Csíki diakónusokat szentelnek pappá Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepén

Molnár Melinda 2020. június 29., 09:56

A római katolikus egyház Péter és Pál vértanúságának emléknapját, június 29-ét az apostolok főünnepeként üli. A hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon végezték ki Rómában. A járványügyi helyzet miatt a szokásos gyulafehérvári papszentelés nem a hagyományos keretek között zajlik.

Fotó: Veres Nándor

Vértanúságuk emléknapja a néphagyományban az aratás kezdeteként ismert. Ekkor van legjobb íze az epernek, régen az eperszüret napja is volt. Péter a halászok, a hajósok, a lakatosok, hídépítők, kovácsok, hetesek, kőtörők, órások védőszentje. Ünnepét esőcsinálónak tartja a népi megfigyelés. Kulcsai veszettség és kígyómarás ellen nyújtanak védelmet. Pál a róla elnevezett vallásos társulatok védőszentje. Munkások, sátorkészítők, takácsok, szíjgyártók, fegyverkovácsok, teológusok patrónusa. Tengeri viharokban, kígyómarás esetén, a föld termékenységéért és esőért fohászkodnak hozzá.

{A}

Szent Péter és Szent Pál védelmébe ajánlották a székelyvarsági, a gyergyócsomafalvi, a kápolnásfalvi, a pálpataki, a kerelőszentpáli, a csíksomlyói, a csíkmadarasi, a maroshévízi, az orotvai plébániatemplomot és a székelyudvarhelyi ferences templomot. Továbbá a Gyimesbükkhöz tartozó bükki, Székelyhodos filiájának, Ehednek, Homoródkarácsonyfa leányegyházának, Homoródszentpálnak, a Marosjárához tartozó Magyarpéterlaka, a gyergyószentmiklósi örmény szertartású plébánia által ellátott Gyergyódomokos valamint a Hidegségéghez tartozó Jávárdi-hegy misézőhelyét.

Csíki diakónusokat szentelnek pappá

A járványügyi veszélyhelyzet miatt az ezen a napon szokásos gyulafehérvári papszentelés nem a hagyományos keretek között zajlik. A Szent Mihály-székesegyházban délelőtt 10 órakor kezdődő papszentelési szentmisét Kovács Gergely érsek a főegyházmegye nyugalmazott főpásztoraival, a központban szolgálatot teljesítő papsággal, valamint a szentelendők plébánosaival együtt mutatja be. A három pappá szentelendő diakónus közül Kalányos Ottó Csíkbánkfalván nevelkedett, Kelemen Zoltán-Arnold Csíkcsicsóból származik.