Iskolák összevonásával oldanák meg a költségtúllépéseket

Széchely István 2018. november 08., 12:02

Több Hargita megyei településen is fennáll a lehetősége annak, hogy tanintézeteket vonnak össze a költségek csökkentése érdekében. Az érintett önkormányzatok más költségcsökkentési módokat is javasolhatnak a megyei tanfelügyelőségnek.

Az önálló jogi személyiség megszűnése az igazgatás átadásával járna az alárendelt tanintézetekben. Képünk illusztráció Fotó: Pál Árpád

„Minden település vezetőségét, ahol egynél több jogi személyiségű iskola működik, megkértük, vegyék fontolóra, hogy jó-e ez a rendszer vagy lehet-e rajta javítani átalakításokkal.

Nem kényszerítünk összevonásokat, de jó volna, ha a kiadások szempontjából javulna a helyzet”

– fogalmazott lapunk megkeresésére Görbe Péter arról a javaslatcsomagról, amelynek értelmében a megye több településén tanintézeteket vonnának össze a költségek csökkentése érdekében. Hargita megye főtanfelügyelője elmondta, nem számolták össze, hány tanintézetet érinthet az intézkedés, és nem is közölték ki a tanfelügyelőség honlapján azt, hogy melyek ezek, ugyanis még nagyon kezdeti fázisban van a tervezés és az ezzel kapcsolatos konzultáció az érintett önkormányzatokkal, másrészt pedig az összevonások helyett más költségcsökkentési javaslat is érkezhet utóbbiaktól a tanfelügyelőséghez. „Akármilyen hasznos ötletet elfogadunk” – jelentette ki a főtanfelügyelő.

Az átszervezésekre azért lenne szükség, mert a gyereklétszám alapú fejkvótás finanszírozás összességében csak valamivel több mint 80 százalékban fedezi a tanintézetek kiadásait.

Ez az összevonásokkal sem nőne száz százalékra, de tudomása szerint a szakminisztériumban a fejkvóta újraszámolását tervezik, így ebből a két irányból kellene eljutni egy olyan köztes állapotra, amelyben nem merül fel állandóan a költségtúllépések problémája – magyarázta Görbe Péter.

{K1}

A tanfelügyelőség az összevonási javaslatokról tájékoztatást küldött azon települések önkormányzatainak, ahol az oktatási hálózat átszervezésére lenne szükség. Ez a módszer nemcsak az adminisztratív személyzettel kapcsolatos kiadásokat csökkenthetné, hanem megtakarításokat eredményezhetne úgy is, ha például nem két tanintézetben kellene fenntartani három húszfős osztályt, hanem egyben működne két harmincfős – hozott egy példát a főtanfelügyelő.

Az alternatív költségcsökkentési módozatokat illetően kérdésünkre elmondta,

a törvény elméletileg lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzatok átvállalják a kiadások egy részét, azonban nem tudni, hogy a bérköltségek esetében ez lehetséges-e.

Ilyen javaslatot viszont korábban sem kaptak az önkormányzatoktól, és ismerve azok szűkös anyagi lehetőségeit, Görbe Péter nem számít hasonlóra a jövőben sem. Az átszervezésekkel kapcsolatban jövő héten várnak választ a települések vezetőségétől, ezt a tanfelügyelőség vezetőtanácsa is megvitatja, majd továbbítják a javaslatokat az oktatási minisztériumba. A szaktárca azonban el is utasíthatja azt, és más döntést is hozhat.

{A}

A témával kapcsolatban több önkormányzatot is megkerestünk: nem örülnek a tanfelügyelőségi javaslatnak. A székelykeresztúri településvezetőség két összevonásra kapott javaslatot. Eszerint a Mesevár napközinek szűnne meg az önálló jogi személyisége, és összevonnák a Petőfi Sándor Általános Iskolával, a Zeyk Domokos Műszaki Középiskolát pedig az Orbán Balázs Gimnáziummal – tájékoztatott Rafai Emil polgármester. A városvezető

a két középiskola összevonási javaslatát ballépésnek nevezte, mondván, hogy azt helyi szinten mindenki kifogásolja.

Az iskolák képviselői azzal érvelnek, hogy két olyan tanintézetben, ahol a fejkvótás finanszírozás csak a kiadások 75 százalékát fedezi, nem hoz megoldást az összevonás. Az átszervezések kérdését az önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülésén vitatják meg, és csak azt követően továbbítják álláspontjukat a tanfelügyelőségnek.

Keresztúr polgármestere szerint jó volna, ha az érintett tanintézetek vezetői megegyezésre tudnának jutni, de egyelőre nincs egyetértés az átszervezés kérdésében. Rafai Emil ugyanakkor fontosnak tartja azt is, hogy a településvezetés a tanfelügyelőséggel jusson egyezségre a probléma rendezése ügyében, ugyanis tudomása szerint ellenkező esetben a szaktárca hozhat számukra nem feltétlenül kedvező döntést a kérdésben.

A keresztúri képviselő-testület csütörtökön vitatja meg az összevonást. Archív Fotó: Pál Árpád

Szentegyházán ugyan két önálló jogi személyiséggel rendelkező tanintézet is működik, de

a település önkormányzata nem kapott összevonási javaslatot a tanfelügyelőségtől. Fölösleges is lett volna, ugyanis semmilyen javaslatra nem vonnák össze a két iskolát

– jelentette ki megkeresésünkre Molnár Tibor polgármester. A városvezető úgy fogalmazott, hogy nyolc éve egyszer már bevitték az erdőbe Szentegyházát egy korábbi összevonással, de abból tanultak. Molnár Tibor szerint a kiadások akkor sem csökkentek, vagy csak olyan minimális mértékben, hogy azért értelmetlen lenne megszüntetni egy tanintézet önálló jogi személyiségét. Másrészt nem egészséges az sem, ha a középiskolások az iskolakezdőkkel egy helyen tanulnak – sorolta a hátrányokat.