Mezei: a románok nem is tudják, hogy mik a problémáink

Gergely Imre 2019. június 20., 17:31

A tanügyi törvény módosítására benyújtott javaslatuk fogadtatása kapcsán arra a következtetésre jutott a Magyar Polgári Párt, hogy a román többség és a döntéshozók sincsenek tisztában a magyarság gondjaival, és nem látja reálisan a kisebbségi törekvéseket.

Mezei János szerint a kisebbségekkel szembeni román ellenszenv fő oka a tájékozatlanság

Június 19-én történt meg a parlament emberi jogi bizottságában a Kulcsár Terza József képviselő által benyújtott módosító javaslat vitája. Az MPP javaslata azt célozza, hogy a kisebbségekhez tartozó tanulók ne kelljen román nyelvből vizsgázniuk az érettségin és a képességfelmérőn, hanem csak anyanyelvből, akár a román diákok. A bizottsági vita során kiderült, hogy

a román politikusoknak fogalmuk sincs arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kisebbségi diákokra.

{A}

Gyakorlatilag nem hitték el, amit Kulcsár-Terza állított, vagyis, azt a tényt, hogy a magyar és más kisebbségekhez tartozó diákok egy tantárggyal többől kell vizsgázniuk – mondta el Mezei János MPP elnök csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az emberi jogi bizottság ennek az kérdésnek a tisztázására a jövő hétre újra összeül, amikor egy tanügyminisztériumi szakértőt is meghallgatnak majd. Csak ezután döntenek arról, hogy

diszkriminatív, vagy nem az, hogy a kisebbségi anyanyelvű diákok ugyanazt az érettségi diplomát több vizsga révén szerezheti meg. 

Mezei János levonja a következtetést: a románok egyszerűen nem tudják, hogy hogyan is élnek a magyarok, mit is szeretnének elérni. Nem kapnak reális tájékoztatást a számunkra fontos, és minket érintő kérdésekről. „Mi neheztelünk rájuk, de igazából el sem jutottak a mi sérelmeinkről szóló információk hozzájuk.

Egy fal van a két nép között, és ha nem teszünk lépéseket ennek a lebontására, akkor 30 év múlva is ugyanott fogunk tartani, ahol most vagyunk

– fogalmazott Mezei.

Meglátása szerint a tanügyi törvény módosítására tett javaslat során megvalósuló viták, beszélgetések, alkalmasak arra, hogy megnyissák ezt a falat. Párhuzamként említette, hogy a parlament elé terjesztett autonómia javaslat során is azt tapasztalták, sok fiatal képviselő igenis érdeklődött a téma iránt, kíváncsiak voltak, hogy mit is akarnak Székelyföldön az emberek.

{K1}

Megbékélési javaslat készült

Az MPP egy megbékélési javaslattal fordul a román közvéleményhez és a döntéshozókhoz. Amint Mezei elmondta, Kulcsár-Terza József képviselő az államelnökhöz, a miniszterelnökhöz, a parlament tagjaihoz és nemzetközi fórumokhoz is eljuttatja azt a levelet, amelyben román-magyar megbékélési javaslat közös összeállítására és elfogadására kérik az érintetteket.