Elutasították Tanasă keresetét a korondi községháza ügyében

Kovács Attila 2020. március 17., 20:01

Jogerősen elutasította a bíróság annak megállapítását, hogy mekkora összegű pénzbírságot kell fizetnie Korond polgármesterének a Községháza felirat eltávolításának késlekedése miatt. A jogászok szerint ezzel a bírság megállapítása okafogyottá vált.

A korondi községháza. Két különböző felirat volt, mindkettőt levették

Noha van erre vonatkozó ítélet, fizetni nem kell – így áll jelenleg a korondi polgármester megbírságolásának ügye, amely egyúttal a romániai igazságszolgáltatás megosztottságát, egymástól eltérő jogszabály-értelmezését is jellemzi.

Katona Mihály községvezető számára ugyanaz a Marosvásárhelyi Ítélőtábla hozott kedvező ítéletet hétfőn, amely egy évvel ezelőtt pénzbírság kifizetésére kötelezte őt.

A tavaly szeptemberben a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indított és most lezárult bírósági eljárás célja az volt, hogy megállapítsák, milyen összegű bírságot kell fizetnie a polgármesternek – mivel korábban ez a döntés született. A keresetet első fokon a Hargita Megyei Törvényszék, most pedig az ítélőtábla jogerősen is elutasította. Így állt elő az a helyzet, hogy az ítélőtábla által a Községháza felirat eltávolítása elmulasztásának sajátos értelmezése miatt megállapított pénzbírságot nem számszerűsítették, tehát kifizetni sem kell.

A felirat eltávolításáról még 2016-ban született jogerős bírósági ítélet az ADEC által indított per nyomán, ezt végre is hajtották. Mivel az ítélőtábla akkor azzal indokolta döntését, hogy a községháza román megfelelője nem a „primăria”, hanem „casa comunală” vagy „casa comunei”, 2017-ben új feliratot tettek ki, amelyen Primăria helyett Casa Comunală szerepelt a Községháza fordításaként. Emiatt az ADEC újabb pert indított Katona Mihály ellen, azt kérve a bíróságtól, hogy kötelezzék a községvezetőt pénzbírság kifizetésére az első jogerős ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt, noha az megtörtént.

A Hargita Megyei Törvényszék 2018 végén úgy döntött, hogy a polgármester köteles a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő pénzbírságot fizetni minden nap késlekedésért, miután a végzés jogerőssé válik, ha a felirat a helyén marad. Noha nem sokkal később levették, másodfokon az ítélőtábla úgy döntött, hogy 2016. október 21-től kell számítani a bírságot, illetve az ADEC számára a napi 100 lejes késedelmi kamatot – amikor az első jogerős ítéletet kihirdették. Ezek összege, amelynek számszerűsítése nem történt meg, meghaladta volna a 360 ezer lejt.

Kedvező helyzet

Kérdésünkre Katona Mihály úgy nyilatkozott, ügyvédje szerint, mivel korábban eleget tettek a felirat eltávolításáról rendelkező végzésnek, a pénzbírságnak nincs alapja, így azt nem kell kifizetnie. Ez a községvezető szerinte akkor válik egyértelművé, és akkor lehet majd részleteiben megismerni az ítéletet, amikor megkapják ennek írásbeli indoklását.

A polgármester ugyanakkor arra is számít, hogy esetleg ezzel még nem zárult le végérvényesen az ügy.