május 01., szerda

Felháborodás és félelem a Nyikómalomfalvára visszajáró medve miatt

Közfelháborodást váltott ki, hogy majdnem tehetetlenek a Nyikómalomfalvát többször meglátogató medvék miatt, ráadásul többek félnek saját portájukon, főleg szürkületben és az esti, éjszakai órákban.

Felháborodás és félelem a Nyikómalomfalvára visszajáró medve miatt
2024. május 01., szerda

Kétbocsos anyamedve ólálkodik Tordátfalva határában

Két medvebocs és egy anyamedve miatt riasztották a Siménfalva községieket szerda délután a Ro-Alert rendszeren keresztül, felhívva a figyelmet, hogy kerülni kell a környéket.

Kétbocsos anyamedve ólálkodik Tordátfalva határában
2024. május 01., szerda

A tánc közösségformáló ereje – filmvetítéssel zárták a táncnapokat

A Tánc világnapját háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelték Csíkszeredában, a táncnapok záróakkordja pedig a Moving Stories című dokumentumfilm volt, amit a Csíki Moziban vetítettek le az érdeklődőknek.

A tánc közösségformáló ereje – filmvetítéssel zárták a táncnapokat
2024. május 01., szerda

Kerékpáros majális Székelyudvarhelyen

Több helyszínről indultak kerékpárral a székelyudvarhelyi Városi Majálisra, amelyet a Sétatéren tartanak idén. Elsőként a Tekergők zenekar adott elő örökzöld mesedalokat, de sok más színes programmal várják a látogatókat a nap folyamán. Fotókon mutatjuk.

Kerékpáros majális Székelyudvarhelyen
2024. május 01., szerda

Egy idős biciklist gázoltak el Székelyudvarhely központjában

Megsérült egy idős férfit, aki kerékpárral közlekedett Székelyudvarhely központjában és elgázolták szerda délután. A helyszínelés idejére részlegesen lezárták az érintett útszakaszt, a hatóságok irányítják a forgalmat.

Egy idős biciklist gázoltak el Székelyudvarhely központjában
2024. május 01., szerda

Őrizetbe vették az autótolvajokat

Őrizetbe vették azt a két fiatalt a rendőrök, akik a gyanúk szerint keddre virradóan elloptak egy gépkocsit Máréfalván, majd Székelyudvarhelyen egy gyalogos ösvényen, megrongálódva hátrahagyták a járművet.

Őrizetbe vették az autótolvajokat
Őrizetbe vették az autótolvajokat
2024. május 01., szerda

Őrizetbe vették az autótolvajokat

2024. május 01., szerda

Iktatta jelöltjeit az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete

Huszonnégy tanácsosjelölt, illetve az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének előválasztásán nyertes Szakács-Paál István polgármesterjelölt is leadta kedden a helyhatósági választásokon való induláshoz szükséges dokumentumokat a helyi választási irodában.

Iktatta jelöltjeit az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete
2024. május 01., szerda

Ember Attila az EMSZ székelyudvarhelyi szervezetének polgármesterjelöltje

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben indul a székelyudvarhelyi polgármesteri címért Ember Attila vállalkozó – jelentette be Facebook-oldalán a jelölt.

Ember Attila az EMSZ székelyudvarhelyi szervezetének polgármesterjelöltje
2024. május 01., szerda

Maros Megyei Tanács: A kritikus technológiákba való beruházásokra várunk projektötleteket a Maros megyei vállalkozóktól

A Maros Megyei Tanács tájékoztatja a magánszféra szereplőit a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Méltányos Átállási Program finanszírozási lehetőségéről a Stratégiai Technológiák Európáért Platform (STEP) keretében.

Maros Megyei Tanács: A kritikus technológiákba való beruházásokra várunk projektötleteket a Maros megyei vállalkozóktól
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!