HIRDETÉS

Megéri. Megérik. MÜTF – továbbtanulás magyarul (x)

2018. július 12., 15:45 utolsó módosítás: 2018. július 23., 16:07

A MÜTF vajon mi? A Magyar Termék Nagydíjas és Diákbarát Intézmény díjas MÜTF Oktatási Központ immár 20 éve az erdélyi magyar oktatás szerves része, a székelyföldi magyar felsőoktatás székelyudvarhelyi pillére, vállalati kapcsolatai révén pedig a székelyföldi gazdaságfejlesztés egyik fontos szereplője. Az évek során egy igazi ernyőszervezetté fejlődtünk, többek között anyaországi felsőoktatási intézmények képzéseit tesszük elérhetővé Székelyudvarhelyen.

Fotó: Veres Nándor
Minek alapján választjuk ki az indítandó szakokat?

A MÜTF Oktatási Központ egy (felső)oktatási stratégia mentén működik, ez alapján hirdetjük meg mindenkori képzéseinket. Figyelembe vesszük a régió humántőke-szükségletét, a munkaerő-piaci elvárásokat, a gazdasági-társadalmi trendeket, valamint a továbbtanulni vágyók igényeit. Nem diplomás munkanélkülieket akarunk képezni, számunkra fontos, hogy a megszerzett ismeretek és oklevél segítségével hallgatóink munkahelyet, megélhetési forrást is találjanak magunknak.

Minden képzésünkkel tehát a regionális gazdaság, a helyi emberek igényeire adunk választ, ezáltal is elősegítve a helyben való boldogulást, megelőzve a megélhetés érdekében való elvándorlást. A MÜTF Oktatási Központ számára mind a vállalkozó, mind a munkavállaló képzése fontos, hiszen együttes fejlődésük Székelyföld, Erdély fejlődésének alapját jelentheti. Intézményünk összes programja ezen célokat szolgálja.

Miért éppen kereskedelem és marketing az egyik szak?

A kereskedelem és marketing szak egyike a legnépszerűbb képzéseinknek – már 20 éve partnerünk a tatabányai Edutus Főiskola. A vállalkozói szférának nagy szüksége van üzlettudományi szempontból felkészült, a kereskedelem és marketing területén az új trendeket, eljárásokat és technikákat ismerő szakemberekre, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének irányítására.

E-business?

Napjainkban kiemelkedő és folyamatosan növekvő szerepe van az elektronikus kereskedelemnek, vállalatirányításnak és adatfeldolgozásnak. Az e-business specializáció keretén belül a hallgatók elsajátíthatják, hogy miként tudják üzleti vállalkozásaikat az internetes kereskedelmen keresztül hatékonyabbá tenni, hogyan tudnak egy webshopot menedzselni és mindezek logisztikai és informatikai hátterét megteremteni.

Ezen felül bemutatjuk azokat a módszereket, melyekkel sokkal hatékonyabbá válik a fogyasztók tulajdonságainak feltárása és ennek megfelelően a számukra szükséges termékek és szolgáltatások kialakítása.

1. Képzés neve: Kereskedelem és marketing (BSc)
2. Specializáció: E-business
3. Megszerezhető végzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapszakon (Economist in Commerce and Marketing)
4. Képzési terület: gazdaságtudományok
5. A szak orientációja: gyakorlatorientált
6. Oktatási forma: hétvégi
7. Képzési idő: 7 félév
8. Oktatás nyelve: magyar
9. Helyek száma: 40
10. Oklevelet kiadja: Edutus Főiskola (HU)
Gyakorlatorientáltság

Stratégiai fontosságot tulajdonítunk a hallgatók szakmai gyakorlatának. A főiskolás évek alatt megszerzett munkatapasztalatok a munkához szükséges kulcskompetenciák erősítése mellett fontos szerepet töltenek be a hallgatók elhelyezkedési stratégiájában is: a szakmai gyakorlati hely sokak számára később az első munkahellyé is válik. Oktatási intézményünk egy másik jellegzetessége, hogy számos hallgató, aki nálunk kezdi el a tanulmányait, már rendelkezik munkahellyel – a tanulás és a diplomaszerzés esetükben a szakmai fejlődéshez és karrierépítéshez szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

Minden vállalkozásnál fontos a kereskedelem és marketing, így hallgatóink felvevőpiaca a teljes vállalkozói kör, (főként) a kis- és középvállalkozások a gazdaság minden ágában. A specializáció keretében szerzett mélyebb ismeretek és készségek azonban nemcsak a kereskedelem és értékesítés területén, hanem tágabb vállalati, sőt közigazgatási, nonprofit és társadalmi konstellációkban is szükségesek és eredményesen alkalmazhatók.

Edutus-hallgatónk: Biblia Emőke vállalkozó

A MÜTF-re először csak a diploma miatt jöttem, az akkori terveimhez szükségem volt egy közgazdasági diplomára. Az volt az elképzelésem, hogy eltelik majd valahogyan az a 3 év… Előfeltételezésemet azonban egykettőre megváltoztattam, ugyanis hamar kiderült: nagyon gyakorlatias intézmény a MÜTF, nap mint nap gyakorlatba tudom ültetni az itt tanult ismereteket. Egy biztos alapot ad és bátorságot is, hogy jól végezhessem a munkámat. Számos új ötletet is kaptam innen, amelyeket ugyancsak azonnal gyakorlatba ültettem a cégünknél és nagyon hasznosnak bizonyultak. A képzés a hajlandóságomon is változtatott, most már nem szabok határokat, ha eldöntöttem valamit, véghezviszem. Szívesebben válaszolok a kihívásokra is, sokkal nyitottabb lettem... Mindemellett az elmúlt két év alatt barátságok is szövődtek és jelentős kapcsolati tőkére is szert tettem.
Miben más, mint...?

Az oktatás hétvégén történik. Így azoknak, akik hisznek az életen át tartó tanulás megtartó erejében, nem akadály, ha már dolgoznak és/vagy családjuk van. Hallgatóink többek között azt emelik ki, mennyire jó, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy itthon és magyarul tanulhassanak.

Sokan kedvelik azt is, hogy mind helyi, mind anyaországi oktatók is részt vesznek az anyagleadásban. Míg mások azt tartják értéknek, hogy nincs kicsinyes bürokrácia, „családias” a hangulat, közvetlenebb az oktatók és a hallgatók közötti viszony.

Edutusosok örömteli pillanata Fotó: Gothárd Ferenc Alpár

Beiratkoznék a 40 hely egyikére, de hogyan?

Az előiratkozás otthonról is megoldható online (felveteli.mutf.ro), de személyesen is el lehet beszélgethetni a tanulmányi osztály munkatársaival Székelyudvarhely központjában, a Kőkereszt tér 1. szám alatt. Két jelentkezési időszakunk van: az egyik július 25-ig tart, míg a másik szeptember 3-a és 13-a között. További részletek: www.mutf.ro.

Utóhang

Idei jelmondatunk: Megéri. Megérik. MÜTF. Ez lehetne egy üres szlogen is, de nem az: Székelyudvarhely 100 kilométeres körzetében nagyon sok vállalkozásnál és intézménynél dolgozik legalább egy volt vagy jelenlegi hallgatónk. Ez önmagáért beszél.

(X)

HIRDETÉS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS