A hír igaz: Ferenc pápa Csíksomlyóra látogat

Székelyhon , Barabás Hajnal , Rostás Szabolcs 2019. január 11., 12:44

Közzétette a szentszéki sajtóiroda, hogy Ferenc pápa Romániába látogat május 31. és június 2. között. Megtudtuk: nagy az esélye annak, hogy a csíksomlyói zarándoklat mintájára, a nyeregben szabadtéri szentmisét tartsanak, amelyet a pápa celebrál majd.

Klaus Johannis államfő, az állami hatóságok és a romániai katolikus egyház meghívására válaszolva Őszentsége Ferenc pápa apostoli látogatásra jön Romániába. A szentatya ellátogat Bukarestbe, Jászvásárra és Balázsfalvára, valamint Csíksomlyóra, a Mária-kegyhelyre. Az apostoli látogatás programját hamarosan közzéteszik – számol be a katolikus egyházmegyék erdélyi honlapja.

Nagy horderejű esemény

Történelmi jelentőségű eseménynek élik meg az erdélyi római katolikusok, hogy első alkalommal látogat el Erdélybe az Úrjézus földi helytartója, Szent Péter utódja. „Ez óriási horderejű döntés, a pápa látogatása hitelesíti, megerősíti azokat a híveket, akik ki voltak téve a kommunista elnyomásnak, és bátorítja azokat, akik vallási és nemzeti kisebbségben élnek” – fogalmazott Potyó Ferenc pápai prelátus, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye általános helynöke. Hozzátette,

komolyan készülnek a szentatya fogadására,

az előzetes tervek szerint kineveznek egy főegyházmegyei felelőst, továbbá lesznek a liturgiáért és a sajtóért is felelős személyek. „Ha a Szentszék részéről is megerősítik a látogatást hivatalosan, akkor ezeket az információkat nyilvánosságra hozzuk, minden lépésről tájékoztatni fogjuk a híveket” – mondta az érsekségi helynök. Többek között a római katolikus érsekség honlapján is nyújtanak majd tájékoztatást.

{A}

A katolikusok egyébként sokat lobbiztak azért, hogy a pápa Erdélybe is ellátogasson, mint Potyó fogalmazott „kemény kötélhúzás volt”, ráadásul a hatóságok sokszor próbálták az erdélyi látogatást megakadályozni, hiszen

ahová a pápa ellátogat, ott van a világ szeme, „és, ha megjelenik egy csomó ember piros, fehér, zöld zászlókkal, ez nem éppen kívánt esemény hazai szempontból”

– jegyezte meg a helynök. Hozzátette, ettől függetlenül „mi a hitünket valljuk és tartjuk”. 

Legutóbb húsz évvel ezelőtt látogatott Romániába katolikus egyházfő II. Szent János Pál személyében. „Azóta is többször hívtuk a Szentatyát, hogy a magyar közösséget is látogassa meg, mert az országunkban a legnagyobb katolikus közösség Erdélyben él. Úgy néz ki, hogy most ez a régi óhaj teljesül” – zárta az érseki helynök.

Megtisztel jelenlétével

Darvas-Kozma József pápai káplán, csíkszeredai címzetes esperes plébános megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy csíksomlyói látogatásával a pápa tiszteletét teszi a székelyek és az erdélyi katolikusok, egyben az erdélyi magyarság irányába, ugyanakkor a katolikus románok, a görög katolikusok és minden erdélyi lakos felé. „Ilyenkor a nagyvilág Székelyföld felé tekint, Csíksomlyóra, és mi a jelenlétünkkel igazoljuk, hogy vannak magyarok, vannak székelyek és van Székelyföld, nem lehet ezt elhallgatni” – hangsúlyozta ki az esperes.

Hozzátette, a szentatya látogatását úgy értékelik, mint a népünk, nemzetünk iránti tisztelet kifejezését, amely jó hatással lesz a családokra, a szülő–gyermek és ember–ember kapcsolatokra, de akár a nemzetek kapcsolatára is.

„Úgy készülünk a fogadására, hogy egyelőre imádkozunk, a Jóisten adjon jó gondolatokat és megoldásokat a helyi vezetőknek is, mert a városvezetésnek, Hargita megye vezetőinek és az erdélyi érdekvédelmi közösségnek,

mindannyiuknak össze kell fogni.

A lehetőséget kell kihasználnunk, és nem a kákán keresni a csomót” – jegyezte meg. Az esperes ugyanakkor hozzáfűzte, öröm, hogy „együtt ünnepelhetünk a pápa látogatásakor és az azt követő szombaton is Csíksomlyón, a pünkösdi búcsún úgy, hogy velünk a világ magyarsága, mindkét esemény fölemelő és minket erősítő ünnep”.

Szabadtéri mise a nyeregben

Oláh Zoltántól, a pápai látogatás sajtófelelősétől, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet tanárától megtudtuk, ugyan még a Szentszék részéről várják a megerősítést, de

nagy az esélye annak, hogy a csíksomlyói zarándoklat mintájára, a nyeregben szabadtéri szentmisét tartsanak, amelyet a pápa celebrál majd, és ő is mondja a prédikációt.

Hozzátette, sajnos arra már nincs mód, hogy módosítsák a pápa látogatásának dátumát, hogy a csíksomlyói fogadalmi búcsú idejére essen, azonban jó, hogy mindössze csak egy hét választja el a két eseményt egymástól. Az előzetes program szerint a csíksomlyói szabadtéri misét követően Ferenc pápa Jászvásárra látogat.

Felhasználják tapasztalatukat

„Kedden zajlott megbeszélés Csíksomlyón a pápa látogatásáról, amelyen részt vettem.

Feladatunk lesz, hogy a pünkösdi búcsú szervezési tapasztalataiból kiindulva úgy alakítsuk ki a környezetet, hogy az megfeleljen a pápa által celebrált misének.

Az esemény előkészítésében eleget teszünk az egyeztetésen jelenlévő egyházi küldöttség tagjai által felvázolt sajátos elvárásoknak” – osztotta meg érdeklődésünkre a pápalátogatás előkészítéséről Ráduly Róbert Kálmán. Csíkszereda polgármestere hozzátette, hogy ezúttal a pünkösdi búcsúk alkalmából megszokott kereskedési és közlekedési feltételek sokkal szigorúbbak lesznek – várhatóan a Szék útján teljes mértékben tilos lesz a kereskedelmi tevékenység.