HIRDETÉS

Kései nekrológ

2013. március 29., 12:13

Honvédségi tiszteletadás mellett, dobpergés hangjára kísérték utolsó útjára báró felsőváradi vitéz Emődy István nyugalmazott tanárt, a Pro Patria Alapítvány Simonyi Óbester Regionális Szervezetének alaptó elnökét, akit Székelyudvarhelyen és a környéken is sokan tiszteltek és becsültek.

A Hajdú-Bihar megye Orbán Balázsaként ismert nyugalmazott pedagógus 1937. augusztus 5-én született Nyíregyházán és 2013. január 28-án hunyt Debrecenben. Egész életében hazája haladásáért dolgozott. Csonka Magyarország határain átívelő sokrétű, áldozatos munkálkodásával a Kárpát-medencei magyar anyanyelvű ifjak százainak társadalmi felemelkedését szolgálta. Ünnepségek keretében mintegy 40 darab, többnyire bronzdomborműves márvány emléktáblát helyezett el a Kárpát-medencében. Számos általános és középiskola számára gyűjtött adományokat, nyári táborokat szervezett a diákok, továbbképzési lehetőségeket teremtett a pedagógusok számára.

Február 8-án a Debreceni Köztemető 1-es számú ravatalozójában gyászkeretes fényképét, kedves mosolyát látva emlékezhettünk egyenes tekintetű, derűlátó, tisztalelkű személyiségére. A gyászkoszorúk egyikét a székelyek szent hegyéről, a Hargitáról származó fenyőágakból készíttettük, utolsó jelképként a Székelyföld egykori szerelmesének. Ezzel a kegyelet-jelképpel búcsúztam tőle, mint a régióelnök és „a székely barát”. A temetőben honvédek sorfala előtt vitték a Vass család száztíz éves nyugvóhelyéig a Hadak Útjára lépett drága magyar ember testének maradványait rejtő koporsót, a lelkész imádkozott, megáldotta és végső nyugalomba helyezték. Szívek fájdultak meg és a temető légtere beleremegett, amikor felsírt a Magyar Takarodó.

v. Fosztó Zoltán
„Pro Patria” Alapítvány
Nemzeti Összetartozás Erdély-Régió
elnöke

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS