Csíkszék
Gyergyószék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék

Ez az a nap! (x)

2019. június 20., 10:00

Nap mint nap találkozunk olyan emberekkel, akik panaszkodnak, reményvesztettek, betegséggel küzdenek, vagy éppen szenvedélybeteg van a családjukban, ismeretségi körükben. Az Ez az a nap! rendezvény egy olyan alkalom szeretne lenni, ahol minden embert megszólítunk, függetlenül vallási hovatartozásától, és együtt tudjuk felemelni Jézus nevét a dicsőítésekben.

Az igehirdetéseken, tanúságtételeken keresztül szeretnénk, hogy a résztvevők hitet, reményt és erőt merítsenek a mindennapi családi és egyéni életükhöz, illetve hogy Jézus Krisztus menyasszonya (az Egyház) megszépüljön, és vágyakozzon Vőlegénye után.

Két részre oszthatók a nap fő eseményei

1. Lehetőséget adni keresztény szervezeteknek a „Missio Expo” keretén belül, hogy bemutassák munkájukat, programjaikat (18 szervezet lesz jelen).

2. A fiatalokat (és nem csak) megszólító igényes minőségi keresztény zene megszólaltatása, aminek keretén belül különböző emberek tesznek bizonyságok arról, hogyan lépett be Isten az életükbe, és mi változott meg bennük azóta. Böjte Csaba, Mike Pál és László Viktor (a magyarországi Ez az a nap! a vezetője) fognak egy egy 10–15 perces buzdítást tartani a nap mottója alapján.

Céljaink
 • A keresztények egységének előmozdítása a közös imádság és a szeretetteljes együttlét segítségével.
 • Közös tanúságtétel Urunkról, Jézus Krisztusról, hogy lásson a világ hiteles keresztényeket, akik megélik a hétköznapokban az Istennel való személyes kapcsolatot.
 • Mozgósító erejű, az evangélium értékeit is hitelesen közlő keresztény zene megszólaltatása, mert a zene közös nyelv, ami összeköt generációkat.
 • Imádság városunkért, országunkért és nemzetünkért különböző felekezetek képviselőinek bevonásával.
 • Az alkohol- és drogmentes, tiszta élet népszerűsítése.
 • A különféle missziós területeken folyó munkák bemutatása, a missziós lehetőségek megismertetése, teret adni csatlakozásra. Mindez a „Misszio Expo” keretén belül.
 • Buzdítani, bátorítani, példát mutatni a hitben, reményben és a szeretetben való növekedésre, valamint cselekvésre.
Nem célunk
 • A különböző felekezetekhez tartozó hívők identitásának megváltoztatása.
 • Felekezeti határokon átnyúló ökumenikus mozgalom létrehozása.
Amiért tesszük
 • „… hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” Jn. 17, 21
 • „De eljön az óra, és már itt is van, amikor az igazi imádók Lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat keres magának.” Jn. 4, 23

Mottó: „... Kelj föl, öltözz erőbe...” Iz. 52, 1a

„Az Ez az a nap! a marosvásárhelyi Sportcsarnokban lesz 2019. június 22-én 16 és 21 óra között. 16.15 és 19 óra között gyerekprogramok lesznek 4–12 éves korig.
X – Fizetett hirdetés
HIRDETÉS
Hallgassa online rádióinkat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS