A hit hajléka, Nagyajta ékessége: új fényében pompázik az unitárius vártemplom

A hit hajléka, Nagyajta ékessége: új fényében pompázik az unitárius vártemplom

2019 és 2022 között teljeskörű felújításon esett át a vártemplom

Fotó: Tuchiluș Alex

Válságos időben menedék, betegségben kórház, magányban találkozóhely a nagyajtai Varjúvár-dombon tornyosuló templom. Várfal és három bástya oltalmazza a templomot, amely az évszázadok során a nagyajtai római katolikus, később unitárius gyülekezet megbecsült ékessége volt. Hétszáz év alatt átalakították, bővítették, toldozták-foldozták is azt. Az épületegyüttes teljes körű felújítását 2022-ben fejezték be, azóta csodájára járnak hívők és turisták, Fekete Levente unitárius lelkész legnagyobb örömére, aki körbevezetett a szakrális műemlékegyüttesen.

Farkas Orsolya

2024. április 20., 20:402024. április 20., 20:40

Mint kultikus hely, egy sokszögzáródású, kis szentélyű templomként épült, később a reformációval együtt alakult. 1400 körül a korai szentélyt lebontották, helyette egy gótikus, kőbordás mennyezetű megfelelő szentélyrészt építettek a már meglévő hajóhoz, sekrestyekamrával együtt, amelynek ajtaja ma is megcsodálható. A 15. és 16. század fordulóján torony épült hozzá, valamint kerítőfal, melyet később 8 méter magas, bástyákkal ellátott várfalak váltottak fel.

Videó: Tuchiluș Alex

Varjúvár kincse azonban nehéz időkre tekint vissza:

az évszázadok során meggyengült a földrengések, Nagyajta vidékét érintő harcok következtében, s bár a közösség kitartóan építette újjá, javítgatta az épületegyüttest, a keletkezett károkat egyre nehezebben tudták helyreállítani.

A kétezres évek környékén orvosolták a legégetőbb gondokat, feljavították az omladozó bástyákat, a teljes körű restaurálásra azonban 2019-ig kellett várnia a presbitériumnak. Azóta egyházi és kulturális események, várfesztivál színtere, turistalátványosság és gazdag történelmet felölelő műemlék egyben. Titkaiba az 1995 májusa óta Nagyajtán szolgáló Fekete Levente lelkész avatott be.

Galéria

A vártemplom 1350-es években épült római katolikus szentélyként

Fotó: Tuchiluș Alex

Hétszáz évvel korábban

A nagyajtai Varjúvár-dombján álló, új olasz, reneszánsz erődítmény a falu középső tájékán található, több évszázados történettel várja a látogatókat.

Idézet
A vártemplom a legrégebbi szakrális központja a falunak, 1617 óta unitárius. Természetesen az építmény jóval régebbi múltra tekint vissza, hiszen az 1350-es években épült római katolikus templomként”

– idézte fel Fekete Levente. A napjainkban látható, hat méterrel hosszabb és nyolc méterrel magasabb szentélyrésszel 1400 körül egészült ki a templom.

A templomhajót a járószinttől Szent László-freskókkal, bibliai jeleneteket és példázatokat megörökítő falfestményekkel gazdagították a 14. században, ezek azonban sérültek az évszázadok folyamán. 1512-ben alakult ki az igény, hogy az akkor még sík mennyezettel rendelkező hajót gótikus mennyezettel váltsák fel, ezért a meglévő freskókba bevéstek, az északi és déli falakba orsós gyámköveket helyeztek be. Innen indították az égetett agyag, kettősen hornyolt, csillagboltozatú bordaíveket.

Galéria

A Szent László-legendát megörökítő freskók

Fotó: Tuchiluș Alex

1802-ben egy földrengés következtében a templom nyugati oromfalához hozzáépített torony rázuhant a hajóra, és bezúzta a mennyezetet. A lelkész szerint a mai dongaboltozatot a régihez hasonló vonalrendszerrel alakították ki, amely idézi a hajdani, égetett agyag bordaívek szépségét.

Fontosabb javításokat 1993-ban, valamint a kétezres évek elején végeztek, utóbbi alkalmával a kapubástyát állították helyre.

Az építészeti sokszínűséget azonban kézművesek, szobrászok aprólékos munkája tetézte, a templomba belépve a régmúltat idéző látványkép tárul a látogató szeme elé, a teljes körű restaurálásnak köszönhetően tökéletesített formában.

Pályázattal mentett örökség

Előbb 2009-ben próbálkoztak anyagi támogatást nyerni a templomot, várfalat, bástyákat érintő teljeskörű felújításra, a pályázatot Gyulafehérváron nyújtottak be elbírálásra, a dokumentációt nem kevés pénzért állították össze. A válasz azonban rövid és elkeserítő volt: ugyan minden feltételnek megfeleltek, de nem volt megfelelő anyagi keret a támogatásra.

Galéria

Hálós boltozat, háromszáz éves szószék és virágmotívumos kazetták díszítik

Fotó: Tuchiluș Alex

A presbitérium 2015-ig várt az újabb pályázattal. A Linea Kft. részéről újból felvették a kapcsolatot Benczédi Sándor, Bodor Csaba, Fekete Márta és Ferenczi Sámuel tervező mérnökökkel. Segítségükkel ekkor újból nekiálltak a pályázat dokumentációját összeállítani. „2016-ban másodjára is benyújtottuk.

Idézet
Az emberek nagyon kételkedtek, de abban bíztunk, hogy a Jóisten mellénk áll. Ekkor megkaptuk a pozitív elbírálást, másfél millió eurós támogatással együtt”

– részletezte Fekete Levente. A pályázati leadási határidő többszöri meghosszabbítása után Barabás András ifjú egyházközségi gondnok vitte „lóhalálában” Gyulafehérvárra a pályázatot.

Ez az összeg azonban nem volt elég a teljeskörű restauráláshoz, ezenfelül a pályázattal járó 2 százalékos önrész is kifogott a presbitériumon.

Ekkor Nagyajta polgármestere, Bihari Edőmér segítette az ügyet, aki az anyaországi Pánczél Károly képviselővel teremtette elő a szükséges összeget. A folyamatban kulcsfontosságú szerepet játszott a pályázatért felelős Regio Consult Kft. országos igazgatója, Ilyés Szabolcs – aki a Bethlen Gábor Alapból további 98 millió forintot nyert a – és a cég sepsiszentgyörgyi kirendeltségének szakembere, Kocsis Katalin.

Galéria

Fekete Levente közel harminc éve lelkész az unitárius vártemplomban

Fotó: Tuchiluș Alex

Nyertek ugyan, de a munkálatok kezdetére az országban is felütötte a fejét a koronavírus, ugyanakkor számolniuk kellett azzal is, hogy A kategóriás műemlék épületegyüttesként hibát nem tűrő, óriási volumenű munkálatnak kell elébe nézni.

Természetesen a kivitelezés sem volt zökkenőmentes: ha a pénz és a kivitelező meg is volt, az óra ketyegett, az engedélyek megszerzése hónapokat vett fel.

„Kilenc hónap telt el úgy, hogy különböző engedélyeket vártunk, és a munka még jóformán el se kezdődött” – fogalmazott a lelkész, aki szerint állandóan újra kellett tervezni a kivitelezést anyagi és mennyiségi szempontból is. Ekkor Fekete Mihály mérnök, a kivitelező cég, a Baumeister Kft. vezetőjének jóhiszeműsége mentette meg a vártemplomot, aki nem hagyta cserben a projektet a nehézségek ellenére sem.

Egyedülálló freskókat tártak fel

Fekete Levente elmondása szerint a 14. században, a frissen vakolt falakra kerültek fel a falfestmények, az olasz eredetű al fresco (freskó, falat burkoló nyirkos vakolatra való festés) technikát követve, amelynek köszönhetően ma is látni részleteket a vártemplomot díszítő, Szent László-legendát megörökítő képsorokból. A freskó az északi falon található, hajdanában összefüggő falkép volt egészen a toronytól a diadalívig, míg a gótikus mennyezet építésekor meg nem rongálódott.

Bár az átépítések, bővítések és földrengések többszöri kárt okoztak benne, és a falfestményt az 1800-as évek végén teljesen elfedték, 2019-ben újra sikerült feltárni.

„A még ki nem száradt falra fölvitt vakolatra került rá a falkép, együtt száradt a vakolattal, így egy vékony, de páncélszerű réteg képződött a felületére. Ez jobban bírta az idők viharait” – magyarázta a lelkész, hozzátéve, hogy mindezt Szakács Tamástól tanulta, aki feltárta és helyreállította a harcjeleneteket megörökítő freskó részleteit. A néhány évvel ezelőtti restauráláskor találtak falfestményt ugyanakkor a déli részen is, ebből azonban csak keveset tudtak megmenteni. A templom külső falain látható freskók sajnos csak töredékeiben maradtak meg.

A részletekben rejlik az igazi érték

A templom egyedülálló, reneszánsz kőszószéke magyar kőfaragómester munkája, 1710-ből származik. Történetébe a lelkész avatott be: a magát „J.Kőfa” mesterjeggyel igazoló művész előzőleg a brassói Fekete templom felújításánál dolgozott, ám Dónáth György miklósvárszéki alkirálybírónak köszönhetően a nagyajtai vártemplomban való munkát is elvállalta.

Idézet
A szószék, a szószékkoronával együtt az országban a kilencedik régiségét tekintve, nagyon büszkék vagyunk rá”

– fogalmazott a lelkész.

Az emelvény kehely alakú, bábos feljáróval ellátott, a címerpajzsára olasz babérkoszorúban a fiait begyéből etető pelikán látható. A szószékkorona is 1710-ből származik, brassói asztalos-céhes munka, ugyanazzal a pelikán fafaragvánnyal. Fekete Levente kiemelte, hogy bár ez a festék alatt pihen mostanra, írott szöveg is található rajta, évszámmal együtt.

Galéria

A vakolakeretbe foglalt dicsőítő szöveget 1832-ben fedezték fel

Fotó: Tuchiluș Alex

A templom déli falán egy vakolatkeretbe foglalt dicsőítő szöveg olvasható, amit mint kiderült, 1832-ben fedeztek fel, de a szöveg a 18. század első harmadában került oda. Ami az orgonát illeti, Rieger Ottó orgonaépítő mester készítette el 1912-ben. Pneumatikus, neogótikus homlokzatú, koncertképes hangszer. A virágmotívumokkal díszített karzatmellvédek kazettáit Sütő Béla vargyasi népművész 1966-69 között festette meg. Ezeket Sütő István dédunoka a Magyar Unitárius Egyház, valamint a székelyek címerével egészítette ki. A lelkész elárulta, hogy Béla bácsi és felesége, Gizella néni kontyos székekkel is megajándékozta a templomot, ezek mai napig is fontos elemei a nagyajtai vártemplomban köttetett házassági ceremóniáknak.

Biztonságot nyújtó várfal, új rendeltetésű bástyák

A 15. század környékén kerítették körbe a templomot ovális alaprajzú várfallal, ezt később, a 17. században téglalap alakú, 8 méter magas, bástyás építmény váltotta fel.

A harcokat megidéző lőréseket mai napig megtalálni a fal mentén, a bástyák azonban új szerepet kaptak, a két évvel ezelőtti felújítás óta tematikus kiállítótereket rendeztek be itt

a Manier Art Kft. szakemberei. Fekete Levente körbevezetett az ősök bástyájának történelmi részlegén, itt olvasható a templomerőd, felekezetek múltja. Az alatta levő emeleten ugyanakkor Bihari József, nagyajtai születésű színművész életművét is végig lehet követni a televízió képernyőjén.

Galéria

Várfallal, bástyákkal körbevett erődítmény áll a Varjúvár-dombon

Fotó: Tuchiluș Alex

„A kapubástya is tartogat látnivalót. Középkori, nagyajtai dokumentumokat láthatunk 1463-tól, de megtekinthetjük az 1602-es, valamint az 1614-es katonai lustra (összeírás) névsorát is, és Nagyajtai Kovács István MTA-tag önéletírásának animációs megjelenítését is megcsodálhatjuk. A felső emeleten több mint 25 nagyajtai hírességet is összeírtunk, akiknek munkásságával kultúránk gazdagodott” – magyarázta a lelkész.

A látogatók ezenfelül megtekinthetik a dél-keleti bástyában az állandó néprajzi kiállítást, valamint megismerkedhetnek Kriza János, nagyajtai származású unitárius püspök életével is.

A kiállítótereket korszerű táblagépekkel, televízióval szerelték fel, ízlésesen beépítve azokat a bástya természetes környezetébe. Ezek segítségével hallgatható meg Költő Ágnes balladája, valamint a Nagyajta-legenda, amelyet maga Fekete Levente lelkész írt meg és ő is meséli el a képernyőn.

Ugyanakkor egyházi, ifjúsági és kulturális eseményeknek is otthont ad a vártemplom udvara, ahol a restaurálás során színpadot és padokat is építettek. Itt szervezik többek között kora ősszel a Várfesztivált is, amely során előadásoknak, táncosoknak, színészeknek biztosít terek a színpad.

Galéria

A szeptemberben megrendezendő Várfesztiválnak is otthon ad a templomudvar

Fotó: Tuchiluș Alex

Hálával Isten és a közösség felé

Fekete Levente mai napig is köszönetet mond a segítségért, amivel sikerült felújítani Nagyajtát védelmező vártemplomot.

Hálát ad minden szakemberért, akik végigkövették a folyamatot, és mindazokért, akik imádkoztak a sikerért.

Jelenleg több mint négyszáz személyt számlál az unitárius gyülekezet, amelynek tagjai igyekeztek végig segíteni adománnyal, munkával a templomerőd javításában, megőrzésében. A lelkész állandó támogatóként emlegette feleségét, Fekete Juditot, aki nemcsak lekönyvelte a hatalmas összegeket, de három gyermekükkel együtt a nehézségekben, feszült pillanatokban lankadatlan lelki támasz is volt. „Nem volt könnyű, de jó vége lett a történetnek, hála legyen a Jóistennek és a jó embereknek.”

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 20., hétfő

Nem bizonyult hatékonynak az elhajtás, megint a Kissomlyó utcában tűnt fel két bocsával az anyamedve

Pünkösdhétfőn sem maradtak Ro-Alert riasztás nélkül a csíkszeredaiak, ugyanis ezúttal a Kissomlyó utca 7. szám alatt látták őket, és riasztották a hatóságokat, a hatóságok pedig a csíkszeredaiakat.

Nem bizonyult hatékonynak az elhajtás, megint a Kissomlyó utcában tűnt fel két bocsával az anyamedve
2024. május 20., hétfő

Áramszünet Bethlenfalván és Kadicsfalván

Középfeszültségű vezeték hibásodott meg hétfőn késődélután Fenyéden, ezért szünetel az áramszolgáltatás Bethlenfalva felső részén és Kadicsfalván – a villamossági vállalat már dolgozik a probléma elhárításán.

Áramszünet Bethlenfalván és Kadicsfalván
2024. május 20., hétfő

Civilizáltan, szeméthegyek nélkül zajlott le a búcsús időszak Csíkszeredában

Incidensek nélkül zajlott le pünkösdi búcsús időszak Csíksomlyón, ráadásul a több százezres tömeget megmozgató rendezvény után tisztaság is maradt, anélkül, hogy túlcsordultak volna a kihelyezett szemetesek.

Civilizáltan, szeméthegyek nélkül zajlott le a búcsús időszak Csíkszeredában
2024. május 20., hétfő

Frontális baleset Uzonnál

Haszongépjármű és személyautó ütközött frontálisan hétfőn reggel a 11-es országút uzoni szakaszán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Frontális baleset Uzonnál
Frontális baleset Uzonnál
2024. május 20., hétfő

Frontális baleset Uzonnál

2024. május 20., hétfő

Nyolc településen láttak medvét a múlt héten

Összesen tizenhárom esetben tárcsázták a 112-es segélyhívószámot településeken észlelt medvék miatt az elmúlt héten – olvasható a Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság hétfői közleményében.

Nyolc településen láttak medvét a múlt héten
2024. május 20., hétfő

A székely himnusz napja Székelyudvarhelyen

Történelmi előadással, közösségi túrával, illetve ünnepi beszédekkel készül a székelyudvarhelyi művelődési ház, a Balázs Ferenc Vegyeskar és az Erdélyi Kárpát Egyesület székelyudvarhelyi szervezete a székely himnusz bemutatásának 103. évfordulójára.

A székely himnusz napja Székelyudvarhelyen
2024. május 20., hétfő

Már egyszer elkapták, most újból lebukott a drogdíler, aki ráadásul szer hatása alatt is vezetett

Tetten értek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek kábítószer birtoklás, és -kereskedelem miatt Székelyudvarhelyen egy magyar állampolgárságú férfit a hatóságiak, vasárnap – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Már egyszer elkapták, most újból lebukott a drogdíler, aki ráadásul szer hatása alatt is vezetett
2024. május 20., hétfő

Mezőgazdasági támogatások igénylése: idén nem lesz „második esély”

Két héttel a határidő vége előtt Hargita megye az országos átlaghoz képest jól áll az idei, egységes mezőgazdasági támogatásokra vonatkozó kérelmek számát tekintve.

Mezőgazdasági támogatások igénylése: idén nem lesz „második esély”
2024. május 20., hétfő

Bocsos medve sétál Farkaslaka utcáin

Egy anyamedve és két bocs jelenlétét jelezték Farkaslakáról, hétfőn délután.

Bocsos medve sétál Farkaslaka utcáin
Bocsos medve sétál Farkaslaka utcáin
2024. május 20., hétfő

Bocsos medve sétál Farkaslaka utcáin

2024. május 20., hétfő

Baleset: lakóház és teherautó közé szorult egy személy Dicsőszentmártonban

Teherautó és ház közé szorult egy baleset következtében egy személy Dicsőszentmártonban hétfőn délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a mentőcsapatok – tájékoztat rövid közleményében a Maros megyei tűzoltóság.

Baleset: lakóház és teherautó közé szorult egy személy Dicsőszentmártonban
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!