A csíksomlyói búcsú szónoka: vissza kell mennünk a hitünkért

A csíksomlyói búcsú szónoka: vissza kell mennünk a hitünkért

Fotó: Pinti Attila

Vissza kell mennünk a hitünkért, ne csupán szemlélői, hanem cselekvő résztvevői legyünk életünk közösségeinek, hogy mindannyian rátaláljunk a családi asztal és az oltár közösségére – hangzott el útravalóul az „Újuljatok meg!” mottót viselő fogadalmi pünkösdi búcsú szentbeszédében.

Tamás Attila

2024. május 18., 14:182024. május 18., 14:18

2024. május 18., 17:302024. május 18., 17:30

„Újuljatok meg! mottóval szólít meg bennünket, zarándokokat az idei évben a csíksomlyói kegyhely. A megújulás hozzátartozik a zarándok mivoltunkhoz” – mondta el a búcsús szentmise bevezetőjében Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. Mint fogalmazott:

legyen a családoknak biztos jövője, anyanyelvünknek ereje és a munkánknak becsülete.

Szerinte a megújulás nem egyszerű feladat.

„Ahogy ide a Hármashalom-oltárhoz sok-sok lépést megtéve érkeztetek el, így megy végbe a megújulásunk is, lépésről lépésre, hogy közelebb kerülve Istenhez és ezáltal egymáshoz is, megújultan, hűségesen teljesítsük küldetésünket” – foglalta össze a zarándoklat lényegét a házigazda ferencesek részéről a templomigazgató.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Kovács Gergely: ragaszkodjunk hitünkhöz, és így újuljunk meg

Őt követően Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke is köszöntötte a több százezer zarándokot.

A megújulás nem feltétlenül azt jelenti, hogy új dolgokat kell keresni, hanem azt, hogy az értéket, az alapot megőrizve, megtisztítva, megerősödve haladjunk tovább.

„Ragaszkodjunk hitünkhöz, és így újuljunk meg. Megújulva, megtisztulva, hitünkben, identitásunkban megerősödve folytassuk földi zarándokutunkat” – idézte az érsek Márton Áron utolsó pásztorlevelének fő gondolatait.

Felföldi László: vissza kell térnünk a hitünkhöz

A csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka Felföldi László pécsi megyéspüspök a Pécsi Egyházmegye területén levő Kismányok falu 1989-ben felszentelt székely templomában lévő Mária-szobor történetével kezdte ünnepi prédikációját.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Mint emlékeztetett, 1945-ben, amikor a székelyeknek Bukovinából menekülniük kellett, Hadikfalván,

az utolsó pillanatban Orbán Lőrinc visszament a templomba, és magával vitte a Mária-szobrot a ma Szerbiában található Bácskába, ahova először telepítették ki őket.

„Vitte a szobrot, mert tudta, hogy hit nélkül, reménység nélkül, istenkapcsolat nélkül nem lehet életben maradni, majd miután megérkezett, biztonságos helyen rejtette el. A székelyeknek Bácskából rövidesen tovább kellett menekülniük a mészárlás elől. Tolna vármegye falvaiba, köztük Kismányokra telepítették a családokat. Az újbóli kitelepítés olyan hirtelen történt, ahogy mondják: »krumplit a földben, kenyeret a kemencében kellett hagyni«, azaz semmit sem tudtak magukkal hozni, és a Mária-szobor is ott maradt Bácskában, elrejtve.

1946-ban, a háború iszonyú szenvedéseit követően Orbán Lőrinc fia lovaskocsival ment vissza Bácskába a szoborért, életét kockáztatva. A kocsiderékban elrejtve, gondosan betakarva, veszélyes helyzeteket megélve menekítette Kismányokra a hadikfalvai Szűzanya-szobrot.

Orbán Lőrincék úgy érezték, a veszélyek ellenére el kellett hozniuk a Boldogságos Szűzanya szobrát, hitüknek, reménységüknek, életüknek megjelenítőjét”

– osztotta meg a zarándokokkal a csíksomlyói búcsús szentmise szónoka. Szerinte a hitünk alapja akkor születik meg, amikor a hit kapuján átlépve elindulunk az Istennel.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Mint fogalmazott, papi szolgálata évei alatt nagyon sok olyan emberrel és családdal találkozott akik életútjuk során elveszítették a hitüket, emberi- és istenkapcsolatuk erejét, örömét. Szerinte – mint ahogy egykor a menekülő székely testvérünk tette – vissza kell menni és meg kell keresni hitünk legmélyét, akár küzdelmek árán is, mert csak a megtalált hitből és élő istenkapcsolatból építhetjük fel otthonunkban a család szívének lelki templomát, ahogy a kismányoki hívek is tették a templommal, amelybe a Szűzanya-szobor helyet kapott.

„Meg kell terítenünk a Lélek, hit, istenszeretet asztalát”

„Jézus a Szent Család asztalánál növekedett korban, bölcsességben, kedvességben Isten és az emberek előtt: a Mária által megterített és Szent József áldozatos szeretetével védelmezett családi asztalnál. Mi pedig itt és most, a csíksomlyói nyeregben terítünk asztalt: a Léleknek, a hitnek, az istenszeretetnek az asztalát” – mondta el az ünnepi szónok arra kérve a híveket, hogy szeretettel foglaljanak helyet mellette, hogy belőle erősödjenek feladataikban, hogy

ne csupán szemlélői, hanem cselekvő résztvevői legyenek életük közösségeinek, hogy általa valóban rátaláljanak a családi asztal és az oltár közösségére.

„Itt és most kell megújítanunk, kell megerősítenünk a család egységének és erejének asztalát, a templomi közösségek egymásra figyelő, egymást segítő oltárát. Nem szavakkal, nem különleges gondolatokkal, hanem jóságos, szerető és elfogadó jelenlétünkkel” – hangoztatta a pécsi megyéspüspök.

Üzenetek, tanácsok

A szónok ezt követően külön szólt Márton Áron szavaival a paptestvéreihez, de külön-külön üzeneteket fogalmazott meg az édesapák, édesanyák, tanárok, fiatalok számára is.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Az édesapáknak azt mondta, hogy életüket csak a családi asztalnál, az ünnepek és a hétköznapok asztalánál találhatják meg, csak ott tudnak belenőni saját életükbe, csak onnan indulva válhatnak maguk is atyává, és lesznek képesek átadni a hit különleges kincsét a családnak, amelyet ő is megtalált.

Az édesanyáknak azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy legyenek olyanok, mint Mária, vagy mint a tékozló fiú édesanyja, aki megteríti az asztalt és mindent előkészít, túlcsorduló szeretettel. Szerinte az édesanyákat a férjeknek, az apáknak kell megmenteni attól, hogy a gyermekeiket kiszolgáló cselédek legyenek.

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy most rajtunk a sor, nekünk kell eldöntenünk, hogy mit teszünk a fiatalok tarisznyájába.

Idézet
Lesz-e mihez nyúlniuk, szívükben ott lesz-e a mindenen átsegítő, minden erőt és bölcsességet megadó, az otthoni, a jó példákból összegyúrt hamuba sült pogácsa?”

– tette fel a kérdést Felföldi László, hozzátéve, hogy az ifjúság annyit ér, amennyit mi teszünk a tarisznyájukba.

„Az emberi élet titka, hogy megtanuljunk szeretni és szenvedni” – fejtette ki a szónok, aki szerint a kettő elválaszthatatlan, mert a szeretet az érte vállalt szenvedés nélkül üres, a kikerülhetetlen szenvedés pedig szeretet nélkül elviselhetetlen.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

A fiataloknak azt tanácsolta, hogy legyenek igazi, jó példaképeik az úton, igazi, jó barátaik, akiktől több, szebb lesz az életük, akikkel kölcsönösen segítik egymást.

„Ne engedjétek, hogy a virtuális világ rátok irányuló gonoszsága elpusztítsa emberi méltóságotokat!

Idézet
Legyetek nagyon észnél, mert nektek már sokkal nehezebb különbséget tenni az igazság és a hazugság, a valóság és a virtuális világ között!

Kössetek barátságot Krisztussal és Krisztus barátaival! Mert a megújulást családban és Egyházban csak általatok, csak veletek tudjuk megvalósítani.

Idézet
Legyetek bátrak az életben! Legyetek bátrak az Egyházban! Krisztus számít rátok!”

– adta útravalóul a fiataloknak az ünnepi szónok.

Szerinte ugyanakkor annyit ér ez a zarándoklat, amennyivel holnaptól jobb, több lesz az életünk az által, amit magunkkal viszünk innen és megvalósítunk.

Megmenteni a józan gondolkodás becsületét

Mint kifejtette, ma is vissza kell menniük a hitükért, az élet erejéért a hazugságok sodró, pusztító veszélyein át, mert csak az élő hittel tudják a családokat, gyermekeiket megmenteni az interneten áradó zűrzavar és az emberhez nem méltó eszmék áradatától, hogy megmentsék a józan gondolkodás becsületét, a családi asztal szentségét, az emberi közösség megtartó erejét, ugyanakkor

nekünk is el kell indulni Isten szavára a ránk szabott, a nekünk kimért életúton, ahogyan Mária is elindult.

Galéria

Fotó: Pinti Attila

Az „Újuljatok meg!” búcsú mottójára utalva elmondta, hogy az életünket formáló, megújító üzenet nem kívülről jön, mivel a szívünkben születik meg és így lesz belőle elhatározás, majd megvalósítás. Szerinte ugyanakkor szükség van hozzá az élő kapcsolatra Istennel és egymással, ugyanakkor

az élő és éltető imádság elengedhetetlen alapja, megtartó ereje és forrása a ránk váró megújulásnak.

„Azért jöttünk ide, hogy megerősödjünk hitünkben és szeretetünkben. Erre a hitbéli örömre van szükségünk nekünk és a jövőt folytató, jövőt építő fiataloknak.

Idézet
Le kell hát ülni a szeretet asztalához, hogy rátaláljunk és belenőjünk az életünkbe, hogy képesek legyünk a ránk bízott szeretet gazdagságát továbbadni azoknak, akikért Isten ebbe a világba küldött minket!”

– hangoztatta a pécsi egyházmegye püspöke.

Végezetül azt mondta el útravalóul, hogy a Csíksomlyói Szűzanya előtt engedjük, hogy szívünk őszinte örömével megerősödjön hitünk, megvalósulhasson Isten csodálatos álma életünkben, és hitből fakadó szolgálatunk által szeretteink életében.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 18., kedd

Ahol teret kap a csíkszeredai művészet

A Csíki Székely Múzeumban megrendezett Székely Géniuszok nyomában konferencia részeként Túros Eszter művészettörténész a képzőművészetnek otthont adó csíkszeredai kiállítóterekről tartott előadást.

Ahol teret kap a csíkszeredai művészet
2024. június 18., kedd

Végleges helyére emelték Nagyajta történelmi örökségét, a monarchiabeli vashidat

Műemlékként őrzik tovább az Osztrák-Magyar Monarchiában épített vasszerkezetet, amely 1901-től fogva százhúsz évig szolgált Erdővidék kapujaként. Bár eredeti helyén azóta korszerű átkelő épült, a régi hídhoz rendkívül ragaszkodtak a községben.

Végleges helyére emelték Nagyajta történelmi örökségét, a monarchiabeli vashidat
2024. június 18., kedd

Modern tanműhelyeket hoznak létre a ditrói szakközépiskolánál

Korszerűen felszerelt tanműhelyeket alakítanak ki a Puskás Tivadar Szakközépiskola duális képzésben részesülő fiataljai számára egy frissen elnyert pályázat révén, de Gyergyóditró más tanintézményei is új eszközöket kapnak.

Modern tanműhelyeket hoznak létre a ditrói szakközépiskolánál
2024. június 18., kedd

Mit építenek százmillió euróból?

Fél éves késés után, kedden a Maros megyei prefektusi hivatal kistermében aláírták a marosvásárhelyi új, szív-érrendszeri és transzplantációs intézet (IUBCvT) tervezési és kivitelezési szerződését. A beruházás két éven belül kell elkészüljön.

Mit építenek százmillió euróból?
Mit építenek százmillió euróból?
2024. június 18., kedd

Mit építenek százmillió euróból?

2024. június 18., kedd

Jogerős: el kell távolítani a kétnyelvű helységnévtáblákat Nagypatakon

A Brassói Táblabíróság hétfőn meghozott jogerős ítélete szerint el kell távolítani a kétnyelvű helységnévtáblákat a Kovászna megyei Nagypatak (Valea Mare) községben.

Jogerős: el kell távolítani a kétnyelvű helységnévtáblákat Nagypatakon
2024. június 18., kedd

Hídfőnek ütközött, nem sikerült megmenteni az életét

Középkorú férfi vesztette életét, miután autójával egy hídfőnek hajtott kedden délután a háromszéki Imecsfalva és Zabola települések között.

Hídfőnek ütközött, nem sikerült megmenteni az életét
2024. június 18., kedd

Csütörtökön lehet villany a gyergyószentmiklósi sportlétesítményekben

Még 100 ezer lejt kell kifizetnie a Gyergyói VSK-nak ahhoz, hogy az áramszolgáltató visszakapcsolja a villanyt az általa működtetett sportlétesítményekben. Most úgy látszik, szerdán fizetni tudnak, és csütörtöktől újra lesz áram.

Csütörtökön lehet villany a gyergyószentmiklósi sportlétesítményekben
2024. június 18., kedd

Felszámolás alatt a sepsiszentgyörgyi RGT-nadrággyár, közel 250 alkalmazott menesztése várható

A Kovászna Megyei Törvényszék döntése alapján felszámolási eljárás indult a Dr. Bock Industries cégcsoporthoz tartozó sepsiszentgyörgyi RGT-nadrággyár ellen.

Felszámolás alatt a sepsiszentgyörgyi RGT-nadrággyár, közel 250 alkalmazott menesztése várható
2024. június 18., kedd

Pumptrackpályával bővült a székelyudvarhelyi skate park

Új pályával bővítették a székelyudvarhelyi Sétatéri Stadion szomszédságában található skate parkot, a fiatalok legnagyobb örömére, akik néhány hét alatt már jócskán birtokba is vették a legújabb létesítményt.

Pumptrackpályával bővült a székelyudvarhelyi skate park
2024. június 18., kedd

Mi bírjuk? Kitartóan a legmagasabb inflációval küzdünk az Unióban

Az áprilisi 2,6 százalékról májusban 2,7 százalékra nőtt az infláció az Európai Unióban, és Románia már az ötödik egymást követő hónapban a legmagasabb inflációval rendelkező tagállam – derült ki az Eurostat kedden közzétett adataiból.

Mi bírjuk? Kitartóan a legmagasabb inflációval küzdünk az Unióban
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!