Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Katolikus papírkincsek az udvarhelyi múzeumban

Molnár Melinda 2018. október 01., 18:16

Közel öt évszázad papír- és templomi kincseiből mutatja meg a legkülönlegesebbeket a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban kedden délután hat órakor megnyíló kiállítás.

Katolikus papírkincsek az udvarhelyi múzeumban
galéria
Fényre kerülnek a rejtett katolikus értékek – eredeti tárgyak kíséretében Fotó: Veres Nándor

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltára immár tíz éve tárolja szakszerűen és teszi kutathatóvá a régi plébániai szekreterek, irattartó ládafiák udvarhelyszéki kincseit, illetve a hozzájuk kötődő liturgikus tárgyakat. A Katolikus papírkincseink című kiállítás létrejöttéhez az igény társult az álommal – mondta el boldogan a rendkívüli tárlat rendezője, Bernád Rita Magdolna főlevéltáros. Ezáltal

a hívek is láthatják mindazt a történelmi anyagot, amelyet hitben élő őseik létrehoztak,

a későbbiek pedig megőriztek, és amire a maiak, illetve az eljövendő nemzedékek is büszkék lehetnek.

Levéltártörténet

„A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár a millenáris múlttal rendelkező püspökség székhelyén létrejött püspökségi, 1991 óta érsekségi és káptalani levéltárakon kívül magában foglalja a kolozsvári Státus, a gyulafehérvári papnevelő szeminárium, valamint a főesperességi központokban létesített kilenc gyűjtőlevéltár iratanyagát is” – összegezte a főlevéltáros. Az erdélyi püspökség, ma gyulafehérvári érsekség nagy területi kiterjedtsége gyűjtőlevéltárak létesítését indokolta a főesperesi és egyházközségi iratgyűjtemények összesítésére. A Kárpát-medencében egyediként 2003 és 2016 között a történelmi Erdély kilenc főesperesi székhelyén kilenc gyűjtőlevéltár jött létre. A székelyudvarhelyi 2008 óta teszi elérhetővé az egyházi intézmények iratanyagát.

Fotó: Veres Nándor

Udvarhelyszék papírkincseiből

A székelyudvarhelyi főesperesi kerület megőrizte a régi vármegyei határokat – három mai megyében is vannak egyházközségei. Azonos nagyságú a szatmári egyházmegyével, gyűjtőlevéltárának iratanyaga pedig főegyházmegyei szinten a második leggazdagabb.

Székelyföld kultúrára legfogékonyabb, legmagyarabb és felekezetileg is sokszínű városa Székelyudvarhely. Katolikus papírkincsei is erre utalnak

– mutatott rá a főlevéltáros. Egyedi módon négy fejedelemkori oklevéllel is büszkélkedhet, mint Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelem oklevelei (1625, 1631) az atyhai plébániai levéltárból vagy Brandenburgi Katalin oklevele 1630-ból, amely a vágási plébánia iratai közül került elő. Az említettek a Barcsay Ákos fejedelemtől való okirattal együtt ugyancsak megtekinthetők a kiállításon.

A szerzetesrendek udvarhelyszéki működésének egyik legmutatósabb relikviája a Mária Kongregáció pergamenre készült jegyzőkönyve. Festett címlapja, címerei művelődéstörténeti szempontból is jelentőssé teszik.

Akinek eddig nem sikerült betekintenie egy plébániai levéltárba, most „kihozzák” számára: irattípusonként szemlélheti meg az anyakönyvet, a plébániai ügyviteli, háztörténeti és gazdasági iratokat, a tematikus köteteket, mint a Domus Historia, a tervtárat és a személyi hagyatékok értékeit.

A kiállítást Bernád Rita Magdolna főlevéltáros rendezte, asszisztense Szász Hunor történész, a Haáz Rezső Múzeum muzeológusa. A rendezvény fővédnöke Jakubinyi György Miklós érsek. A megnyitó házigazdája Mátyás Károly főesperes-plébános lesz.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat