HIRDETÉS

Borbély Gábor atya, Isten veled!

Molnár Melinda 2013. szeptember 30., 18:23

Szűnni nem akaró eső és hosszú harangszó kísérte utolsó földi útján szülőfalujában, Nagygalambfalván az általa létrehozott Árpád-házi Szent Erzsébet-kápolna udvaráról a régi temetőben található családi sírkertbe. Csíkszeredából és Altorjáról autóbusszal érkeztek lelki gyermekei, hogy leróják kegyeletüket, más helységekből pedig hosszú sorokban araszoltak az autók. A főegyházmegye főpásztorával és segédpüspökével nagyon sok paptestvér koncelebrált az érte ajánlott szentmisén.

Fotó: Farkas Antal

Egyik utolsó paptanúja annak a nemzedéknek, amelyet munkaszolgálatra vittek – emlékeztetett Jakubinyi György érsek. És vele is fogyott a Márton Áron-szentelte szolgálatvégzők sora.

A szentmise szónoka, egykori káplánja, Sebestyén Péter szentszéki tanácsos, Marosvásárhelyen szolgáló plébános kimondta: „Csillaga nem a Küküllőbe hullt, hanem immár egyházunk és székely népünk egén tündököl. (…) Igazi székely, áldott jó ember s pap volt a javából.” Valljuk: Csíkszereda népe, tanítványaid, földijeid, egyházmegyéd, Székelyföld nem felejt el!

A szónok emlékeztetett: szerényen, alázattal vette tudomásul a nyugdíjba vonulás tényét. Nem visszakozott; díjakkal, elismerésekkel sem halmozták el. Csíkszereda több mint húszezres katolikussága nem felejti, amit évtizedek alatt a lelkek megmentéséért, örök üdvösségükért tett. Nemzedékeket nevelt fel hitben, tudásban, a kultúra s az igényes lelkiség, az egyházhoz való ragaszkodás és hűség szeretetében. Lelki kincsek mellett templomokat, kápolnákat építtetett. Nevéhez kötődik a méltó helyen álló Márton Áron-szobor, a Szent József-kápolna és papi otthon, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, a hargitafürdői Szent István-ház, a Tolvajos-tetői Hármaskereszt, de a Szent Ágoston-templom is. A reménység szimbólumává vált a „deszkatemplom”. Nagygalambfalván az istenháza mellett az emlékjelek sora emlékeztet nagylelkűségére. Felejthetetlen katekéziseire, sodró erejű szentbeszédeire is utalt a szónok. Példákkal emelte ki leleményességét és páratlan humorát. Végül Csíkszereda nevében megköszönte, hogy a ’89-es eseményeknél imádságra fogta kezüket, és nem történt tragédia.

Bár most sáros út vezet a sírkertig, méltó nyughelyet kapott a magasan fekvő családi nyughelyen. A református templom harangja is érte szólt, majd Kányádi György lelkész megvallotta: valódi lelki atyja volt, és követendő példa, miként szenteli Istennek odaszánt életét. 

Jakab Gábor pápai káplán, kolozsvári kerekdombi plébános felolvasta a Vasárnap katolikus hetilapban vele készült interjút. Ebből azt is megtudtuk, Borbély Gábor protonotárius, pápai prelátus, kanonok, ny. főesperes-plébános neve mellé csak annyit kívánt a sírkeresztre íratni: római katolikus áldozópap.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
9 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS