Levélben kérik Ferenc pápa segítségét Beke István és Szőcs Zoltán kiszabadításáért

Barabás Hajnal 2019. május 31., 20:41

Egyetlen bűnük magyarságuk volt – mondta Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a pénteki ökumenikus istentiszteleten Csíkszeredában Beke István és Szőcs Zoltán székely aktivistákra utalva, akiket terrorizmus vádjával börtönöztek be. 

Fotó: Barabás Ákos

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ökumenikus istentiszteletet hirdetett a csíkszeredai református templomba, a pápalátogatás előnapjára azzal a céllal, hogy felhívják a nagyvilág és a közvélemény figyelmét a politikai foglyokként bebörtönzött Beke István és Szőcs Zoltán ügyére.

{A}

Az istentiszteleten jelen voltak a történelmi egyházak képviselői, a prédikációt Szabó László unitárius lelkész tartotta, aki azt mondta, ezen az istentiszteleten azokért imádkoznak, akik bajban vannak, a politikai foglyokért, megalázott embertársainkért. Kérte az Istent, hogy adjon Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak erőt és kitartást a szenvedéseik elviselésére, és azt üzente, hogy a közösség nem hagyja cserbe őket.

Szatmári Szilárd református lelkész házigazdaként szólalt fel, aki kihangsúlyozta,

ez a történet nemcsak a két székely fiatalemberről szól, hanem rólunk is, hiszen ami velük történt, bárkivel megtörténhet.

Fotó: Barabás Ákos

„Azért vagyunk a templomban, hogy amikor az emberekhez hiábavalóan kiáltunk, még mindig tudunk szólni az Istenhez. Jelenleg, amit tehetünk az az, hogy imádkozunk” – fogalmazott a református lelkész.

Csapai Árpád-Szilárd római katolikus egyetemi lelkész Tamás József püspök nevében is beszélt az istentiszteleten. Mint mondta, személyesen is ismerte a bebörtönzött fiatalokat, akiknek megfogalmazása szerint egyetlen bűnük az volt, hogy szenvedélyesen szerették hazájukat.

„Ugyan kimerültek a jogorvoslati lehetőségek az országban a két székely ügyében, egyedül az államelnöki kegyelem maradt mint lehetőség, de az imának a lehetőségei korlátlanok” – fogalmazott Tamás János evangélikus lelkész, hozzátéve, hogy Isten meghallgatja az imákat és „megcselekszi”, azaz beleszól akarata szerint. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke is jelen volt az istentiszteleten, aki arról beszélt többek között, hogy jogilag és anyagilag is támogatják a két, immár történelmi személlyé váló fiatalember ügyét.

Fotó: Barabás Ákos

Végül Tőkés László, az EMNT elnöke, egykori református püspök szólalt fel, elmondta, azért ragadták meg az alkalmat, hogy Ferenc pápa Csíksomlyóra látogat, hogy a politikai foglyok kiszabadításának kérdését a pápa és Isten elé tárják.

Egy levelet is megfogalmaztak román és angol nyelvre is lefordítva a római katolikus egyházfőnek, amelyben a pápa közbenjárását kérik a két székely ügyében.

Tőkés László is megismételte: egyetlen bűnük magyarságuk volt. A pápához címzett levelet felolvasta és a jelen lévő közösséggel kézfelnyújtással fogadták el, így eljuttatják majd azt a Szentatyának. Az istentisztelet a székely és magyar Himnuszok eléneklésével zárult.

A gyanú és a vádak

Mint ismeretes, Beke Istvánt 2015. december elsején helyezték előzetes letartóztatásba az alkotmányos rend elleni cselekedetekre tett kísérlet gyanújával és a robbanóanyagok rendjének be nem tartása miatt. Később a nyomozó hatóságok Szőcs Zoltánt is letartóztatták, őt az alkotmányos rend elleni bűncselekményekre való felbujtással és a robbanóanyagok rendjének be nem tartására való felbujtással gyanúsították. A DIICOT szerint Szőcs Zoltán a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi szervezetének elnöki minőségében 2015. október 10-én egy HVIM-gyűlésen felbujtatta a kézdivásárhelyi szervezet tagjait, hogy házilag barkácsolt robbanószerkezetet készítsenek és azt nyilvános helyen robbantsák fel. A nyomozati anyag kitér arra, hogy a gyűlésen megállapodás született, miszerint a robbanószerkezetet Beke István fogja elkészíteni, mert ő ért az elektronikához, úgy, hogy egy biztosíték segítségével „legkevesebb 3-4 petárdát egyidejűleg gyújthassanak majd meg”. A robbanószerkezetet bizonyos távolságból hozták volna üzembe a nyomozati anyag szerint egy mobiltelefon segítségével. A szerkezetet állítólag a kézdivásárhelyi Gábor Áron-szobor környékén szándékoztak elhelyezni, a gyűlés egyik résztvevője javaslatára egy utcai kukában, a katonai díszfelvonulás útvonalán. A Beke István otthonában tartott házkutatás során a nyomozók több száz pirotechnikai eszközt találtak, amelyek beszerzése törvénytelen úton történt.

{K1}