Bevált az új speciális román tanterv, meglátszik a fejlődés a hatodik osztályt végzetteken

Iszlai Katalin 2019. július 20., 21:28

Nyitottabb, magabiztosabb, szívesebben tanulja a román nyelvet, és bátrabban is használja azt a 2013-ban első osztályt kezdett nemzedék, amely egy speciális tanterv szerint, nem anyanyelvi szinten tanulja a román nyelvet. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a gyerekeknek előnyükre vált a módosítás.

A gyerekeknek érdekesebb és hasznosabb az új tanterv, sokkal bátrabban mernek megszólalni. Képünk illusztráció Fotó: Gábos Albin

Évek óta gyengén teljesítenek román nyelv és irodalomból a magyar tanulók a képességfelmérő vizsgán és az érettségin is.

{K1}

Oktatásügyi szakemberek szerint ennek fő oka az volt, hogy korábban a kisebbségi diákok is ugyanazon tanterv alapján tanulták a nyelvet, mint román anyanyelvű társaik. Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében vezették be 2013-tól azt a módosítást, melynek köszönhetően az akkor első osztályt kezdett kisiskolások már egy új, speciális tanterv alapján tanulták a román nyelvet.

Ezt az új szemléletmódú képzést lépcsőzetesen vezetik be a magyar iskolásoknak, idén pedig már a hatodik osztályt végezték azok a diákok, akik nem anyanyelvi szinten, hanem idegennyelv-oktatási módszerekkel tanulják a románt.

A tapasztalatok szerint az újítás bevált, a probléma csak az, hogy a közelgő számonkérés részletei még mindig homályosak.

Jelentős előrelépés

A tavalyi ötödikes és az idei hatodikos diákok is speciális tankönyvekből, az eddig megszokottól eltérően tanulták a román nyelvet. Bartolf Hedvig Hargita megyei tanfelügyelő mindkét osztály számára speciális tankönyveket írt, a Hargita megyei pedagógusok túlnyomó többsége pedig ezekből oktatta a nyelvet. A tanfelügyelő érdeklődésünkre elmondta, hogy rengeteg kedvező visszajelzést kapott a tanároktól és a szülőktől egyaránt. „A pedagógusok arról számoltak be, hogy könnyen tudnak dolgozni az új tankönyvvel, érdekesek a szövegek és a feladatok, a gyerekek nem unják. A szülők visszajelzései szerint is jók a szövegek, lekötik a gyerekeket. Persze ezek a tankönyvek sem könnyűek, az újdonság nem is a tananyagon, hanem a módszeren látszik meg” – fejtette ki. Hozzátette, az új tanterv és a tankönyv gyakorlatiassá tette a tanítást, a hangsúlyt pedig a beszédre helyezte.

„Ha a gyerekek tudnak kommunikálni, ha van bátorságuk megszólalni, már megvan az alapjuk ahhoz, hogy bonyolultabb ismereteket is elsajátítsanak. Ha rajtam múlna, tehát ha tantervet kellene készítenem, a mostanin is újítanék, ahogy a tankönyveken is. Nem arról van szó, hogy ne lehetne még jobbat készíteni, de ez mindenképp nagy előrelépést jelent a régi tantervhez képest. Évek óta a román ront a magyar diákok eredményein, és ez így nincs rendben” – magyarázta. 

Bartolf Hedvig reméli, hogy az új módszer nyújtotta előnyök meglátszanak majd a diákok vizsgaeredményein is.

{A}

„Ez sok mindenen múlik, egyebek közt azon, hogy mikor változtatják meg a tanügyi törvényt oly formában, hogy a nyolcadikos és tizenkettedikes diákok külön tétel szerint vizsgázzanak is. Pedagógiailag úgy helyes, hogy a diákok abból vizsgázzanak, amit tanultak. Hiába változtattuk meg a tantervet és tanultak új módszerekkel, ha a nyolcadikos záróvizsgán nem e szerint vizsgáznak majd, hiszen ma sem tudjuk, pontosan hogyan fog zajlani a számonkérés. Reméljük, hogy mielőbb tisztázódik ez, és az új vizsgatanterv alapján megjelennek az új tételek is. Nagy összhangra van szükség, de bízunk benne, hogy ha minden a terv szerint halad, a nyolcadikosoknak már könnyebb lesz, és utána a majdani tizenkettedikeseknek is javulni fognak az eredményeik, nagyobb sikerélményük lesz, mint eddig” – hangsúlyozta a tanfelügyelő.

Bátrabban beszélik a nyelvet

Bors Kinga, a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola román nyelv és irodalom szakos pedagógusa is megerősítette, hogy

lényegesen jobban és bátrabban kommunikálnak a gyerekek az új tantervnek és tankönyvnek köszönhetően, illetve szókincsük is fokozottabban fejlődik.

Mint mondta, az ötödikesek kimondottan élvezik a tantervet, a hatodikos viszont már egy kicsivel nehezebb, de mindenképp jobb, mint a korábbi. „A gyerekeknek érdekesebb és hasznosabb az új tanterv, sokkal bátrabban mernek megszólalni, egyes hatodik osztályosok már jobban beszélik a román nyelvet, mint a régi nyolcadikosok. Az is fontos, hogy most már szívesebben tanulják a románt, a hozzáállásuk mindenképp másabb lett, hiszen több nem irodalmi szöveg szerepel a tankönyvben, ezzel pedig jobban elboldogulnak, mert megértik. Ha ebből kell vizsgázniuk, biztosan jobb eredmények születnek majd, mint a régi tanterv alapján vizsgázók esetében” – hangsúlyozta Bors Kinga.

Ő is kiemelte azonban, hogy mindenkinek fejtörést okoz, hogy nem tudják, mire számítsanak. „Az ígéretek szerint az új tanterv alapján fognak elkészülni a vizsgatételek is, és ha hetedik osztályban ismét lesz próba-kisérettségi, akkor meglátjuk, milyenek az elképzelések a vizsgával kapcsolatosan. Nehéz két év előtt állnak ezek a gyerekek, kísérleti nyulak lettek az idén hatodik osztályt végzettek” – zárta.

Fotó: Mihály Csaba

A gyergyószentmiklósi Kós Károly Általános Iskola román szakos tanára, Szakács Éva is hasonlóan látja a román nyelv oktatása körül kialakult helyzetet. Az ő tapasztalatai szerint is bátrabbak lettek a gyerekek, szívesebben dolgoznak az új színes, érdekes szövegekkel, mint azokkal, amelyeket régen be kellett magolniuk. Mi több, még a nyelvtani kérdésekkel is lelkesebben dolgoznak. A pedagógus meglátása szerint

ez egy bevált módszer lesz, hiszen megközelítették azt, hogy valóban idegen nyelvként tanítsák a románt a magyar gyerekeknek.

Ettől eltekintve Szakács Éva is kiemelte a vizsga körüli bizonytalanságot. „Ha egy ciklusnak nekifogunk, egy kitűzött cél is kellene előttünk álljon, de még mindig nem látjuk, hogy ezek a gyerekek pontosan miből fognak vizsgázni. Ez egy óriási probléma, hiszen tanítunk az új tanterv és tankönyv alapján, de nem tudjuk, milyen lesz egy vizsgatétel” – kifogásolta a gyergyói pedagógus.

Mivel ezek a gyerekek egy specifikus tanterv alapján tanulják a román nyelvet már első osztály óta, szintén specifikus tankönyvekből, ennek megfelelően a vizsga is specifikus lesz

– szögezte le megkeresésünkre Kovács Irén Erzsébet kisebbségi oktatásért felelős államtitkár, akit a majdani nyolcadikos diákok képességfelmérő vizsgájának menetével kapcsolatosan kérdeztünk. Mint mondta, biztos, hogy a most hatodik osztályt végzettek az új tantervből fognak vizsgázni nyolcadik végén, hiszen a 2011-ből származó 1-es számú tanügyi törvény 46-os cikkelyének negyedik bekezdése is világosan kimondja, hogy esetükben a román nyelv és irodalom tételeket a specifikus tanterv alapján dolgozzák ki.

„Ezek a gyerekek egy más tanterv szerint tanultak, teljesen más tankönyvekből. Ez kommunikációra, szövegértésre alapszik, és eltér attól, mint amiből a többség tanulja a román nyelvet. A gyerekeket csakis abból lehet vizsgáztatni, amit tanultak” – tette hozzá az államtitkár. Zárásként arra is kitért, hogy általában a vizsgaév elején jelennek meg a tételek, így várhatóan már a következő tanévben láthatók lesznek az új tanterv szerint kidolgozottak is a próba-kisérettségire vonatkozóan. Akkor majd teljesen világossá válik, milyen feladatokra számíthatnak a fiatalok.