A székelyudvarhelyi református kollégium újraindulásáról emlékeztek meg

Újraindulásának 25 éves évfordulóját ünnepelte szombaton a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium a belvárosi református templomban. A tanintézetben záruló eseményen ugyanakkor átadták a magyar állami támogatással elkészült, Bethlen Jánosról elnevezett auditóriumot is.

Széchely István

2019. október 12., 19:592019. október 12., 19:59

A székelyudvarhelyi református kollégium újraindulásáról emlékeztek meg

Fotó: Veres Nándor

Újraindulásának 25 éves évfordulóját ünnepelte szombaton a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium a belvárosi református templomban. A tanintézetben záruló eseményen ugyanakkor átadták a magyar állami támogatással elkészült, Bethlen Jánosról elnevezett auditóriumot is.

Széchely István

2019. október 12., 19:592019. október 12., 19:59

Balog Zoltán református lelkész, korábbi emberierőforrás-miniszter igehirdetésével kezdődött a református kollégium újraindulásának a negyedszázados évfordulójára szervezett ünnepség. A keresztény élet lényegéhez tartozó kettősség képezte Balog Zoltán egyházi beszédének a központi témáját, a magyarság történelmét is jellemző és az ember által a mindennapokban is megélt gyötrelmekről, küzdelmekről, illetve az értékekről és az erőről, az élet csodálatos ajándékairól beszélt. „Ennek a titoknak – hogy az ember élete ilyen – a lényege az, amit Pál apostol úgy ír, hogy Krisztus. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy Jézusunk élete is látható legyen a mi életünkben” – fogalmazott prédikációjában.

Számtalan megbicsaklás adódhatott az iskola történetének az elmúlt 25 évében is, de nem véletlen, hogy most mégis erre a 25 évre emlékezhetünk, és látjuk benne Isten kezének a munkáját – mondta Balog Zoltán. De akkor még nem vagyunk ott a lényegnél – folytatta – az apostoli tanítást idézve: „ne a saját életedben keresd az Isten munkáját, hanem a Krisztus életében keresd a saját életedet!” Igehirdetésében az elmélyülés, a „belső ember felé” való fordulás fontosságát is hangsúlyozta.

25 év parányi idő

„A keresztény nevelés esélyt nyújt arra, hogy az emberek együttélését ne az erőszak, a hatalom vagy a vagyon tartsa össze” – fogalmazott ünnepi beszédében Tőkés Zsolt. A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója felidézte, hogy

1994-ben a református egyház vezetőségének a döntése és egy lelkes csapat munkálkodása nyomán újraindult a református oktatás Székelyudvarhelyen, és célként tűzték ki, hogy a családért, az egyházért, a hazáért és a népért felelős ifjakat neveljenek.

„Ha a végtelen idő óráján mérünk, 25 év parányi idő csupán, de így is feljogosít az ünneplésre, hiszen az ünnep lehetőség annak a felmérésére, hogy milyen módon sikerült azt a felmérhetetlen szellemi örökséget, amelyet az elődeink reánk ruháztak, kiteljesíteni, tovább gyarapítani” – mondta Tőkés Zsolt. Mély tisztelettel és kegyelettel emlékezett meg az iskola alapítójáról gróf Bethlen Jánosról, az ókollégium épületét újjáépítő és korszerűsítő Baczkamadarasi Kis Gergelyről, Gönczi Lajosról, az új iskolaszárny épületének megtervezőjéről és építtetőjéről, valamint az újraindulást kezdeményező és kivitelező Geréb Attila lelkészről és Antal Sándor magyar szakos tanárról, korábbi iskolaigazgatóról. „Ők megfelelnek Bethlen Gábor, a nagy fejedelem intésének: nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Ez vezéreljen bennünket is!” – fogalmazott a tanintézet igazgatója.

Fotó: Veres Nándor

„Csak egyik szemünk nevet”

Az elmúlt 25 év az erdélyi magyar közösség és az erdélyi magyar egyházak intézményépítésének és intézményeik visszaszerzésének negyedszázada volt – összegzett ünnepi beszédében Brendus Réka. A Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője szerint azonban korántsem tekinthető befejezettnek ez a munka, hiszen elegendő csak visszaemlékezni arra, hogy milyen széleskörű és erős iskolahálózata volt az egyházaknak száz évvel ezelőtt, és mekkora küzdelem volt annak bár egy részét visszaszerezni, újraalapítani. „Ezzel még csak egyik szemünk nevet. Mert a másik, a székelyudvarhelyi református kollégium, a sepsiszentgyörgyi vagy a zilahi testvéreiért sír, melyeket vagy nem sikerült még visszaszerezni, vagy miután jogosan visszakaptunk, újra elvették tőlünk” – fogalmazott Brendus Réka, de hangsúlyozta, az ünnep megerősít abban, hogy e célok elérése lehetséges. A nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője a tanintézet diákjaihoz is szólt beszédében. Benedek Eleknek a fiához intézett útravaló gondolatára – „Hidd meg nekem, hogy csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll s nem nehéz a kasza” – utalva mondta:

Idézet
kedves diákok, legyen hát kezetekben könnyű a toll és nem nehéz a kasza. Legyen erős hitetek, mutassátok meg, hogy méltó utódai vagytok iskolátok névadójának és mindazoknak, akik itt hagyták tollaik és kaszáik nyomát

Egy család tagjai

Az erdélyi és partiumi református kollégiumok képviseletében, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, Szőcs Ildikó köszöntötte a 25 esztendeje újraindult székelyudvarhelyi tanintézetet. Elmondta, a református kollégiumok ugyanazon család tagjai, egymás hite által épülhetnek, és ha valamit kitalálnak, azért nem egyedül aratják le a babérokat, hanem megosztják egymással. „Úgy érzem, hogy ez a nagy család – ami az elmúlt időszakban tizenegyre bővült a Partiumban és Erdélyben – ez egy olyan család, ami a ránk bízott ifjúság-nevelésben egy olyan feladat elé állít bennünket, amiről egyenként érezzük, hogy nagyon felelősségteljes” – fogalmazott. Az egyházkerületek és a magyar kormány támogatásainak köszönhetően minőségi körülményeket tudtak teremteni a református kollégiumokban, ezért a hála kifejezésen túl az a dolguk, hogy ezt megőrizzék az elkövetkezőkben is – mondta Szőcs Ildikó.

Nem csak tudást, hitet is adnak

Demeter Levente, Hargita megye megbízott főtanfelügyelője beszédében annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az elmúlt évtizedekben létrejött, illetve újjáalakult, egyházi kötődésű tanintézetek a tudás átadása mellett az oktatás mikéntjét tekintve igyekeztek a legtöbbet tenni. A református kollégium sikerének a kulcsa az, hogy mindenkori pedagógusaiban megvolt az igény arra, hogy ne csak tudást, hanem hitet is adjanak a diákoknak, felkészítve őket arra, hogy mindig megfelelő válaszokat tudjanak adni a folyton változó világ kihívásaira – mondta Demeter Levente, örömét fejezve ki, hogy magas színvonalon, egyre jobb körülmények közt tudják végezni oktatói, nevelői munkájukat a kollégium pedagógusai. „Büszkék lehetnek rá, hogy olyan példaképet állítottak mindannyiunk elé, mint Baczkamadarasi Kis Gergely” – fogalmazott, megemlékezve az iskola névadójának munkásságáról.

Fotó: Veres Nándor

„Mind egy célt szolgálnak”

Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese, a székelyudvarhelyi református egyházmegye esperese Apáczai Csere János szavait idézte ünnepi beszédében: „mert az iskolára olyan nagy szükség van, és olyan sokféle a haszon, mely az iskolából származik, hogy vaknak, sőt érzéketlennek kell lennie annak, aki ezt magától föl nem fogja, be nem látja”. A rendszerváltozás után, amikor rendre visszakapta az egyház az épületeket – „olyan szinten és olyan helyzetben, amilyenben voltak” – az Erdélyi Református Egyházkerület és sok lelkes ember mindezt tudta, nem felejtette el. Megtették, amit kellett, ezért indulhattak újra a református kollégiumok, ezért újulhattak meg, és ezért felelnek meg a kor elvárásainak. „Mind egy célt szolgálnak. Azt, hogy nekünk itt életünk legyen. Az egyház, és e közösségben, Erdélyben élő népünk ezt a feladatát megismerte, felkarolta, és Isten erre a munkára és szolgálatra áldását adta” – fogalmazott Kántor Csaba. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese beszédében az erdélyi magyarság helyzetét az elvált szülők gyerekének a körülményeihez hasonlította, aki a mostohaapjától gyakran hiába kért, de szükségében édesanyjához bizakodva fordulhatott.

Aula a romos kazánház helyén

A székelyudvarhelyi belvárosi református templomban megtartott ünnepi megemlékezés után az esemény vendégei, meghívottai és pedagógusai megtekinthették a kollégium új, Bethlen Jánosról elnevezett auláját, amely a magyar állam segítségével készülhetett el az iskola régi, romos kazánházának átalakításával. A munkálatokról vetített képes összeállítást láthattak a jelenlévők a kollégium zenekarának az élő zenei aláfestésével.

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 24., szombat

Udmurtiai időutazásra hív kiállításával a Székely Nemzeti Múzeum

Vannak vidékek – Udmurtföld címmel péntek este a Lábasházban megnyílt az a néprajzi jellegű kiállítás, amelyet a háromszéki Bikfalván élő Demeter család állított össze. Az udmurtok fontos jellemvonása, hogy sokat énekelnek.

Udmurtiai időutazásra hív kiállításával a Székely Nemzeti Múzeum
2024. február 24., szombat

Nem tudni, mikor és főleg hová csapódik be egy rakéta: helyszíni jelentés az ukrajnai Harkivból

Biztonsághiány és bizonytalanság mindenütt. A házakban, az utcán, a parkban. A boltokban és a kávézóban. Az iskolában és a munkahelyen. Gyalogosként és autóban utazva. A belvárosban és a külvárosban. Így élnek az emberek Harkivban.

Nem tudni, mikor és főleg hová csapódik be egy rakéta: helyszíni jelentés az ukrajnai Harkivból
2024. február 24., szombat

Két konkrét ok Románia miniszterelnökétől, hogy miért „nem fog itt létezni semmilyen Székelyföld”

Marcel Ciolacu szerint nem a „magyar etnikumú románok” ellen kell összefogni Marosvásárhelyen, hanem egy jobb városvezetés megválasztása érdekében, hiszen Erdély elcsatolása nem reális veszély, és szerinte sosem lesz „semmilyen Székelyföld” Romániában.

Két konkrét ok Románia miniszterelnökétől, hogy miért „nem fog itt létezni semmilyen Székelyföld”
2024. február 24., szombat

Haláltábor mellett élő náci család, „ínyenc kapcsolat”, Bob Marley és Semmelweis a székelyföldi mozikban (is)

Ezen a hétvégén is változatos filmpalettáról válogathatnak azok, akiknek mozizáshoz támad kedvük.

Haláltábor mellett élő náci család, „ínyenc kapcsolat”, Bob Marley és Semmelweis a székelyföldi mozikban (is)
2024. február 24., szombat

Folytatódik a lomtalanítás!

A Marosvásárhelyen zajló lomtalanítás keretében régi bútorokat, matracokat, festményeket, állatketreceket, játékokat, ajtókat, ablakokat, tükröket, szőnyegeket és ablakrácsokat gyűjtenek.

Folytatódik a lomtalanítás!
Folytatódik a lomtalanítás!
2024. február 24., szombat

Folytatódik a lomtalanítás!

2024. február 23., péntek

Volt egy kis kakaskodás a Székely szabadság napi felvonulás engedélyezése kapcsán

Idén is megszervezi megemlékező nagygyűlését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján Marosvásárhelyen a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – közölte pénteken a szervezet elnöke.

Volt egy kis kakaskodás a Székely szabadság napi felvonulás engedélyezése kapcsán
2024. február 23., péntek

Harmincmillió euróból építenek okos utat Felső-Háromszéken

Háromszék első okos és egyben zöld útszakaszát alakítják ki a közeljövőben a Kézdiszentléleket Lemhénnyel összekötő, 114-es számú megyei út mentén.

Harmincmillió euróból építenek okos utat Felső-Háromszéken
2024. február 23., péntek

A képzéssorozat, amiben a kezdő vállalkozók négy hétig a cégükön dolgozhatnak

Vállalkozástervezés a fenntartható növekedési pálya érdekében – pénteken elstartolt az Erdélyi Vállalkozói Iskola (EVI) negyedik kiadása.

A képzéssorozat, amiben a kezdő vállalkozók négy hétig a cégükön dolgozhatnak
2024. február 23., péntek

Szabálytalan a Tamási Áron Gimnázium diákotthon építkezési engedélye

Általános ellenőrzést kért Hargita Megye Tanácsa az alárendeltségébe tartozó főépítészi igazgatóságától a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium részben leomlott diákotthona kapcsán.

Szabálytalan a Tamási Áron Gimnázium diákotthon építkezési engedélye
2024. február 23., péntek

Új rohammentő csökkenti a Kovászna megyei katasztrófavédelem járműparkjának átlagéletkorát

A megyei tanácsnak és a HS Timber Production (volt Schweighofer) cégnek köszönhetően új rohammentővel gazdagodott a Kovászna megyei tűzoltóság. A legkorszerűbb felszereléssel ellátott jármű ünnepélyes átvétele pénteken délben történt meg.

Új rohammentő csökkenti a Kovászna megyei katasztrófavédelem járműparkjának átlagéletkorát
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM