Kerékpárút épülhet a kisvasút helyén

Antal Erika 2019. április 19., 09:08

A Maros megyei önkormányzat szeretné, ha a megyében létező, de már nem működő keskeny nyomtávú vasutak a tulajdonába kerülnének. Helyükre bicikliutat terveznének.

Felszedték, elhordták, eltüzelték, vagy építkezéseknél használták el a talpfákat és a síneket Fotó: Haáz Vince

Az önkormányzati képviselők a legutóbbi ülésen rábólintottak a kezdeményezésre, miszerint a román vasúttársaságtól kerüljön át a megye hatáskörébe a Marosvásárhely és Mezőbánd, valamint a Marosvásárhely és Szováta közötti nyomvonal.

{A}

Ahogy Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke fogalmazott, hosszas folyamat előtt állnak, ami az egykori kisvasút tulajdonjogának megszerzését, illetve az azzal kapcsolatos beruházást illeti. Hozzátette, az elképzelés szerint kerékpárutat létesítenének a kisvasút töltésén.

Fotó: Haáz Vince

A vonatközlekedés visszaállítása elől sem zárkóznak el, ha van rá kezdeményező beruházó, de egyelőre a bicikliút tűnik megvalósíthatónak.

Az 1910-es években épített keskeny nyomtávú vasút működése – amely Marosvásárhelyt a felső Nyárádmentén át kötötte össze Szovátával és a székely-mezőségi falvakkal – a rendszerváltást követő években leállt. Addig főleg a zöldségtermesztőknek, kisállattenyésztőknek volt nagy segítéségére, továbbá azoknak, akik terményeikkel a marosvásárhelyi piacra jártak napi rendszerességgel.

Fotó: Haáz Vince

A román vasúttársaság, a CFR azért szüntette meg a működését, mert már nem tartotta jövedelmezőnek.

A vasúti síneket és talpfákat a legtöbb helyen ismeretlen tettesek felszedték, eltulajdonították.

A Szováta és Vármező közötti szakaszt sikerült megmenteni, magántulajdonú cég turisztikai célból két-három kocsiból álló szerelvényt működtet a nyári hónapokban, amely iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy sokszor még állóhely sem marad kocsikban.

Fotó: Haáz Vince

A kisvasutat hivatalosan keskeny nyomközű vasútnak/keskeny nyomtávú vasútnak nevezik, a normál vasútnál kisebb a nyomtávolsága. Ezeket általában olyan helyeken hozták létre, ahol üzemeltetésük költséghatékonyabb volt a normál vasúténál, és főleg az árufuvarozásban használták. Manapság leginkább turisztikai látványosságként működtetik.