Kilencedikbe jelentkezők elosztása: székelyudvarhelyi gimnáziumba volt a legnehezebb bejutni Hargita megyében

Szász Cs. Emese 2019. július 15., 11:36

Közzétették pénteken a kilencedik osztályba jelentkezettek első számítógépes elosztásának eredményeit. Hargita megyében a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium természettudományi szakára volt legnehezebb bejutni, Maros megyében a magyarul tanulóknak a Bolyai Farkas Gimnázium természettudományi szakára.

Hargita megyében a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium természettudományi szakán voltak a legnagyobb bejutási átlagok Fotó: Barabás Ákos

Az admitere.edu.ro weboldalon böngészhetők péntek reggel óta a kilencedik osztályba jelentkezettek számítógépes elosztásának eredményei. Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint az első elosztáson 124 308 nyolcadik osztályt végzett tanulót soroltak be valamely középiskolai osztályba a jelentkezési űrlapon bejelölt opcióik alapján.

67 803 diák elméleti gimnáziumban tanulhat tovább, 40 909-en szaklíceumba, 11 984-en művészeti, pedagógiai vagy teológiai líceumba, 600-an pedig katonai iskolába járnak majd. 2068 hely romáknak volt fenntartva, 944 pedig a speciális oktatásra.

{A}

A minisztérium közlése szerint 4853 tanulót nem tudtak besorolni, mert nem jelöltek meg elégséges számú opciót. Őket a július 31-ei és augusztus 1-jei második számítógépes besorolásnál osztják el, azokkal a diákokkal együtt, akik nem vettek részt az első vizsgaszesszióban, illetve lezáratlanok maradtak az oktatási év végén.

A reál osztályok taroltak

Országos szinten összesen 188 tanuló tízessel jutott be középiskolába. A felvételi jegy 80 százalékát a képességvizsgán szerzett jegyek átlaga, a fennmaradó 20 százalékot pedig a gimnáziumi átlag adja.

A bejutási átlag szerinti országos rangsort a craiovai Frații Buzești Főgimnázium vezeti, az ottani természettudományi szakra 9,91 volt az utolsó bejutási média.

Szintén nagy volt a verseny a bukaresti Sfântul Sava Főgimnáziumban, ott matematika-informatika szakon 9,89, természettudományi szakon pedig 9,85 volt az utolsó bejutási átlag. A minisztérium által közölt 50-es toplistán nem szerepel magyar tannyelvű iskola.

Maros megyében összesen három diáknak volt szín tízes médiája, de egyik sem magyar. Legnehezebben az Unirea Főgimnázium matematika-informatika osztályába lehetett bekerülni, ahova 9,05-ös átlaggal jutott be az utolsó diák, de az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium különböző osztályaiban is erős verseny alakult ki. Magyar tannyelvű osztályok közül a Bolyai Farkas Gimnázium természettudományi szakán volt legerősebb a verseny, ott az utolsó bejutási átlag 8,65 volt. Egyébként Maros megyében 3360 helyet hirdettek meg, ezekre 2950 tanuló jelentkezett, és 2932-t tudtak szétosztani, 18 diák a következő fordulóra maradt.

Az udvarhelyi „gimi” a megyei toplista élén

Hargita megyében szín tízes átlag nem volt.

A megyében a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium természettudományi szakára volt legnehezebb bekerülni, itt az utolsó bejutási átlag 8,43 volt.

Ezt a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium matematika-informatika osztálya követi, de nagy volt a verseny a Benedek Elek Pedagógiai Líceum természettudományi szakán is. A megyében 1862 helyet hirdettek meg, ezekre 1723 diák jelentkezett, közülük 1670-et sikerült szétosztani, 53 diák pedig a következő fordulóra maradt.

Kovászna megyében a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium matematika-informatika szakára volt legnehezebb bekerülni, ott az utolsó bejutási átlag 8,32 volt.

A tanulóknak július 15. és 18. között kell beiratkozniuk azokba az oktatási intézményekbe, ahova bejutottak. Július 19-én, 22-én és 23-án a megyei felvételi bizottságok minden rendkívüli esetet megoldanak, illetve rendezik azoknak a diákoknak a sorsát, akik a számítógépes elosztás során bejutottak valamely iskolába, de nem iratkoztak be időben, valamint azokét is, akik részt vettek a vizsgán, de valamilyen okból kimaradtak a számítógépes elosztásból.