Szent Kereszt felmagasztalása-búcsúk Udvarhelyszéken

Molnár Melinda 2018. szeptember 12., 19:49

A római katolikus egyház szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményről, Krisztus keresztjének megtalálásáról, valamint visszaszerzéséről emlékezik meg.

Képünk illusztráció Fotó: Barabás Ákos

Székelykeresztúr város nevében is viseli az ünnep jelképét. Pénteken délután hat órától ünneplik a Szent Kereszt felmagasztalása titulusú plébániatemplom búcsúját, Pászka Szilárd csíkszentdomokosi segédlelkész primíciás szentmisét mutat be.

Kápolnásfalu temetőkápolnájának ünnepét szombaton délben tizenkét órától ülik. A szentbeszédet a falu szülötte, Both Dávid homoródkarácsonyfalvi plébános mondja.

Zeteváralja leányegyházközségében, a libáni templomban szeptember 16-án, vasárnap délután egy órakor kezdődik a búcsús szentmise. A homíliát Jánossi Imre zetelaki segédlelkész mondja.

{A}

Szencsed 1950-ben lakóházból átalakított kápolnájában szombaton délután egy órától búcsút ülnek. Pálpataka filiájának Mária Szent Neve titulusú misézőhelyén Balázs Imre nyugalmazott plébános mondja a homíliát.

Székelyfancsalban a Szent Kereszt felmagasztalása-templom búcsúja vasárnap délután fél egykor kezdődik. Székelyszentkirály leányegyházközségében az ünnep szónoka Jakab Lajos vágási plébános lesz.

Az ünnepről

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben a Nagy Konstantin császár által Krisztus sírja fölé emelt bazilikát felszentelték. A szent keresztet a császár édesanyja, Szent Ilona találta meg. A keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza, és vitte őrzési helyére – a legenda szerint saját vállán, mezítláb, szegényes ruhában.