A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Molnár Melinda 2019. szeptember 13., 10:15

Jeruzsálemben 335. szeptember 13-án szentelték fel a Krisztus sírja fölé Nagy Konstantin császár által emeltetett bazilikát. A Szent Keresztet a császár édesanyja, Szent Ilona találta meg, szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek – innen az elnevezés, a Szent Kereszt felmagasztalása. 

Képünk illusztráció Fotó: Veres Nándor

Az ereklyét később elrabolták a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére. Erre a két eseményre emlékeztet szombaton a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.

Templombúcsúk

A hargitafürdői kereszthez a pálos testvérek vezetik a zarándoklatot. A gyülekező szombaton 10 órakor lesz az Ózon szállodánál. A Bucsin-tetőn 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, a szentbeszédet Bíró Károly gyergyóditrói segédlelkész mondja. Ugyanebben az órában ünnepelnek Szovátán, a Tyúkász-hegyi kápolnánál; a búzásbesenyői plébániatemplomban a szónok Boga Norbert medgyesi segédlelkész lesz; Székelykeresztúron Antal Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent István Plébánia segédlelkésze mondja a homíliát, a Gyimesbükkhöz tartozó Bálványoson pedig Fülöp László miklósvári plébános lesz az igehirdető. Nagysármáson 18 órakor kezdődik a búcsús szentmise.

Kettős ünnep Csíkszeredában

A csíkszeredai Szent Kereszt Felmagasztalása Egyházközségben kettős az ünnep: a templombúcsú napján tartják az örökös szentségimádást is. A 11 órakor kezdődő búcsús szentmisén Csedő István ny. plébános prédikál, a 19 órain pedig Bátor Botond ezüstmisés pálos szerzetes Hargitafürdőről. Az örökös szentségimádás imaalkalmai: 8–10, valamint 12–18 óra között. Fancsalban, Székelyszentkirály leányegyházában vasárnap, a 12.30-kor kezdődő templombúcsún Bálint Emil felcsíki főesperes, a csíkszeredai Szent Ágoston Egyházközség plébánosa prédikál. Libánban, Zeteváralja filiájában szintén vasárnap 13 órakor Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános mondja a homíliát, Mikefalván, Szőkefalva leányegyházában 13 órától Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános lesz az ünnep szónoka. Kelementelkén, Szentdemeter leányegyházában ugyanekkor kezdődik a búcsús szentmise. Abafáján szeptember 22-én, vasárnap 12.30-kor Balla Árpád szászrégeni plébános mondja a szentbeszédet.

{A}