A földtörvény és az új lehetőségek – tájékoztató kampány indul a témában

Kömény Kamilla 2018. szeptember 14., 10:07

A nemrég módosult kataszteri- és földtörvény biztosította lehetőségek megértését, és az általuk megnyílt lehetőségek kihasználását segítené a Magyar Polgári Párt (MPP) rövidesen induló tájékoztató körútja.

Érdemes lépniük az eddig kiváró telek- és ingatlantulajdonosoknak Fotó: Farkas Tamás

A földtörvénnyel és telekkönyvi bejegyzésekkel kapcsolatban esetlegesen félreértett, téves, vagy félinformációk tisztázásának szándékával szervez tájékoztató kampányt a Magyar Polgári Párt (MPP) Erdély-szerte – jelentette be Salamon Zoltán, az MPP ügyvezető elnöke csütörtöki, Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint,

először csak Hargita megyében terveztek körutat, de mivel felhívásuk kapcsán Háromszéktől kezdve Maros megyén át Partiumig több településről is tőlük kértek segítséget a témában, ezért úgy döntöttek, Erdélyben igyekeznek minden meghívásnak eleget tenni.

Tehát azok a településvezetők, civil szervezetek, magánszemélyek, akik szeretnék, hogy egy-egy közösség számára a témában jártas szakemberek magyarázzák el a legfontosabb tudnivalókat a földtörvény, valamint kataszteri törvény legutóbbi módosításai kapcsán, azok a 0744-920 199-es telefonszámon egyeztethetnek időpontot az illetékesekkel. Emellett szakmai tanácsadást is vállalnak, ez ügyben a 0735-345 583-as szám hívható – részletezte az ügyvezető.

{A}

A földtörvényről

Ezt követően felkérte Rákossy Botond József földmérő szakembert a téma kapcsán legfontosabb tudnivalók ismertetésére. A szakember emlékeztetett, az elmúlt két hónapban két jelentős törvénymódosítást is elfogadtak:

júliusban módosult a kataszteri törvény (amelyet mindeddig 40-szer módosították), augusztusban pedig az eddig huszonötször módosított 18-as számú földtörvény.

Az utóbbi által érvénybe lépett változások közül kiemelte, az eddigiekhez képest az új jogszabály tisztázni próbálja, hogy mi az ingatlanhoz tartozó terület, bevezeti azt, hogy tanúval lehessen bizonyítani, a kert is a házhoz tartozik, nem csak az udvar. Továbbá kimondja azt is, hogy

a volt kollektív gazdasági épületekhez tartozó területek az épület tulajdonosait illetik.

Harmadik fontos változás pedig, hogy nem kell kijavítani a jóváhagyott mellékleteket az esetleges névváltozatok miatt – Nicolae, Miklós –, ekkor ugyanis elég ha a polgármester, jegyző igazolja, hogy a két személy ugyanaz – sorolta Rákossy Botond József.

December 6. a határidő

A legjelentősebb hozadékaként pedig kiemelte:

lehet kérni a ház körüli, állami birtokban lévő területeket, amennyiben az nem kollektivizált terület.

Ezt érdemes mihamarabb megtenniük az ingatlantulajdonosoknak, ugyanis december 6-a benyújtási határidő. Az előírások szerint a megyei bizottsághoz (a prefektusi hivatalba) kell leadni az erre vonatkozó kérelmeket, de azt is megoldhatónak tartja a földmérő, hogy a helyi földosztó bizottságok összegyűjtsék a kérelmeket, s együttesen nyújtsák be az illetékes megyei hivatalba – részletezte. Azt sem titkolta, hogy nincs egyetértés abban, hogy a jogszabályban megfogalmazott jóváhagyáshoz szükséges három feltételnek együttesen kell-e teljesülnie, vagy külön-külön is elegendő, de a kérdés eldöntéséig érdemes már készülődni.

A feltételek: a területnek szerepelnie kell a mezőgazdasági regiszterben; a terület az állam tulajdona, az épület pedig az igénylőé; más személy nem tett le kérést arra a beltelekre.

Tényleges birtoklás

Habár több előnyét is kiemelték korábban a kataszteri törvény módosításának, Rákossy szerint a legfontosabb, hogy egyéni kérésre, ha a tulajdonosnak nincs tulajdoni aktája, be lehet jegyezni a tényleges birtoklást. Ennek a feltételei: a polgármester hivatal által kiállított igazolás arról, hogy a területre az illető fizeti az adót; hogy a terület nincs a köztulajdonban, vagy a község magántulajdonában; a szomszédok jegyzőkönyvbe kell foglalják, hogy elismerik a határokat; a birtokló közjegyző előtti nyilatkozata; és egy kataszteri dokumentáció. Ha ezek megvannak, és a telekkönyvben az utóbbi harminc évben nem volt bejegyzés, akkor be lehet jegyeztetni a tényleges birtoklást. Onnan kezdve, ha három évig senki nem jelzi, hogy nem az érintett a birtokos, akkor hivatalból a tényleges birtoklás jogcímből tulajdonjog lesz – tisztázta.

Élni a lehetőséggel

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere felszólalásában hangsúlyozta az ismertetett lehetőségek fontosságát, és arra biztatott mindenkit, hogy

a december hatodikai határidőre való tekintettel, mihamarabb ellenőrizzék tulajdonaikat és szükség esetén lépjenek.

Rövidesen Székelyudvarhelyen is tartanak lakossági fórumot ebben a témában, továbbá az önkormányzat a kérések összegyűjtésében és benyújtásában is segédkezik majd. Székelyudvarhelyen eddig 601 érintett területet számoltak össze, amelyeknek segítséget jelenthet a két jogszabályi változás – osztotta meg. Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós polgármestere az újdonságok gyakorlati hasznát emelte ki beszédében, hangsúlyozva,

nem érdemes lemaradni a lehetőségről, hiszen lehet, hogy nem lesz több hasonló esély, vagy csak sok év múlva.