A megmaradás önmagában nem elég – fejlődni, gyarapodni kell

Fülöp-Székely Botond 2019. június 04., 20:15

A Nemzeti Összetartozás Napját ünnepelték Székelyudvarhelyen kedden a Millenniumi emlékoszlopnál. A trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján a felszólalók az összefogás és a megmaradás, gyarapodás érdekében megfogalmazott közös jövőkép fontosságát hangsúlyozták.

Fotó: Barabás Ákos

„Magyar az, aki a mai napot a méltatlan ítélet napjaként éli meg, és egy nemzethez tartozva újból, meg nem fakuló öntudattal igazságért kiált” – fogalmazott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által szervezett megemlékezésen Bereczki-Orbán Zsolt református lelkész. Kijelentette,

nekünk azon kell dolgoznunk és azért kell imádkoznunk, hogy a jelenünk vállalható múlt legyen majd a jövő generáció számára.

Fotó: Barabás Ákos

Gálfi Árpád polgármester szerint elődeink kitartása nélkül ma nem lehetnénk itt, ugyanakkor nagy felelősség terheli a mostani generációt is, hiszen ha nem tudunk összefogni és megfelelni a jelen kor kihívásainak, nagy bajban leszünk.

Nem elég az, ha megmaradunk a szülőföldünkön, az kell, hogy fejlődjünk, gyarapodjunk, felemelkedjünk

– mondta a megemlékezésen Székelyudvarhely polgármestere.

Fotó: Barabás Ákos

Bíró Edith, az SZNT székelyudvarhelyi elnöke szervezetük nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésére hívta fel a figyelmet, amelyhez egymillió aláírást kell gyűjteniük jövő év májusáig, hogy az Európai Bizottság asztalára kerülhessen. Indítványukat mindegyik romániai magyar politikai párt támogatja.

A békediktátum aláírása után több százezer magyar vándorolt ki a megcsonkított Magyarországra vagy még annál is tovább, és úgy tűnt, hogy az ezeréves örökség megszűnik – emlékeztetett Derzsi László, az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöke. Felmenőik jó része ennek ellenére szülőföldjén maradt – folytatta – vállalva a keserűséget, nehézséget és megaláztatást.

Fotó: Barabás Ákos

„Ma sem könnyű kisebbségben, és valószínűleg sohasem lesz az, de egy dologban biztos vagyok: amíg lesz olyan magyar ember, aki ezt vállalja, addig ezer év öröksége nem vész el. Inkább tovább gyarapodik politikai határoktól függetlenül” – fogalmazott. Hozzátette, szerinte 2019-ben az Trianon üzenete, hogy

a legnagyobb veszteségek után is lehetséges a talpra állás,

mindig van értelme küzdeni a magyarságért és a közösségért.

Fotó: Barabás Ákos

A magyar kormány továbbra is felelősséget vállal nemzettársaiért, hiszen összetartozunk – biztosította erről a jelenlévőket Perczel László, aki Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében mondott beszédet. Hangsúlyozta, noha sokan azt a látszatot keltik, hogy ebben a globalizációban idejétmúlt bármilyen közösségi kapocs és érzés,

saját nemzeti közösségünkön kívül nem számíthatunk másokra jogos igényeink érvényesítésében.

„Tudnunk kell, hogy a vallás, a nemzet és a család nemcsak a múlt, hanem a jövőnk része is” – közölte.

Fotó: Barabás Ákos

Péti Márton, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese kijelentette, szüleink és nagyszüleink igazi hősök, hiszen ők minden nehézség árán őrizték a nemzeti összetartozás eszméjét, és továbbadták a hit és a meg nem alkuvás lángját.

„Önök, külhoni magyar nemzettársaink most is többletáldozatot hoznak a nemzetért. A külhoni magyarok áldozata pedig meghozza a gyümölcsét” – szögezte le. Rámutatott, a kisebbségi lét megköveteli a különböző kultúrák megismerését és kiismerését, ami elősegíti a megmaradás bölcs stratégiáinak kialakítását. Kiemelte,

van mit ünnepelniük a kisebbségben élő magyaroknak, hiszen több európai kisebbséggel ellentétben ők nem asszimilálódtak.

„A nemzeti identitás megtartásában és a közösségformálásban Székelyföld mintát ad az anyaországnak” – fogalmazott Péti Márton.

{P11}

A beszédek után a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emlékoszlopnál. A rendezvényt a Balázs Ferenc Vegyeskar előadása, valamint Bálint Zsófia szavalata tette színesebbé.

{A}