Évről évre fokozódik a munkaerőhiány Hargita megyében

Iszlai Katalin 2020. január 16., 15:51

Egyre nehezebb szakképzett alkalmazottakat találni Hargita megyében. A munkaerő-elhelyező ügynökség friss adatai szerint a munkanélküliek száma folyamatosan csökken, 2019 végén 5146 személyt tartottak nyilván. A problémát az jelenti, hogy közel felük csak az elemi osztályokat végezte el, vagy semmilyen végzettsége nincs.

Kevés a szakember. Az építkezésben is folyamatos munkaerőhiánnyal küszködnek. Képünk illusztráció Fotó: Gábos Albin

Az utóbbi években folyamatosan csökkent a munkanélküliségi arány Hargita megyében: 2017-ben még 4,83 százalék volt, majd 2018-ban 4,23 százalékra mérséklődött, tavaly év végén pedig már 3,81 százalékra csökkent. Noha ez első ránézésre kedvező adatnak tűnhet, a munkanélküliek iskolázottsági szintjének megvizsgálása után hamar kiderül, hogy valójában egyre súlyosbodó problémát jelent a munkaadóknak szakképzett alkalmazottakat találni.

A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség adatai szerint tavaly év végén 5146 munkanélkülit tartottak nyilván a megyében, közülük 2311 volt nő. A legtöbben székelyudvarhelyiek (360), majd Gyergyószentmiklós (322), Csíkszereda (313), Maroshévíz (250) és Etéd (259) következnek a sorban. Ezzel szemben

a legkevesebb munkanélkülit Borszéken (10), Csíkrákoson (11), Székelyvarságon (14), Tusnádfürdőn (14), Gyergyóhollón (14), Csíkkarcfalván (15) és Gyergyótölgyesen (15) regisztrálták.

Az érintettek közül a legtöbben, 1570-en már több mint 27 hónapja munkanélküliek, még aggasztóbb adat viszont, hogy a több mint 5000 nyilvántartott munkanélküli közül mindössze 441 tudna könnyedén elhelyezkedni. A statisztikában az iskolázottsági szintjük alapján további részletes kimutatást is készítettek a nyilvántartott személyekről. Mint ebből kiderült, az 5146 munkanélküli közül 4010 semmilyen végzettséggel nem rendelkezik, vagy elemi (1–4. osztály), általános iskolai (5–8. osztály) és szakiskolai végzettsége van, és mindössze 945-en végeztek középiskolákban, illetve 191-en rendelkeznek felsőfokú (egyetemi) végzettséggel.

{A}

Az első kategóriában említett 4010 személy közül ráadásul mindössze 186 számít könnyen alkalmazhatónak, 86 közepesen, 1099 nehezen, 2639 pedig nagyon nehezen állhatna munkába.

A legtöbb nyilvántartott munkanélküli egyébként 40–49 év közötti a megyében (1280), majd őket követik a 30–39 évesek (1151), a 25 év alattiak (970), az 50–55 évesek (723), a több mint 55 évesek (681) és a 25–29 évesek (341).

Ahogy az adatok is mutatják, egyre nehezebb képzett munkaerőt találni a megyében – erősítette meg Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező és szakképző ügynökség osztályvezetője. Mint mondta, az egyre csökkenő munkanélküliségi arány azt tükrözi, hogy a képzettséggel rendelkezők nagy része munkába állt, és szinte csak olyanok maradtak, akik nagyon nehezen tudnának elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Magára hagyott munkagép. A szakképzett munkaerő hiánya egyre nagyobb gondot okoz Hargita megyében. Képünk illusztráció Fotó: Erdély Bálint Előd

Az 5146 személy közül az osztályvezető elmondása szerint 1269 semmilyen végzettséggel nem rendelkezik, és 1228-nak legtöbb négy osztálya van, tehát közel felük alapismereteket sem birtokol, így munkát sem igen kapnak. A következő kategória már szerencsésebb helyzetben van, ugyanis

a munkaerőhiány miatt a nyolc osztályt végzetteket már gyakran alkalmazzák például segédmunkásként.

Jánó Edit arra is rámutatott, hogy az 5146 személy közül mindössze 1275 fizetett munkanélküli, tehát csak ennyien számítanak potenciális munkaerőnek (a fennmaradó 3871 személy évek óta munkanélküli, és többségük semmilyen végzettséggel nem rendelkezik vagy sohasem dolgozott). Az osztályvezető szerint ez azért is jelent nagy problémát, mert az ügynökség által tavaly év végén 1380 Hargita megyei munkaadó megkérdezésével végzett felmérés szerint a cégeknek 3678 alkalmazottra lenne szükségük a következő 6–12 hónapban. Ez közel háromszorosa a rendelkezésre álló 1275 aktív munkakeresőnek.