Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Orbán Viktor ajándéka a décsfalviaknak

Molnár Melinda 2018. március 18., 13:09
HIRDETÉS

Az udvarhelyszéki décsfalviak első hallásra el sem hitték, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke ajándékot küld számukra. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára tolmácsolta szombaton az üzenetet, és adta át a millenniumi zászlót.

Fotó: Veres Nándor

Agyagfalva alig több mint százfős leányegyházközségének a reformáció emlékévében felszentelt temploma zsúfolásig megtelt az ünnepi alkalomra.

Kántor Csaba püspökhelyettes-főjegyző, a Székelyudarhelyi Református Egyházmegye esperese a 84. zsoltárt idézve rótta le háláját az istentiszteleten, hogy ez a közösség is megtapasztalhatta az Istennek szentelt hely jóságát, örömeit. Imában kérte, tartsa meg vágyukat, hogy a szent hajlékba menjenek.

A közösség első temploma az összeadott áldozatkészség, szeretet eredménye és a megmaradás egyik pillére.

Tegyen erősekké, szilárdakká a hitben és bővelkedőkké a szeretetben – kívánta az esperes.

Fotó: Veres Nándor

Kászoni Szilárd a kis, de erőtől duzzadó gyülekezet lelkipásztora, a lélektől átitatott istenházában közösségük nevében üdvözölte az egyházi és világi vendégeket, valamint a „hazaérkező” ajándékhozókat: Potápi Árpád Jánost, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, Kádár Zoltán kabinetfőnököt és Tóth Lászlót, Magyarország csíkszeredai főkonzulját.

HIRDETÉS

Potápi Árpád János, a bukovinai székely felmenőkkel rendelkező államtitkár kiemelte: múltunk, jelenünk, anyanyelvünk, kultúránk és jövőnk is összeköt. Egy fa törzséből kinőtt ágak vagyunk. Noha országhatár is választ el, de a nemzet mindennapjai összeforrnak.

Az elmúlt időszakban a Magyar Kormány mindent megtett és felelősséget visel azért, hogy ne félve, hanem büszkén gondoljanak a nemzettest tagjai Magyarországra.

Kapcsolati tőke a közjogi értelemben történt újraegyesítés: szimbolikus törvényeket, jogszabályokat alkottak, amelynek eredménye a nemzethez kötődés, valamint a szülőföldön való boldogulás segítése.

Fotó: Veres Nándor

Majd tolmácsolta Orbán Viktor üzenetét. A miniszterelnök örömét fejezte ki azért, hogy a décsfalvi reformátusok olyan erős közösséget alkotnak, amely saját templom építésére is vállalkozott. „Büszkék vagyunk, hogy összeköt a közös múlt, a hithű őseinkre való közös emlékezés és a közös jövő gondolata is” – szól a kormányfői üzenet, kívánva,

még számtalan nemzedék érezhesse lelki otthonának ezt az épületet.

A köszönetek rendjén a gyülekezet lelkipásztora a millenniumi zászlóról elmondta: képvisel, útjelző és lelkesítő.

Nem polcon őrizhető ajándéktárgy. Kitűzni, magasba emelni lehet.

A zászló küldetése lelkesíteni a szellemileg, lelkileg megtörteket, megerősíteni a magyarságában; újjáépíteni, ami megcsonkult, elerőtlenedett.

Fotó: Veres Nándor

Noha volt helyük az ősi agyagfalvi templomban, saját részük, örökségük az új templom – mondta az esperes. Isten úgy rendelte, hogy soha nem vagyunk egyedül: egy közös test tagjaiként élünk, vagyunk és maradunk meg. Ha így tudunk egyek lenni, nem veszünk el. Köszönetet mondott a magyar kormánynak a „velünk látásért”, amit úgy tesznek, hogy megnézik, -kérdezik és látják, mire van szükségünk ehhez: templom, iskola, bölcsőde, intézmények. Hálánk mellett ígéretünk: ezt a szeretetközösséget élni akarjuk – vallja az esperes. 

Tőkés Zsolt, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye főgondnoka elmondta, amint a nándorfehérvári csata kimenetelét megfordította az őrzászló, úgy vigyázza építményeinket Isten. Március 15-ének idei üzenete, nekünk áll a zászló, amely jövőre vezet.

Fotó: Veres Nándor

A décsfalviak lelki hajlékából Kászoniné Fejős Gabriella tiszteletes asszony gyönyörű népdaléneklése, a székelykeresztúri Lelkes Zenekar székelyföldi muzsikája szolgáltatott lelki útravalót. Végül a templom előtt a helybéliek vendégszeretetében hosszan beszélgettek egymással az ünneplők.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS