Augusztus 3-án tartják a Bözödújfalusiak találkozóját

Antal Erika 2019. július 22., 18:23

Augusztus 3-án Bözödújfalura, a falurombolás jelképévé vált, egykori településre és annak volt lakóira emlékeznek.

A bözödújfalusi Összetartozás Templomának alapjai. Mementó Fotó: Haáz Vince

Mióta el kellett hagyniuk falujukat, a bözödújfalusiak minden év augusztus első szombatján visszatérnek, hogy emlékezzenek, találkozzanak, együtt töltsenek néhány órát.

{A}

Az idei találkozó programja hasonló az előzőekéhez: délelőtt 11-kor római katolikus misével és áldozással kezdődik, majd unitárius istentiszteletet tart Bözödújfalu szülötte, Szombatfalvi József nyugalmazott esperes. Ezt követően a találkozón résztvevő elöljárók tartanak beszédet.