Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

 

Búcsút vettek Ugronné Bánffy Máriától

Molnár Melinda 2019. április 16., 20:32
HIRDETÉS

A történelmi család tagjai, barátai és számos székelyudvarhelyi tisztelője jelenlétében búcsúztatták nagykedden ábránfalvi Ugron Istvánné szül. losonci báró Bánffy Máriát Szejkefürdő fölött, a Mál-tetői Ugron-kápolnánál. A szentmise keretében tartott temetési szertartást követően hamvait a családi kriptában helyezték el.

Fotó: Barabás Ákos

A bensőséges szertartás keresztútjárással kezdődött a Székely Kálvárián, amely az Ugron család kezdeményezésére jött létre idén épp tíz éve. A szombatfalviak és ismerői által csak Mária néniként emlegetett nagyasszony, ahányszor csak tehette, végigimádkozta a szabadtéri keresztút stációt, amelyekre Jézus szenvedéstörténetének egy-egy állomása mellett, felírták a székely nemzet történetének passiós évszámait is.

HIRDETÉS

Ábránfalvi Ugron Istvánné szül. losonci báró Bánffy Mária személyes életében a magyarság szenvedéstörténetének 20. századi megjelölt napjai – amelyet a kétméteres sziklák örökítenek – sorsfordítók voltak: Trianon, a II. világháború, a párizsi békeszerződés, 1956, majd a 21. század hajnalán 2004. december 5-e.

Megalázott, sokat szenvedett családjáért, és a magyarság megmaradásáért egyként szólt ezen a tavaszias, mégis gyászos napon az ima.

Amelyet a Psallite Vegyeskar, Simó Zsuzsa karnagy vezényletével tett magasztosabbá.

Fotó: Barabás Ákos

A szentmise főcelebránsa, László Attila, a székelyudvarhelyi-szombatfalvi Szent György Egyházközség plébánosa az elhunyt végakaratából idézett, amelyben hálát adott szép, de nehéz életéért az Úristennek. És mindazért a gondviselésért, amellyel megélhette a megváltottak reményét.

Szentbeszédében a plébános néhány személyes élményt is megosztott Mária néniről. Bennfoglaltan azt is, hogy néhai férje, vitéz Ugron István végakaratát teljesítve, 1997. pünkösdjén helyezték el hamvait a Ugronok ábránfalvi ágának Mál-tetői kápolnájának kriptájában. Ezzel valami új, jelesül egy sokak által megbecsült zarándokhely született, amelynek Mária néni is része volt, és marad is, hogy személyes példájával öntsön a következő nemzedékbe is elég hitet az Isten, haza és család befogadására.

Bár a történelem országot cserélt fölötte, hazája ugyanaz maradt, amelyet imával, áldozattal szolgált és ebből jövő született.

Fotó: Barabás Ákos

Életpéldájával biztatta asszonytársait: szüljenek magyar gyermekeket. Számára 5 gyermek, 20 unoka és 50 dédunoka adatott meg 93 éves koráig. Hitet, elfogadást, küzdőképességet tanultak övéi tőle. Erről mesélt egy családi történetet Darvas-Kozma József, pápai káplán c. esperes, a csíkszeredai Szent Kereszt Egyházközség plébánosa.

A gyászoló család nevében a szertartás részeseinek Ugron Béla köszönte meg a részvétet. Mielőtt az urnát a családtagok elhelyezték a kriptában, az egyházközség plébánosa a szabadtéri oltártól tolmácsolta Mária néni végrendeletbe foglalt utolsó üzenetét övéihez:

Tartsatok össze jóban, rosszban, és mindig segítsétek egymást
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
Fotó: Barabás Ákos
HIRDETÉS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS