„Nem tudunk elnézést kérni attól, akit megöltünk”

„Nem tudunk elnézést kérni attól, akit megöltünk”

Sándor Gábor: „hiszek abban, hogy minden felelős forgalomrésztvevő megérti, hogy a közlekedésbiztonság nem elvárás, hanem feladat”

Fotó: Borbély Fanni

A járművezetést soha nem lehet tökéletesen megtanulni, a biztonságos közlekedés alapjait viszont igen – mondja Sándor Gábor közúti forgalombiztonsági szakértő. Vele beszélgettünk arról, hogyan lehetne szervezeti, de egyéni szinten is a legtöbbet tenni a közúti közlekedés biztonságáért, azért, hogy minél kevesebb kockázatot vállaljunk.

Rédai Attila

2024. március 02., 21:002024. március 02., 21:00

A járművezetést soha nem lehet tökéletesen megtanulni, a biztonságos közlekedés alapjait viszont igen – mondja Sándor Gábor közúti forgalombiztonsági szakértő. Ebből kiindulva a gépjárművezetői engedély megszerzésére való felkészülés folyamatában

az autósiskolák elsődleges szerepe nem az, hogy megtanítsák vezetni az aspiránsokat, hanem az, hogy megtanítsák közlekedni,

hisz ez utóbbi feladat jó eséllyel teljesíthető részükről – mondja a szakember, aki tavaly májusig a közlekedési minisztérium államtitkári tisztét is betöltötte.

Elvileg az autósiskolák részéről elvárható és teljesítendő feladat nem más, minthogy megtanítsanak járművezetői fejjel gondolkodni. Ebben a viszonyításban meghatározó fontossággal bír az, hogy az aspiránsokat felruházzák első sorban az örök érvényű közlekedési „aranyszabályok” alkalmazási tudásával.

Olyan követendő viszonyításokat kellene ott elsajátítani, amelyek meghatározók a közlekedési készségeik és képességeik értékelésében, valamint közlekedési tudásunk szabálykövető alkalmazásában,

szögezte le a Médiatér lapcsalád hetilapjának, a Heti Hírmondónak Sándor Gábor. Mindezek teljesítése három alapvető érzékenyítés és feladattudatosítás köré építhető: figyelem, fegyelem és aktív kommunikáció, tette hozzá.

De milyen szinten készek teljesíteni ezt manapság az autósiskolák? Egyértelmű, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályok keretei között bármi „is” lehetséges. Ezekkel lehet élni is, de visszaélni is. Szakmai alázat és hozzáértés kérdése az, hogy ki mit vállal, illetve bizonyít az oktatói hatáskörök gyakorlása során, értékelte a szakértő.

Idézet
Harmincnyolc éves múltam kötelez tolmácsolni a szakma tiszteletre méltó képviselőinek egyhangú és egyben lehangoló aggódását, miszerint: a romániai járművezetői oktatás átalakulóban van – azaz halad egy díj ellenében szervezett sétautazás irányába. Sarkítva fogalmazva úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a járművezető-képzés és a taxival való utazás között egyetlen egy különbség kezd körvonalazódni, ez nem más, mint a vezető kiléte

– fogalmazott Sándor Gábor.

Kiszolgáltatott oktatók

A járművezető-oktatási tevékenységek piaci körülményeit tekintve alighanem állandósulni látszik a szabadrablás gyakorlata. Ez a sajnálatos hozadéka annak, hogy

jelen pillanatban, országos szinten, az engedélyezett beiskolázási kapacitások a tényleges kereslet háromszorosát tudnák teljesíteni

– mutatott rá a szakértő. Másrészt szerinte a képzés minőségi romlásának lényegi oka nem az, hogy kevés az előírás szerinti kötelező óraszám, hanem az, hogy elmarad ezek szakszerű, tervszerű, hatékony és főleg eredményes teljesítése. Ez abból is látszik, hogy egyre kevesebben veszik sikerrel az első vizsgát: a valamikori akár 70 százalék körüli sikerarányhoz képest a legfrissebb, 2022-s nyilvános hatósági adatok szerinti országos átlag csak 34 százalék. Ez egyértelműen erőforrás- és időpazarlást jelent.

Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az állandósult minőségi romlást fenntartja a századeleji koncepcióra épülő, tehát már rég elavult jogszabályrendszer, valamit ennek elmarasztalható alkalmazási és ellenőrzési gyakorlata, hívja fel a figyelmet Sándor Gábor.

Idézet
Nemcsak az autósiskolák engedélyezésére, működésére és ellenőrzésére vonatkozó előírások és gyakorlatok bizonyulnak ma már elavultaknak, hanem az oktatók képzése és továbbképzése is elvtelen síkra sodródott. Mindezeket a rendellenességeket csak tetézik az oktatók és a sofőriskolák jelenlegi vizsgaszervezési és kereskedelmi kiszolgáltatottságai

– fejtette ki. „Ez mit jelent konkrétumként? Azt, hogy a sofőriskolák végzősei csak a képzés befejezését követő néhány hónap múlva kapnak lehetőséget a vizsgára való jelentkezésre. Ez idő alatt – mert a járművezetés nem olyan, mint a biciklizés, hogy nem felejtem el – egyértelmű, hogy napról napra feleződik a tudásuk.

Idézet
Bármilyen felkészült legyen a kandidátus a sofőriskola elvégzésekor, egy hónap alatt szinte mindent elfelejt, még a járműkezelést is.

Ez az első kiszolgáltatottság. A második a kereskedelmi kiszolgáltatottság. Ez nem más, mint az a nyilvánvaló nyílt titok, hogy nem kevés esetben az oktató nem meri, vagy esetenként le is mond arról, hogy érdemben vállalja a teljes értékű oktatói szerepet. Megalapozottan vagy nem, de esetenként attól is tarthat, hogy abban pillanatban, amikor módszeresen szóba hozná a pragmatikus elvárásokat, megtörténhet, hogy a diák azonnal átigazol egy konkurens oktatóhoz, aki hajlandó hozzájárulni akár ahhoz is, hogy a kötelező óraszámokat felezze, és ezeket is csak egy céltalan autózás szintjén teljesítse” – állapította meg a szakértő.

„Itt nem a barátkozás a tét”

Sándor Gábor kihangsúlyozta: bárhogy is alakulnak a jövőben a járművezető képzés körülményei, csak bátorítani tudja a tiszteletre méltó oktatókat. „Mert igaz az, hogy a legkedvesebb emlékeink között tartjuk számon a valamikori legszigorúbb tanárainkat, érdemes következetesen alkalmazni a szakszerű, pragmatikus és elvárásalapú módszertant, természetesen egy korrekt értékelési rendszer védelme alatt, ami időtállóan emlékezetessé teszi az oktató hozzájárulásait az aspiránsok járművezetővé válásának folyamatában. Tény az, hogy a járművezetői vizsgákon elért eredményességi mutatók is leginkább ezt a gyakorlatot igazolják. A szakma küldetése a felelősségtudat-ébresztés, a forgalmi helyzetek józan megítélése, valamint ezek higgadt, szabálykövető és kölcsönös tiszteletalapú rendezése. Ennek alárendelten

Idézet
ez nem az a szakma, ahol a barátkozás a tét, és nem is elsődleges az, hogy a kliens jól érezze magát.

Ennél fontosabb, hogy az oktatott értse és tegye magáévá a közlekedési tudás sajátos értékrendjét és időtálló viszonyításait ahhoz, hogy kész és képes legyen ezeket távlatilag önállóan teljesíteni, illetve követni. Ez az egyedüli járható út abban a törekvésben, hogy az aspiráns ne csak korrekt közlekedési partnerré váljon, hanem elérhető legyen számára az is, hogy élményszerűvé tudja majd varázsolni a saját és közvetlen partnerei közlekedését” – fejtette ki a szakember.

Megérett a rendszer a változásra

Sándor Gábor elmondta: szakmai berkekben már nem kérdés az, hogy a képzési és vizsgáztatási rendszer megérett a változásra.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

De ennél súlyosabb a helyzet, ugyanis egyrészt a szakma már rég „kiböjtölte”, másrészt a baleseti statisztikák kedvezőtlen alakulása tükrében is egyértelműen felismerhető, hogy

körvonalazódik egy újragondolt, célirányos és jövőbe mutató irányelvek mentén strukturált képzési és vizsgáztatási rend és rendszer kialakításának a kényszere.

Amire szükség volna, az egy célirányos, intézményesített közlekedésre való nevelői munka rendszeresítése és lényegesítése, ami nem feltétlenül közkedvelt stratégia, mert alkalmazása sok munkával és tanulással jár, elkötelezettséget és következetességet követel, és ezzel szemben az elvárható látványos hozadéka csak évek múltával lesz nyilvánvaló. Viszont alkalmazásának indokoltsága egyedi a tekintetben is, hogy bizonyítottan hordozza a romániai, és ezzel egyidejűleg a kisközösségi közlekedési kultúra és bölcsesség jó irányú befolyásolásának ígéretét is.

Legkevesebb hat-hét év

Az is egyértelmű, hogy egy új alapokra helyezett és pozitív gyakorlatokat hivatalosító jogszabályrendszer alkalmazása annak ellenére, hogy ez az egyedüli járható út, semmiképp nem az az eszköz, ami egyik pillanatról a másikra képes értékelhetően kedvező változást hozni a mostani közveszélyes közlekedési állapotok rendezése tekintetében, ugyanis a romániai lakosság csaknem felének van már érvényes gépjárművezetői engedélye. Viszont

egy újragondolt képzési és vizsgáztatási rendelet alkalmazási hozadékaként jó esély van arra, hogy a megújulást képviselő évi csaknem 450 ezer sofőriskolát végző személy meghatározó módon járulhatna hozzá ahhoz, hogy legkevesebb hat-hét év alatt elérjük azt a kritikus tömeget a járművezetői állományban, amely képes megfelelő hozzáállást bizonyítani a forgalomban.

Ők a személyes példa erejével gerjeszthetnék azt az attitűdváltást célzó „társadalmi járványt”, ami ötvözné a siker előfeltételeit abban a törekvésben, hogy egy új, szabálykövető és tiszteletalapú közlekedési kultúrát teremtsünk Romániában – mutatott rá Sándor Gábor.

A forgalomban nincs kávészünet

Már megszoktuk azt, hogy időszakosan, akár a hibáztatás eszközeit is latba vetve, szenzációs hírként hatnak a balesetek okaira és okozóira való rávilágítások. Viszont igazán fontos az a feltárás lenne, hogy mi van a balesetek okainak hátterében. Ehhez nem kell más, csak legyen bátorságunk a számok mögé nézni, figyelembe véve azt, hogy a közúti baleset egy váratlanul bekövetkezett, nem szándékosan okozott véletlen szerencsétlenség, hangsúlyozta a szakértő.

Galéria

Fontos tudatosítani minden „bevállalós” forgalomrésztvevőnek, hogy a közlekedés könyörtelen

Fotó: Pinti Attila

E tekintetben fontos felismerni azt, hogy

a balesetek 38 százaléka a figyelmetlenségnek vagy az összpontosítás hiányának tulajdonítható, 62 százaléka pedig fegyelmezetlenség miatt történik.

Ez utóbbiakat különböző szabálysértésként jegyzik. A nem kívánt események meghatározó többségében tehát nem a rosszindulat és nem is a romboló szándék a kiváltó ok, hanem az, hogy a baleseteket okozó forgalomrésztvevők csak fizikailag vannak jelen a helyszínen.

Idézet
Gondolatilag és tudatilag sajnos hiányzóként jegyzik őket az események. Persze bárkivel megtörténhet, hogy közlekedés közben azon veszi észre magát, hogy hétköznapi elfoglaltságain, gondjain kattog. Az is megtörténhet, hogy nem tud ellenállni a késztetésnek, hogy elintézzen néhány sürgősnek/fontosnak vélt feladatot, bekapcsolódjon figyelemelterelő beszélgetésekbe. Ezekkel a kockázati tényezőkkel indokolt tehát számolni a forgalmi helyzetek értékelésekor

– fejtette ki Sándor Gábor.

Állandó éber jelenlét kell

Ezek a nyilvánvaló kockázati tényezők hatástalaníthatók a közlekedésben való részvételre való tudatos felkészüléssel. „Erre vonatkozóan elengedhetetlen, hogy mielőtt kiléptem az útra, mielőtt beültem az autóba, szenteljek önmagamra legalább 15–20 másodpercet ráhangolódni a közlekedési szerepvállalásra. Ez idő alatt

Idézet
tudatosan félre kell tenni, illetve gondolatilag le is kell zárni minden korábbi hétköznapi életre/viszonyaimra jellemző folyamatot, mert a közlekedésben más, sajátos viszonyítások szerint kell gondolkodni, és ez teljes embert követel.

Sőt, ha házon belül megengedhetem magamnak azt is, hogy tartok esetenként egy-egy »kávészünetet«, a forgalomban való részvétel során nem engedhetem meg magamnak ezt a luxust. A forgalom állandó éber jelenlétet és készenlétet követel ahhoz, hogy sikerrel védjem magam a meglepetésektől, és ne zavarjam partnereim közlekedését” – ecsetelte a szakértő.

De amit nem elég csak tudni, fontos tudatosítani is minden „bevállalós” forgalomrésztvevőnek, hogy

a közlekedés könyörtelen.

Még akkor is, ha a nem kedvező történéseket a szerencsétlen véletlenekkel akarnánk és vagyunk hajlamosak magyarázni. „Tény az, hogy a forgalomban bármilyen és bármikori mulasztásainknak beláthatatlan következményei lehetnek. Az is igazolható, hogy a nem kívánt következmények sodrásából mindenki vesztesként kerül ki. Lehet, hogy a mindennapi életben teljesíthetetlen feladatnak tűnik az, hogy ne bízzunk semmit a véletlenre, viszont a forgalomban ez következetesen teljesítendő lényeges elvárás” – szögezte le Sándor Gábor.

Mi is a baj a telefonálással?

Meglepő lehet, de az amúgy nyomatékosan ellenjavallt telefonálással sem az a legnagyobb baj, hogy vezetés közben figyelemelterelő kapcsolatot létesítünk.

Galéria

Fotó: Gábos Albin

„A figyelemelterelés szempontjából tulajdonképpen nem is a telefonbeszélgetés jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem a telefonbeszélgetéshez fűződő gondolataimmal való foglalatosság. Az erre vonatkozó közzétett tanulmányok szerint a beszélgetés lezárását követő első 29 másodperc a kritikus, amikor már értékeljük a beszélgetést és annak következményeit, és ez felezheti a figyelmünket és az összpontosítási készségünket.

Idézet
A telefonálás felelős döntésként való vállalásának három feltétele van: az első az, hogy győződjek meg arról, hogy képes vagyok tartósan és megkülönböztetetten összpontosítani a figyelmemet a közlekedésre. A második az, hogy képes kell legyek eldönteni, hogy a forgalmi helyzet előrelátható alakulása szerinti alkalmazkodásom előkészítéséhez van-e elég figyelmi kapacitástartalékom. A harmadik pedig az, hogy kész vagyok-e arra, hogy a folytatandó beszélgetésre szentelt figyelmemet másodlagos információforrásként kezeljem? Ha időközben bármelyik feltétel teljesülése veszélyeztetettnek tűnne, akkor javasolt azonnal halasztani a kapcsolatfelvételt, illetve megszakítani vagy legalább felfüggeszteni a beszélgetést.

Természetesen a fontosnak vélt, figyelemigényes telefonbeszélgetéseket javasolt kizárólag álló helyzetben és védett övezetben kezdeményezni vagy folytatni” – tudhattuk meg.

A közlekedés egy más világ

Lényegi probléma a forgalomban a közlekedési empátia és fantázia hiánya. Ezt lehet orvosolni, de csak hosszú távon, és csak egy gyakorlatias, alkalmazott tudásra hangolt, több lépcsős oktatási rendszer bevezetésével, ugyanis a közlekedésben nem csak a gépjárművezetők vesznek részt. Ott vannak még az utasok, gyalogosok, biciklisek, rolleresek is. A legfrissebb statisztikai adatok szerint ezek a közlekedési partnerek okozzák a súlyos balesetek 31 százalékát.

„Képzeljük azt el, hogy milyen hozadékkal bírna az, ha holnaptól már az elemi iskolában állandósulna egy játékos közlekedési oktatás, ahol egy sikeres záróvizsgát követően minden kisdiák kapna egy felelős gyalogos és utas engedélyt. Egy következő ciklusban már jöhetne a roller- és biciklivezetői engedélyt. Nagy előrelépést jelentene egy biztonságosabb közlekedés irányába, ha minden forgalomban résztvevő megértené, hogy

Idézet
a közlekedés egy más világ. Más, mint a mindennapi élet, és teljesen más, mint a virtuális világ. A közlekedés kiemelten egyedi abban a megközelítésben, hogy nem ismeri a tréfát. Ebben a világban nincs második esély.

Arra sem, hogy újrajátsszuk a már meghaladott eseményeket, és annál kevésbé, hogy értékelhetően jóvátegyük esetleges hibáink, mulasztásaink következményeit. Baleset esetén hiábavaló a magyarázkodás, a hibás keresése, a bocsánatkérés vagy a szitkozódás, mindez nem változtat a következmények valóságán, és nem is jelent vigaszt az érintetteknek. Halálos gázolás esetén az elkövető nem tud elnézést kérni attól, akit megölt” – mutatott rá Sándor Gábor.

„Hiszek abban, hogy minden felelős forgalomrésztvevő megérti, hogy a közlekedésbiztonság nem elvárás, hanem feladat. Nem mástól kell várni a közlekedési biztonságot, ugyanis ez a forgalomban résztvevők közlekedési magatartásának és hozzáállásának a tükre” – hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette:

a közlekedésbiztonság egy társadalmi felelősség. Ennek teljesítésében minden résztvevő hozzájárulása számít.

„Esetenként megtörténik az, hogy a baleset elkerülhetetlen. Viszont csak közösségi felzárkózás kérdése elérni azt a célt, hogy a balesetek ne követeljenek emberi áldozatokat, még sérülés szintjén sem. Ez a cél csak akkor tűnhet elvontnak, ha képtelenek vagyunk vagy megtagadjuk ezt saját magunkra és szeretteinkre vagy hozzánk közel álló személyekre vonatkoztatni” – mutatott rá a szakértő.

„Közlekedési bölcsesség” egyenlő öröm

Bárki számára elérhető a „közlekedési bölcsesség” azon szintje, ami élményszerűvé képes varázsolni közlekedésünket. „Ne feledjük, hogy a jelenlegi rohamos fejlődési ritmus keltette bizonytalanságok közepette is a közlekedés megőrizte nemcsak a mindenkori elvszerű »játékszabályait«, de a sikerélményekben gazdag jellemzőjét is. A mindennapi életben honosodott gyakorlatokkal ellentétben

Idézet
a közlekedésben soha nem kell hosszú távra tervezni, és azzal a rejtett félelemmel küszködni, hogy valami vagy bejön, vagy nem. A közlekedésben, ha folyamatosan is, de csak a következő 14–15 másodpercre kell előre tervezni. Ez a táv gyakorlatilag olyan rövid, hogy ha megtanuljuk és felelősen követjük azt, hogy terveink sorozatos kivitelezése csak a mi teljesítésünktől függjön, akkor minden forgalomban való részvételünk megszámlálhatatlan megvalósítási elégtételt tartogat számunkra.

Ezek birtokában garantáltan tartalmas az a sikeres közlekedéshez kötődő öröm, hogy mi is és minden közlekedési partnerünk épen, egészségesen ér célba. Az már a kiválóság ismérve, és közlekedési élménynek számít, ha az is igazolt, hogy sem jelenlétünk, sem megnyilvánulásaink nem váltottak ki se kényszeres beavatkozást, sem kényszerült megkülönböztetett figyelemmel való viszonyrendezést a forgalom résztvevői részéről” – summázott Sándor Gábor.

A cikk először lapcsaládunk hetilapjában, a Heti Hírmondóban jelent meg 2024. március 1-jén.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. március 31., vasárnap

Még húsvétkor sem lazíthattak a Maros megyei tűzoltók a tarlótüzek miatt

Maros megyében nagyszombaton és húsvétvasárnap is több helyszínen munkát adtak a tűzoltóknak a száraz növényzetet felelőtlenül felgyújtó vagy óvatlan személyek.

Még húsvétkor sem lazíthattak a Maros megyei tűzoltók a tarlótüzek miatt
2024. március 31., vasárnap

Az utolsó szó nem a halálé, hanem Istené

Krisztussal együtt nemcsak meghalunk, hanem fel is támadunk az örök életre, mert az Egynek halála és feltámadása a legnagyobb reménység minden ember számára.

Az utolsó szó nem a halálé, hanem Istené
Az utolsó szó nem a halálé, hanem Istené
2024. március 31., vasárnap

Az utolsó szó nem a halálé, hanem Istené

2024. március 31., vasárnap

Illegális fegyvertartás miatt tartottak házkutatást Szászkézden

Fegyvercsempészet és a fegyvertartási szabályok megsértése miatt tartott házkutatást a Maros megyei rendőrség egy 54 éves szászkézdi férfi lakhelyén.

Illegális fegyvertartás miatt tartottak házkutatást Szászkézden
2024. március 31., vasárnap

Feltámadt. Él!

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá.

Feltámadt. Él!
Feltámadt. Él!
2024. március 31., vasárnap

Feltámadt. Él!

2024. március 31., vasárnap

A Kárpát-medence legnagyobb ételszentelése két percben

Verőfényes napsütésben zajlott az idei szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában, amely már hagyománnyá vált a hargitai megyeszékhelyen. Rövid videóösszefoglalónk az egyházi szertartás 2024-es kiadásáról.

A Kárpát-medence legnagyobb ételszentelése két percben
2024. március 31., vasárnap

Sepsiszentgyörgyön is egyre többen kérik az áldást az ünnepi eledelre

Minden eddiginél többen, közel ezren voltak jelen húsvétvasárnap reggel a Magyar Erdélyi Egyesület (MERT) szervezésében harmadik alkalommal megszervezett ételszentelésen Sepsiszentgyörgy főterén.

Sepsiszentgyörgyön is egyre többen kérik az áldást az ünnepi eledelre
2024. március 31., vasárnap

Ezrek énekelték a magyar és a székely himnuszt Csíkszereda főterén húsvétvasárnap

Méltóságteljesen, fegyelmezetten énekelték több ezren a magyar és a székely himnuszt húsvétvasárnap a csíkszeredai Szabadság téren, a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésén.

Ezrek énekelték a magyar és a székely himnuszt Csíkszereda főterén húsvétvasárnap
2024. március 31., vasárnap

A csíkszeredai ételszentelés arcai

Több ezer, ünneplőbe öltözött hívő, nemzetiszínű szalaggal átkötött és díszes terítőkkel lefödött kosarak, szebbnél szebb viseletek, ünnepi találkozások. Mindez húsvétvasárnap reggel Csíkszeredában, a Szabadság téren.

A csíkszeredai ételszentelés arcai
A csíkszeredai ételszentelés arcai
2024. március 31., vasárnap

A csíkszeredai ételszentelés arcai

2024. március 31., vasárnap

Ahogy azt már megszokhattuk: rendezett sorokban, fegyelmezetetten a csíkszeredai ételszentelésen

Talán még az idősek sem emlékeznek ilyen enyhe időjárásra húsvétkor: ezúttal sem fagy, sem eső, sem pedig havazás, de még egy kósza felhő sem árnyékolta be a Kárpát-medence legnagyobb szabadtéri ételszentelését Csíkszeredában. Fotókon mutatjuk.

Ahogy azt már megszokhattuk: rendezett sorokban, fegyelmezetetten a csíkszeredai ételszentelésen
2024. március 31., vasárnap

Érkezés a Kárpát-medence legnagyobb szabadtéri ételszentelésére

Bár a nyári időszámítás életbe lépése miatt gyakorlatilag egy órával hamarabb kezdődött, így is rengetegen tartják fontosnak, hogy részt vegyenek a Kárpát-medence legnagyobb ételszenteléseként nyilvántartott, húsvétvasárnapi szabadtéri eseményen.

Érkezés a Kárpát-medence legnagyobb szabadtéri ételszentelésére
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!