Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Lelkipásztori biztatás: a reménység nem szégyenít meg

Molnár Melinda 2020. január 28., 22:02
HIRDETÉS

Erdőben, háznál, könyvtárban, imaházban – felcsíki szórványszolgálata alatt, tíz éven át mindenhol prédikált Dezső Tibor Attila református lelkész – de szószéken csak akkor, ha meghívták imahétre. Mint a mesebeli legénynek, akinek el kellett mennie vándorszolgálatra, hogy végül királyfi legyen, úgy érzi magát Bögözben. Isten reményt ad a megérkezéshez – szólt biztatása Hodgyában.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A helyi közösségben hagyomány, hogy nyolc napon át, a különböző felekezetű lelkipásztorok igehirdetésével minden korosztály bekapcsolódik a Krisztus-hívők egységéért végzett, kontinenseket átívelő imafüzérbe. Hodgyai jellegzetesség, hogy

HIRDETÉS

az írni tudó gyermekek jegyzetelnek, a kicsik rajzolnak az imaheti istentiszteleteken, a záró napon pedig játékos kvízzel adnak számot, mit sikerült megjegyezniük az igehirdetésekből illetve a lelkészi vallomásokból.

Kedd este a nemrég a bögözi gyülekezet által meghívott lelkipásztor életre szóló üzenetet tolmácsolt Pál apostol tanításából: „tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó... mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről.” (ApCsel 27, 22¸34) A rómaiakhoz írt Pál-i levél útravalója pedig: A reménység nem szégyenít meg.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A reménység, ha Isten ígéretére alapozott, nem álom, nem (ön)áltatás: akit Ő kiválasztott, elhívott, végig is vezeti az úton.

A megpróbáltatásokban a legerősebb a reménység

– húzta alá az igehirdető.

Aki az ószövetségi Noé bárkájában beszállt, az megmenekült az özönvíztől, Pál apostol útitársainak sem esett baja a hajótörés után. A mai embernek gyakran az Istenbe vetett reménysége hiányzik. 2020-ban melyik az a „hajó”, bárka, ahol egyetlen lélek sem vész el?

A templomhajó az a hely, ahol Isten megtartja az egyént, a családot, „templomos népét”, nemzetünket – hitben, reményben, örök szeretetében.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Az igehirdetőről

Dezső Tibor Attila lelkipásztor elmondta: a reménység jele a horgony. Első gyülekezete, a siklódi számára első szerelem-értékű. Madéfalvára, illetve Csíkba a nagyszülők miatt mentek, hogy négy gyermeke legyen közel a nagyszülőkhöz. Csíkszeredától, Balánbányán át Gyimesbükkig szolgálta a felcsíki reformátusságot. A zágoni meghívás a nagy lélekszám és a szószéki szolgálat miatt vonzotta. Mindenhol jó, de a legjobb itthon: felesége, Ágota Udvarhelyen nevelkedett, Bögözbe haza érkeztek. Jókívánsága:

mindenki érezze otthon magát ott, ahol lakik.

Folytatódik a hodgyai imanyolcad

A református templomban szerdán Csinta Lajos László bágyi, csütörtökön Barabás Csaba rugonfalvi, pénteken Nagy Tibor VI. éves teológiai hallgató, szombaton Kelemen Zoltán Mátisfalvi-székelymagyarosi lelkész hirdeti az Igét. Vasárnap Juhász Zoltán helyi lelkész szolgálata után a hodgyai születésű László Zoltán A nagy Ő című könyvének zenés bemutatójára kerül sor. Közreműködik László Gizella és Kovács Tamás. Utána a gyerekek vetélkednek és szeretetvendégséggel zárják a imafüzért. Az istentiszteletek 19 órától, a záró alkalom 11 órától kezdődik.

Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Fotó: Erdély Bálint Előd
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS