Szent Mária Magdolna emléknapja

Molnár Melinda 2019. július 22., 10:18

Jézus feltámadásának első tanújára, az „apostolok apostolára” emlékezik a katolikus egyház július 22-én. A naphoz fűződő időjósló hiedelem szerint esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Kell siratnia a „bűneit” Szent Mária Magdolnának?

Fotó: Gecse Noémi

A Bibliában húsz Mária szerepel. Nincs közöttük az a nő, akinek Jézus megbocsátotta a bűneit: őt nem nevezi néven a szentíró. A keresztény hagyománynak és a népi vallásosságnak tulajdonítható, hogy összemosták a bűnbánó alakjával. Így válhatott a megtérő bűnös nők, az orvosok és gyógyszerészek, a haldoklók, a foglyok, a borászok, a fodrászok és a parfümkészítők védőszentjévé, és amiatt, hogy két helyen szerepel az Újszövetségben az utalás: Jézus „hét ördögöt űzött ki” belőle.

{A}

A korabeli felfogás szerint a betegséget „ördögnek” nevezték, eszerint hétből gyógyította ki Jézus a Magdalában született Máriát. Később azok között az asszonyok között volt, akik szolgálták az Urat. Ott állt a kereszt alatt, majd elsőként találkozott a Feltámadottal.

Székelyföldi búcsúnapjai

Kilyénfalván hétfőn 11 órától tartják ünnepét, a szentmise szónoka Korom Imre, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József Egyházközség plébánosa lesz. Az ozsdolai plébániatemplomban szintén 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise, a homíliát Gábor Zoltán szépvízi plébános mondja.

Gyimesközéplokon 11 órától Bereczki Attila és Fülöp Szabolcs újmisések mutatják be a szentmisét.