Anyaországi támogatások erdélyiek számára

I. A Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság által kiírt pályázatok

1. Szülőföldön Magyarul Program

A Magyar Kormány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével a Szülőföldön magyarul program keretében évente oktatási-nevelési támogatást nyújt mindazon külhoni magyar gyermekek számára, akik szülőföldjükön magyar nyelvű oktatási intézményben tanulnak. 2010 óta a program keretében közel 38 milliárd forinttal támogattuk a gyermekeiknek magyar oktatási intézményt választó családokat.

Kik pályázhatnak?

A szomszédos országokban élő óvodás- és iskoláskorú gyermekek, akik magyar nyelvű oktatási intézményben végzik tanulmányaikat.
Pályázati kiírások a www.bgazrt.hu oldalon.

A legutóbbiak ide kattintva érhetőek el.

 

2. Magyar kultúráért és oktatásért program

A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű nyílt pályázat célja a külhonban működő magyar önkormányzatok, civil szervezetek, kulturális és egyházi intézmények programjainak támogatása. A program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő minden évben kiír egy központi pályázatot, ahová a nagyobb forrásigénnyel bíró kezdeményezések támogatására lehet pályázni, emellett pedig a határon túli közreműködő szervezetekkel együttműködve a négy nagyobb külhoni magyar régióban – Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján – a kisebb volumenű rendezvények, programok támogatására regionális pályázatok kerülnek kiírásra.

2011 óta folyamatosan növeljük a pályázat keretösszegét: 2017-ben 1 milliárd forintból írtuk ki a központi és regionális pályázati felhívásokat. A program indulása óta 6 412 887 434 forintból összesen 4 502 szervezet működését és programjait támogattuk. A pályázati kiírások rendszerint a www.bgazrt.hu oldalon érhetők el.

Legutóbbi pályázati kiírás.

Tematikus évek

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012 óta hirdet tematikus éveket, amelyekkel minden évben a külhoni magyarságnak egy-egy konkrét csoportját segíti. A tematikus évek sorrendben a következők voltak.
- 2012 a külhoni magyar óvodák éve
- 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve
- 2014 a külhoni magyar felsősök éve
- 2015 a külhoni magyar szakképzés éve
- 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve
- 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve
- 2018 a külhoni magyar családok éve
Tematikus éveink keretében számtalan pályázati kiírással segítettük eddig és segítjük jelenleg is a külhoni magyarokat.
A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve keretében 2015 óta összesen 888 millió forinttal 110 felszerelt tanműhely és tangazdaság létrejöttét támogattuk (ebből 340,9 millió Ft ment Erdélybe).
A 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programmal 117 külhoni fiatal vállalkozót részesítettünk 3–6 millió forint közötti támogatásban összesen 600 millió forintból (Erdélyben 68).
A 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve programmal 185 külhoni magyar vállalkozás fejlesztését támogattuk 888 248 000 forint értékben. (Erdélyben 81).
Idei tematikus évünk, a 2018 a külhoni magyar családok éve keretében 500 millió Ft értékben pályázatot írtunk ki olyan külhoni magyar vállalkozások számára, amelyek családbarát szolgáltatást nyújtanak.

Pályázati kiírás.

A határidőig 760 pályázat érkezett (Erdélyből 341), köztük nagyon sok erdélyi. Jelenleg a pályázatok feldolgozása zajlik (eredmények hamarosan). A 2018 a külhoni magyar családok éve programunk keretében 2018 őszén kezdőcsomagot biztosítunk mindazon külhoni magyar családoknak, akik igényelték az anyasági támogatást.

 

3. Kárpát-Medencei Óvodafejlesztési Program

A Kormány, egyetértve a szórvány- és tömbmagyarság azon igényével, hogy a nemzeti identitásformálás alapjaként megfelelő színvonalú magyar nyelvű óvodák működjenek, illetve új magyar nyelvű óvodák jöjjenek létre a Kárpát-medencében, 2016 végén óvodafejlesztési programot indított. A teljes Kárpát-medencét lefedő program legfontosabb célja, hogy stabil utánpótlást biztosítson a külhoni magyar iskoláknak, valamin színvonalas alapot nyújtson az alsó- és későbbi felsőoktatásnak. A program összesen 38,5 milliárd Ft-ból valósul meg.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első ütemében több mint 70 új óvoda és bölcsőde épült, illetve épülhet meg. A programnak köszönhetően több mint 200 bölcsődei és óvodai intézmény újul meg, bővül, illetve gazdagodik eszközfejlesztéssel. A program második ütemében 77 új óvoda és bölcsőde épül meg, továbbá 217 óvoda épületét újítjuk vagy bővítjük, valamint 19 az első ütemben megkezdett óvoda építkezésének befejezését támogatjuk.

 

4. Petőfi Sándor Program

2015-ben a Nemzetpolitikai Államtitkárság új programot dolgozott ki a Kárpát-medencei szórványmagyarság számára a Kőrösi Csoma Sándor mintájára. A Petőfi Sándor Program érinti Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Szlovákiát, Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot. A program alapvető célja a szórványterületeken fogyásban lévő magyarság identitásának megerősítse, a szórványban működő magyar szervezetek megerősítése, valamint ennek hiányában a közösségi hálózatok kiépítése ösztöndíjasok tevékenysége révén. A programmal 2015 óta összesen 140 fiatal látogatott el 9 hónapra a Kárpát-medencében működő szórványközösségekhez. A pályázati kiírás minden évben tavasszal jelenik meg, jövőre is március környékére várható.

Legutóbbi pályázati kiírás.

5. Kárpát-medencei testvértelepülési program

A Bethlen Gábor Alapkezelő 2015 óta az anyaországi és a határon túli magyar települések közötti testvértelepülési kapcsolatok támogatására külön pályázatot ír ki, aminek a keretében egy magyarországi és egy külhoni magyar település közös rendezvényre pályázhat. Célunk a tapasztalatcsere, a tudás átadása, a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása, a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása, valamint új testvér-települési kapcsolatok kiépítése. A program indulása óta 500 millió forintot fordítottunk a testvértelepülési kapcsolatok erősítésére. Az elmúlt 3 évben 420 magyarországi település 467 külhoni magyar partnertelepüléssel közösen szervezett rendezvényét támogattuk.

Legutóbbi pályázati kiírás.

 

6. Külhoni ifjúsági közösségek támogatása

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési tervében foglaltak szerint a fiatalok jövőnk legfontosabb erőforrásai, akik kreativitásukkal, kitartásukkal, lendületükkel biztosítják nemzetünk megmaradását, így az államnak a családokkal, a civil, az egyházi és a magánszektorral együtt kell megfelelő jövőképet nyújtania számukra, és segíteni a kibontakozásukat a határokon innen és túl. Ezen felismerés alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő 15-29 éves korú ifjúsági korosztály közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása céljából ír ki pályázatokat. A 2016-ban 50 millió forinttal indult program keretét 2017-ben megdupláztuk, az elmúlt két évben 150 millió forintból összesen 228 szervezet működését és programjait támogattuk.
Legutóbbi pályázati kiírás.

II.  Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által kezelt pályázati támogatások

1. Köldökzsinór program
a) Anyasági támogatás

Ki jogosult az anyasági támogatásra?

Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja; Szlovákiában vagy Ukrajnában született és ott élő, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja;

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?

A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése; Szlovákiában vagy Ukrajnában élő gyermek részére „Magyar igazolvány” kiadása; Örökbefogadó szülő esetén további feltétel, hogy az örökbefogadást a gyermek születését követő hat hónapon belül jogerősen engedélyezzék; Gyám esetén további feltétel, hogy a gyermek a születését követő hat hónapon belül jogerős határozat alapján a gondozásába kerüljön.

Ki igényelheti?

Az anyasági támogatást a magyar származású gyermekére tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül igényelheti, valamint igényelheti az örökbefogadó szülő vagy gyám is.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás esetén igazolási kérelemnek van helye.

Az anyasági támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető. Amennyiben az Ön gyermeke 2017. június 30. napja után született, benyújthatja az anyasági támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül.

Ki bírálja el az anyasági támogatás iránti kérelmet?

Az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a Magyar Államkincstár Központja jár el, és határozatban dönt a kérelemről. Magyar állampolgárságú gyermek esetén az anyasági támogatás elbírálására a gyermek magyarországi anyakönyvezését követően kerül sor.

Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifizetése?

A határozatban megállapított anyasági támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a megállapító döntés meghozatalát követő 8 napon belül. A folyósító szerv a támogatást a kérelemben megadott bankszámlaszámra utalja, ennek hiányában a folyósítás postai kézbesítés útján történik, a kérelemben feltüntetett folyósítási címre. A Magyar Államkincstár a támogatást forintban utalja, az átváltás és kifizetés a célországban érvényes szabályok szerint történik.

Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint.

b) Babakötvény

Ki jogosult az életkezdési támogatásra?

A 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek; valamint a 2017. június 30. napja után született, Szlovákiában vagy Ukrajnában élő nem magyar állampolgárságú gyermek, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkezik.

Mi az előfeltétele az életkezdési támogatásnak?

A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése; Szlovákiában vagy Ukrajnában élő gyermek részére „Magyar igazolvány” kiadása.

Ki igényelheti?

-  az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy

-  az életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá.

A számlán elhelyezett összeget – egészen a gyermek nagykorúságáig – a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval (éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével) megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható.

2. Határtalanul! program

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

A Határtalanul! program keretében 2010 óta megközelítőleg 100 ezer magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon, 2016-ban a programra 1,9 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből 2015-ben 1,29 milliárd forint kerül kiírásra.

HAT-18-01 – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, a 2018/2019. tanévben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.


3. Nemzeti Tehetség Program

NTP-TKSZP-M-18 – A kiemelkedő tehetségű hazai és határon túli magyar diákok és pedagógusok tudományos tájékozottságának bővítéséhez, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez hozzájáruló programok támogatás.

Ki pályázhat?

A pályázaton az alábbi szervezetek igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást:

„A” komponens

·         Brain Bar Kft., Budapest (30 000 000 Ft)

·         TIT Kossuth Klub, Budapest (15 000 000 Ft)

„B” komponens

·         Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (20 000 000 Ft)

·         Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány, Gödöllő (5 000 000 Ft)

Benyújtási határidő

2018. június 4.

NTP-TSZPK-M-18 - A hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR szakemberek és vezetők képzésének támogatása.

Ki pályázhat?

A pályázaton az alábbi szervezetek igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást:

·         Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest (11 000 000 Ft)

·         Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (13 000 000 Ft)

Benyújtási határidő

2018. június 4.

NTP-KTSZT-M-18 – A hazai és határon túli kiemelkedő tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek, programok elismerésének és megismertetésének támogatása

Ki pályázhat?

A pályázaton az alábbi szervezetek igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást.

„A” komponens:

·         Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (70 000 000Ft)

„B” komponens:

·         Silver Kiadó Kft., Budapest (10 000 000Ft)

Benyújtási határidő

2018. június 4.

NTP-ADY-M-18 – A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatása

Ki pályázhat?

A pályázaton az alábbi szervezetek igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást:

·         Erdélyi Tehetségsegítő Tanács (9.400.000 Ft) (ebből a pályázat lebonyolításának dologi költségeire fordítható: 700.000 Ft)

·         „Genius” Jótékonysági Alapítvány (2.600.000 Ft) (ebből a pályázat lebonyolításának dologi költségeire fordítható: 200.000 Ft)

·         Mentor Tehetségsegítő Tanács (3.450.000 Ft) (ebből a pályázat lebonyolításának dologi költségeire fordítható: 250.000 Ft)

·         Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (9.400.000 Ft) (ebből a pályázat lebonyolításának dologi költségeire fordítható: 700.000 Ft)

·         Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (3.450.000 Ft) (ebből a pályázat lebonyolításának dologi költségeire fordítható: 250.000 Ft)

·         Vajdasági Tehetségsegítő Tanács (4.200.000 Ft) (ebből a pályázat lebonyolításának dologi költségeire fordítható: 400.000 Ft)

Benyújtási határidő

2018. június 4.

NTP-TIPP-M-18 – A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása

Ki pályázhat?

A pályázaton az alábbi szervezetek igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást:

− Marthos Polgári Társulás, Martos (25 000 000 Ft)

− PONT Csoport Egyesület, Kolozsvár (20 000 000 Ft)

− Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (80 000 000 Ft)

Benyújtási határidő

2018. június 4.

NTP-PKTF-M-18 - A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása

Ki pályázhat?

A pályázaton az alábbi szervezet igényelhet vissza nem térítendő támogatást:

·         Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány (2.000.000 Ft)

 Benyújtási határidő

2018. június 4.

NTP-HOTDK-M-18 – Határon túli hallgatók részvételének támogatása a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Ki pályázhat?

A pályázaton az alábbi szervezet igényelhet vissza nem térítendő támogatást:

·         Sapientia Hungariae Alapítvány, Budapest (30 000 000 Ft)

Benyújtási határidő

2018. június 4.

NTP-HHTDK-M-18 – A határon túli Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása

Ki pályázhat?

A pályázaton az alábbi szervezetek/intézmények igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást:

·         Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ­ Felnőttképzési Központ (2.000.000 Ft);

·         Babeş-Bolyai Tudományegyetem (4.000.000 Ft);

·         Jedlik Ányos Polgári Társulás (3.500.000 Ft);

·         Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (4.000.000 Ft);

·         Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (3.500.000 Ft).

Benyújtási határidő

2018. június 4.


5. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével kiírt támogatások

A szórványban folyó oktatás támogatása (22621-1/2018/FOKT)

A pályázat célja: Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban köznevelési (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás.

Ki pályázhat?

Romániai, ukrajnai, szerbiai, szlovákiai és horvátországi jogi személyiséggel rendelkező határon túli magyar nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb)

Támogatás keretösszege, mértéke

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 21 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 200 ezer forint, felső határa 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.

 Benyújtási határidő

2018. június 15.

Anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása (22631-1/2018/FOKT)

A pályázat célja: szülőföldön, valamint Magyarországon anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása

A) „Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi versenyek, szemlék” támogatása;

B) „Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó nemzetközi közoktatási tanulmányi versenyeken a fenti törvény hatálya alá tartozó országokból érkezők költségeinek a támogatása”.

Ki pályázhat?

·         pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, pedagógiai intézetek, egyházak.

·         pont esetében Magyarországon és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak

Támogatás keretösszege, mértéke

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 20,0 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 60 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.

Benyújtási határidő

2018. június 15.

Szülőföldön folyó anyanyelvi tematikus szaktábor támogatása (22627-1/2018/FOKT)

A pályázat célja: szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktáborok megrendezésének támogatása.

Ki pályázhat?

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógusszövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, egyházak.

Támogatás keretösszege, mértéke

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 16 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.

Benyújtási határidő

2018. június 15.

Szülőföldön megrendezendő évközi továbbképzések támogatása (22623-1/2018FOKT)

A pályázat célja: a határon túli magyar pedagógusszövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő, az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedő, hiánypótló pedagógus-továbbképzések támogatása.

Ki pályázhat?

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete

Vajdasági Módszertani Központ

Vajdasági Módszertani Központ - Nagybecskerek

Módszertani Központ Újvidék

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Kárpátaljai Református Egyházkerület

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

Muravidéki Pedagógusok Egyesülete

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége

AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Támogatás keretösszege, mértéke

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 20 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 700 ezer forint, felső határa 8 millió forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.

Benyújtási határidő

2018. június 15.

Tankönyves műhelyek támogatására, határon túli magyar tankönyvek, folyóiratok írására, szerkesztésére, kiadására, fejlesztésére, taneszközök biztosítására (22625-1/2018FOKT)

A pályázat célja: a Kárpát-medencében és a nyugati szórványban a helyi igények szerint megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek elkészítése, fejlesztése, kiadása, a meghívott szervezetekhez köthető szakmai folyóiratok, online folyóiratok megjelentetése, szakmai tájékoztató anyagok kiadása, tankönyves műhelyek működtetése, fejlesztése, nélkülözhetetlen magyarországi tankönyvek, segédanyagok és taneszközök biztosítása, tankönyves szakembere képzése.

Ki pályázhat?

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

Muravidéki Pedagógusok Egyesülete

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége

AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Támogatás keretösszege, mértéke

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 20 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 700 ezer forint, felső határa 8 millió forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.

Benyújtási határidő

2018. június 15.


III.  Külgazdasági és Külügyminisztérium

Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program

A programot a marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány bonyolítja le

A támogatások célja – A romániai magyar kisebbség megsegítése, vissza nem térítendő támogatás folyósítása formájában:

– földmérési és betelekelési, valamint a földhivatali tulajdonjogot bejegyző eljárás megkönnyítése céljából magánszemélyek részére

– magánszemélyek és jogi személyek számára, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából, mezőgazdasági erőgépek (traktorok), és kapcsolható eszközök, valamint, egyéb, a mezőgazdasági művelésben és termelésben használt berendezések, gépek, felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzése útján.

– egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából, eszközbeszerzés útján.

Kik pályázhattak?

Maros megye területén, a pályázati kiírás 1. Számú mellékletében felsorolt települések (Maros-Mezőség régió) egyikének területén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó vagy ezen települések egyikének területén bejegyzett székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy lehet.

Az első döntések eredményei: 521 pályázó vállalkozás és személy nyert összesen 1,5 milliárd forint támogatást.

Támogatás mértéke, összege

Az igénylők legfeljebb 15 ezer eurónak megfelelő összegre pályázhattak, és terveik megvalósításához 25 százalékos önrészt kellett biztosítaniuk.


IV.  Interreg V-A Románia-Magyarország Program

Megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki. A programon belül nyílt pályázati felhívások (pályázati kiírás) során vissza nem térítendő támogatásban részesülnek olyan közös, határmenti együttműködési projekt javaslatok, amelyek a következő prioritási tengelyeket célozzák meg:

·         Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) – 48,50 millió euró

·         A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) – 34,99 millió euró

·         A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Együttműködés a foglalkoztatás terén) – 55,07 millió euró

·         Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében) – 57,03 millió euró

·         A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) – 9,55 millió euró

·         Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) – 4,01 millió euró

A program teljes költségvetése

Tartalmazza a nemzeti társfinanszírozásokat is, kb. 232 millió euró. Ebből az összegből kb. 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik. A projektek finanszírozása három forrásból valósul meg:

·         ERFA (legfeljebb 85%),

·         A román állam társfinanszírozása (13%) / a magyar állam társfinanszírozása (10% vagy 15% a kedvezményezett típusától függően),

·         A román partnerek önereje (minimum 2%) és/vagy a magyar partnerek önereje (0 vagy minimum 5%).

 

V. Uniós pályázati rendszer Romániában PNDR - Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014-2020

A 2014-2020-as PNDR stratégiai prioritásai:

1.       az élelmiszeripar strukturális megváltoztatása és versenyképessége

2.       a természetes erőforrások menedzselése

3.       a vidéki területek kiegyensúlyozott fejlesztése, a Partnerségi Megállapodásnak megfelelően

4.       a gazdaságok életképességének növekedése és korszerűsítése, nyitottság az új piacok felé és a mezőgazdasági termékek feldolgozása

5.       a mezőgazdász generációk fiatalítása a fiatal gazdák támogatásán keresztül

6.       az alapvető vidéki infrastruktúra javítása, a befektetések vonzására vidéken,  munkahelyteremtés és területi vidékfejlesztés

7.       a vidéki gazdaságok változatosságának támogatása a nem mezőgazdasággal foglalkozó KKV-k fejlesztése alapján

8.       a gyümölcstermesztési szektor fellendítése, mint különös igényekkel rendelkező szektor, sajátos pályázati alprogramok alapján

9.       olyan területi fejlesztés, amely a vidéki közösség feladatkörébe hárul, a LEADER program megközelítésén keresztül. A LEADER transzverzális képessége javítja a versenyképességet, az életszínvonal minőségét, a vidéki gazdaságok változatosságát, valamint a szegénység elleni küzdelmet és a társadalmi kirekesztést.

A PNDR 2014-2020 kiemelt tengelyei termelők, mezőgazdászok, vállalkozások részére:

4-es tengely - Beruházás tárgyi eszközökkel

6-os tengely - Gazdaságok és vállalkozások korszerűsítése

7-es tengely - Alapszolgáltatások a falvak felújítására vidéki körzetben

8-as tengely - Befektetések erdősített területek korszerűsítésére és az erdők életképességének javítására.

9-es tengely - Termelői csoportok létesítése a mezőgazdasági ágazatban.

Regionális Operatív Program – ROP 2014-2020

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program (ROP) a 2007-2013-as Regionális Operatív Program utódja és egyike azon programoknak melyen keresztül Románia lehívhat úgy strukturális, mint befektetési alapokat a 2014-2020-as Regionális Fejlesztési Uniós Alapokból (FEDR).

A 2014-2020-as ROP általános célja

A gazdasági versenyképesség növelése és a helyi és regionális közösségek életszínvonalának javítása, az üzleti környezet, az infrastrukturális feltételek és szolgáltatások fejlesztése által, amely a régiók hosszútávú, fenntartható fejlesztését biztosítja, képes hatékonyan kezelni a forrásokat, értékesíteni az innovációs képességet és képes elsajátítani a technológiai fejődést. A program képes kiküszöbölni a fejlett és kevésbé fejlett régiók közötti eltéréseket gazdasági és szociális téren egyaránt.

Keretösszeg

A 2014-2020-as ROP összkerete 8,25 milliárd euró, ami 76,8%-os (kb.3,54 milliárd euró) növekedést jelent a 2007-2013-as összkerethez viszonyítva és kétszer annyi támogatási programot, 12-t a korábbi 6 helyett.

Fő prioritások

A 2014-2020-as ROP célkitüzései 12 főtengelybe vannak foglalva, a Program összkerete 8,25 milliárd euró, amelyből 6,7 milliárd euró uniós támogatás a Regionális Fejlesztési Uniós Alapokból (FEDR) és 1,5 milliárd euró hazai hozzájárulás.

1-es főtengely: Technológia transzfer promoválása

Pályázok köre: Jogi egységek melyek a technológia transzfer infrastruktúráival foglalkoznak.

2-es főtengely: Mikró, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének javítása.

3-as főtengely: Csökkentett széndioxid kibocsájtásra való átállás támogatása

Pályázók köre: Központi és helyi hatóságok.

4-es főtengely: Városi környezet tartós fejlesztése.

Pályázók köre: Helyi városi hatóságok.

5-ös főtengely: A városi környezet javítása és a kulturális örökség megvédése és megtartása.

Pályázók köre: Helyi és központi közigazgatási egységek, egyházi egységek, a 489/2006-os törvény szerint meghatározva, ami a vallásszabadságra és a felekezetek jogi szabályozására vonatkozik, nem kormányzati szervezetek (ONG-k).

6-os főtengely: Regionális közlekedési infrastruktúra javítása.

Pályázók köre: Helyi közigazgatási hatóságok, területi közigazgatási egységek és ezek közötti partnerségek.

7-es főtengely: A helyi gazdaság diverszifikálása a turizmus fellendítése által.

Pályázók köre: Területi közigazgatási egységek és ezek közötti partnerségek.

8-as főtengely: A szociális és egészségügyi infrastruktúra javítása

Pályázók köre: Helyi közigazgatási egységek, törvény szerint meghatározott állami és magán szociális szolgáltatók, partnerségek.

9-es főtengely: A városi hátrányos helyzetű közösségek gazdasági és szociális fellendítése.

Pályázók köre: Partnerségek (Helyi Akciócsoport-GAL-on belül ):helyi közigazgatósági hatóság képviselői, intézetek, helyi üzleti szféra kéviselői, helyi civil szervezetek képviselői között.

10-es főtengely: Az oktatási infrastruktúra javítása.

Pályázók köre: Területi közigazgatási egységek (közigazgatási intézmények és hatóságok), felsőoktatási intézmények.

11-es főtengely: A tulajdonok telekkönyvbe való bejegyzésének földrajzi kiterjesztése.

Pályázók köre: Nemzeti földhivatali ügynökség

12-es főtengely: Technikai segítségnyújtás.

Pályázók köre: A ROP-t irányító hatóság, a közreműködő szervezetek

 

VI. Versenyképességi Operatív Program (POC) 2014-2020

A program célja

A Versenyképességi Operatív Program 2014-2020 (POC) alapvető célja a kutatásra és innovációra alapuló versenyképesség növelésének fenntartása és a gazdaság fejlesztése, 2 fő elemre épülő beruházáson keresztül:

·         A tudományos kutatás, technológiai fejlesztés és innováció megerősítése.

·         Az infokommunikációs technológia használatának, minőségének és hozzáférhetőségének növelése.

·         Támogatást kapnak az innovatív klaszterek, új innovatív cégek és a start-up-ok. Finanszírozott területek: biogazdaság, infokommunikációs technológia, a fenntartható energiarendszerek, környezetvédelem és klímaváltozás, öko-nano-technológia és korszerű anyagok.

Ugyanakkor a Program megcélozza az elektronikus közszolgáltatás használatát és ennek minőségi fejlesztését. Támogatásban fognak részesülni az infokommunikációs

Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM