Felavatása után 132 évvel fejezik be Gábor Áron eresztevényi síremlékét

Felavatása után 132 évvel fejezik be Gábor Áron eresztevényi síremlékét

Fotó: Tuchiluș Alex

Az ágyúöntő Gábor Áron majdnem napra pontosan 175 évvel ezelőtt, 1849. július 2-án vesztette életét Uzon és Kökös között, ám holttestét csak két nappal később tudták elhantolni az eresztevényi református templom mellett. Az ott 1892-ben felállított emlékműre eredetileg egy kerekes ágyút is terveztek, a hiányosságot csak mostanra sikerült pótolni.

Kocsis Károly

2024. július 03., 10:442024. július 03., 10:44

2024. július 03., 16:352024. július 03., 16:35

Az 1849. július 2-i székely-orosz összecsapást a történészek egy része második kökösi csataként tartja számon, mások nem is sorolják a tulajdonképpeni ütközetek közé, de ez a lényegen nem változtat: itt halt hősi halált a szabadságharc alatt közel hetven ágyút öntető Gábor Áron, miután az ellenség háromfontos ágyúgolyója szétroncsolta a bal karját.

A tüzérségi párbajt vezénylő őrnagy azonnal leesett fehér lováról, majd csakhamar belehalt súlyos sérülésébe

– egy későbbi visszaemlékezés szerint „a golyó áthatolt mellébe is s szivét tépte szét, úgy hogy az ágyuhős abban a pillanatban kilehelte lelkét.” A körülötte állók kezdetben igyekeztek nem verni nagydobra a tragédia hírét, de a végtelenségig eltitkolni sem lehetett.

Galéria

A szobrászati alkotás Gerenday Antal pesti kőfaragó, szobrász műhelyében készült

Fotó: Tuchiluș Alex

Miután az oroszok visszavonultak, hadsegéde, Nagy Sándor az uzoni Tatrangi Sándor birtokára vitette a parancsnok holttestét, ahol valószínűleg nyomban elhantolták, és csak másnap indultak el vele az onnan mintegy 50 kilométerre eső szülőfaluja, Bereck irányába, hogy ott végakaratának megfelelően végső nyugalomba helyezzék.

De alig 12 kilométer megtétele után, tartva a környéken sertepertélő muszkáktól, akik maguk is a holttest után kutakodtak, hogy azt elrettentő példaként közszemlére tehessék ki,

előbb az eresztevényi Benke-kúria pincéjében rejtették el, majd július 4-én jobbnak látták az ottani református templom mellett ideiglenesen elhantolni.

Csendben, harangszó nélkül, és azon körülmény kényszerű figyelmen kívül hagyásával, hogy Gábor Áron katolikus vallásban nevelkedett.

Áron bácsi szelleme

A harci helyzet alakulása folytán, illetve a szabadságharc bukását követően aztán a hazaszállítás kérdése lekerült napirendről, és így ez maradt a székely tüzérség megteremtőjének örökös nyughelye – még hosszú ideig kozák lovasok által feldúlva, gondozatlanul, gyommal benőve. Csak az enyhülés után kezdték rendezni, virággal beültetni, kopjafa is került oda, sőt egy eresztevényi család „sirkövet állított és csinos léczes kerítéssel a sirt körülvétette, hogy jel nélkül ne maradjon addig is a nagy hős nyughelye, mig a hálás utókor tömegesen szebbet, jobbat, s a néhai érdemeihez méltóbbat emeltethet.”

Már a Rikán Belüli Honvéd Segélyező Egylet 1861-ben történt megalakulásakor felmerült egy Gábor Áronhoz méltó emlékmű gondolata, bár

a vélemények kezdetben megoszlottak aközött, hogy azt a szülőfalujában, netán Kézdivásárhelyen vagy eresztevényi sírhantjánál kellene-e felállítani.

Eme utóbbi verzió a köpeci csata emlékére elsőként kopjafát állíttató Bitai Baikó Lajos által 1873-ban „kirobbantott” sajtóvita eredményeként diadalmaskodott.

Galéria

Az eresztevényi síremlék. Nagy Lázár rajza a Vasárnapi Újság 1893. március 12-i számában

Fotó: Vasárnapi Újság, 1881. április 10.

Igaz, a Székelyföld című lap hasábjain még 1884-ben is így morfondírozott „egy invalidus”: „Valahányszor Eresztevény mellett járok, Áron bácsi szelleme mindannyiszor megállít, ezen kérdést harsogja fülembe: Hát, édes komám, hol vannak azon márványkövek, melyeket még a hatvanas években a hazafias kegyelet számomra kifaragtatott volt? Mely kérdésére arczpirulva felelem: Azok bizony, kedves komám, Kézdi-Vásárhelyen a Szentkatolna felőli utczában levő Rudolf-kórház udvarán hevernek kilencz darabban s ott is fognak szégyenünkre – hogy ne mondjam, gyalázatunkra – hányódni, mig a világ…”

Sutba dobott érvelés

A Háromszék vármegyei államépítészeti hivatal Gyárfás Győző királyi főmérnököt bízta meg a síremlék megtervezésével, akinek apja maga is hadnagyként szolgált a szabadságharc zászlója alatt. A Székely Nemzet című lap 1891. február 5-i híradása szerint „az oszlop tetejére későbben jelvényszerű díszítés fog alkalmaztatni: teljesen kiképzett, kerekes ágyút ábrázoló öntvény”.

Az emlékművet 1892. július 31-én avatták fel a különféle vádaskodások által beárnyékolt és emiatt is lassan kibontakozó közadakozás eredményeként,

hogy legyen ahová „eljárjon lelkesedést meríteni a múltakból, és hazaszeretetet tanulni a jövőre a mai és a következő nemzedék”.

Gábor Áron rajta helyet kapó koszorús félprofilja Gerenday Antal pesti kőfaragó, szobrász műhelyében készült, és Gyárfás azt a családtagok arcvonásai, illetve egy, a Gábor Áront személyesen ismerők leírása alapján 1881-ben készült rajz segítségével mintázta (másolatát 1959-ben a sepsiszentgyörgyi volt megyeháza homlokzatára tették fel).

Galéria

A Gábor Áronról készült portrérajz a Vasárnapi Újság 1881. április 10-i számában

Fotó: Vasárnapi Újság, 1881. április 10.

Az alája kerülő „hadijelvényes kődíszítmény” másolat, az eredetije a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban található. Ez utóbbit egyébként báró Szentkereszty Béla ajánlotta fel, és a tervező érve, miszerint „méretei és kivitele sem művészi tekintetből nem kielégítő, sem pedig a szándékolt effektust előidézni nem képes, úgy hogy mellőzése az emlékoszlopra nézve egyáltalában nem volna hátrányos”, nem talált meghallgatásra.

És a kerekes ágyú?

Az obeliszket Bogdán Flórián és Zuliáni Péter helyi mesterek készítették el málnási kőből, ám annyi pénz nem gyűlt össze, hogy a tetejére rákerülhessen a tervezett „jelvényszerű díszítés”. Gyárfás hiába javasolta estélyek és mulatságok rendezését, „hogy a kegyeletes székely nemzeti czél minél előbb megvalósuljon és méltóképpen őriztessék meg Gábor Áron emlékezete”, a hiányosságot sem akkor, sem később nem sikerült pótolni, még az emlékmű legutóbbi, 2014-es felújításakor sem.

Galéria

Az Emlékezés erdeje immáron tíz éve sűrűsödik

Fotó: Tuchiluș Alex

Ám teljes feledésbe mégsem merült, és a kézdivásárhelyi Rotary Klub, a Hármas Alapítvány, Maksa község önkormányzata, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa, valamint más helyi partnerek összefogása révén most végre sikerült „befejezni” az emlékművet.

Ünnepélyes (újjá)avatását július 4-én, csütörtökön 18 órakor tartják a rétyi Kováts András Fúvószenekar és a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület közreműködésével.

Az esemény keretében székely zászlót vonnak fel Gábor Áron tiszteletére, beszédet mond Deszke János helyi RMDSZ-elnök, Tamás Sándor, Kovászna Megye tanácsának elnöke és Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. Csomós László berecki plébános és Dénes Szabó Levente sepsibesenyői református lelkipásztor áldását követően az ünneplők átvonulnak a szomszédos Benke-kúriába, ahol megkoszorúzzák Gábor Áron 2013 óta álló mellszobrát, Vetró András alkotását.

Ugyanott 19 órakor beltéri kiállítás nyílik A szabadságharc mécsesei címmel, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy jóvoltából, majd Váry O. Péter újságíró vetített képes előadásban mutatja be Gábor Áron végső nyughelyének históriáját.

Eresztevény 1964-ig külön falu volt Háromszéken, mígnem Maksához nem csatolták. Neve többnyire a fiatal sarjerdőt jelentő, régi magyar eresztény főnévből eredeztetik, ám Kővári László másként magyarázza az Erdély régiségeiben (Pest, 1852), és ő is kétféleképpen: „Egyik névszármaztató azt mondja, mikép régen a székelyek azon dombon hol a maksai templom áll, zárták népgyüléseiket, s lovaikat ide ereszték ki, s e kieresztésről lenne Eresztevény. Mások szerint egy tatárfutás alkalmával, a tatárok annyi rabot fűztek vala fel, hogy alig haladhattak. Itt egy tatár igy szólt urához: erezd a vént. A véneket tehát elbocsáták, s lett a hely az eleresztett vénekről Eresztevény.” Református temploma 1818-ban épült, tíz ével ezelőtt Gábor Áron síremléke mellett, 21 kopjafa felállításával elkezdődött az Emlékezés erdejének kialakítása, amely azóta tovább „sűrűsödött”.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 03., szerda

Ma teszik közzé a nyolcadikosok képességvizsgájának eredményeit

Sajtótájékoztatót tart ma délben Ligia Deca oktatási miniszter, amelyen ismerteti a nyolcadikosok országos képességfelmérőjének eredményeit.

Ma teszik közzé a nyolcadikosok képességvizsgájának eredményeit
2024. július 03., szerda

Kétféle Székelyföld: még nem érkezett meg a teljes lehűlés Csíkszeredába és Háromszékre

Noha Székelyföld-szerte alábbhagyott a kánikula, a beígért lehűlés nem teljesen egy időben érkezett meg: Csíkszeredában és Háromszéken néhány fokkal melegebb volt szerdára virradóan és reggel is.

Kétféle Székelyföld: még nem érkezett meg a teljes lehűlés Csíkszeredába és Háromszékre
2024. július 03., szerda

Székelyföldön is károkat okozott a viharos időjárás

Tizenkilenc megye 42 településén okozott károkat a viharos időjárás – számolt be kedd este a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség.

Székelyföldön is károkat okozott a viharos időjárás
2024. július 03., szerda

Több városrészen áramkiesés van Székelyudvarhelyen, de már dolgoznak a megoldáson

Székelyudvarhely több részén is áramszünet van szerda reggeltől egy meghibásodás miatt. Az áramszolgáltató dolgozik a hiba elhárításán.

Több városrészen áramkiesés van Székelyudvarhelyen, de már dolgoznak a megoldáson
2024. július 03., szerda

Az egészségügyi minisztériumot is érdekli, hogy mi történik a hálószobákban

Egyre gyakoribbak a termékenységi, nemzőképességi problémák, de a gyermekvállalások csökkenő számának társadalmi okai is vannak. Összetett, fontos téma, fontos népegészségügyi probléma ez, véli Tar Gyöngyi, a megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője.

Az egészségügyi minisztériumot is érdekli, hogy mi történik a hálószobákban
2024. július 02., kedd

Nyári programtérkép: ezekkel az eseményekkel fűszerezd a júliusod

Ha nyár, akkor programok: koncertek, táborok, workshopok, kiállítások, előadások. Összegyűjtöttünk egy nyári székelyföldi programajánlót.

Nyári programtérkép: ezekkel az eseményekkel fűszerezd a júliusod
2024. július 02., kedd

Sínre dőlt, utat eltorlaszoló fák, pincéket, udvarokat elárasztó víz – nem vonult el a vihar nyom nélkül

Mintegy negyven percet kénytelen vesztegelni a 4512-es jelzésű személyvonat Ratosnyán, mivel a kedd délutáni viharban fa dőlt a vasúti sínekre Palotailván. Emellett a nagy esőzés következtében a víz pincéket is öntött el több Maros megyei településen.

Sínre dőlt, utat eltorlaszoló fák, pincéket, udvarokat elárasztó víz – nem vonult el a vihar nyom nélkül
2024. július 02., kedd

Több forrásból ered a háromszéki ivóvízprobléma

A hetek óta tartó hőségben mindenhol megnövekedett a vízfogyasztás, Kovászna megyében több települést is fenyeget az ivóvízhiány. A Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyorban múlt héten már-már elviselhetetlenné vált a probléma.

Több forrásból ered a háromszéki ivóvízprobléma
2024. július 02., kedd

Csalás miatt 35 diákot kizártak kedden az érettségiről

A nyári érettségire feliratkozott diákok 97,7 százaléka vett részt kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (matematika vagy történelem) tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.

Csalás miatt 35 diákot kizártak kedden az érettségiről
2024. július 02., kedd

Villámcsapás miatt keletkezhetett a tűz

Tűz ütött ki kedden délután a Gyergyóvárhegy községi Fülpén egy ház melléképületében. A tüzet feltehetően villámcsapás okozta.

Villámcsapás miatt keletkezhetett a tűz
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!