Nyugdíjemelést terveznek: új törvény több újdonsággal

Barabás Hajnal , Rostás Szabolcs 2018. augusztus 29., 11:13

Az új nyugdíjtörvény-tervezet életbe lépésétől többségében emelkednének a nyugdíjak, csökkenni pedig semmiképpen nem fognak. A tervezet szerint majd csak az lehet nyugdíjas, aki legkevesebb 15 év szolgálati idővel rendelkezik. Ugyanakkor a nyugdíjkorhatárra vonatkozó előírásokat nem módosítanák.

Bán Katalin. A változásokat ismertette Fotó: Gecse Noémi

Több változást is bevezetnének az új nyugdíjtörvény tervezetében, amelyet augusztus 9-én bocsátott közvitára a munkaügyi minisztérium. A törvénytervezet leszögezi:

egyetlen jelenlegi nyugdíj összege sem csökkenhet.

Ha az újraszámolás kisebb összeget eredményez, mint amit most kézhez kap a kedvezményezett, továbbra is a jelenlegi nyugdíját folyósítják. A nyugdíjkorhatár sem változik.

Legalább 15 év szolgálati idő

A tervezet, amelyet kedden Bán Katalin, a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója is ismertetett a sajtóval, előírja, hogy az a személy lehet nyugdíjas, aki legkevesebb 15 év szolgálati idővel rendelkezik. További újdonság, hogy

beszámítanak minden olyan bérjellegű juttatást, pótlékokat, teljesítménybért, 13. fizetést, túlórákat, prémiumokat, díjakat és egyéb bónuszokat, amelyek után társadalombiztosítási járulékot fizettek.

Hivatalból 10 százalék jár azoknak, akik dolgoztak 1975. február 1-je és 2001. április 1-je között is. Ez a százalék növelhető, amennyiben a nyugdíjas erre vonatkozó bizonyító iratokat mutat be. Amennyiben az igazolások figyelembevételével újraszámított nyugdíj kisebb lesz, az eredeti 10 százalékos emeléssel kiszámolt nyugdíj marad érvényben.

A tervezet újdonságai közé tartozik még, hogy a mesteri és doktori képzés éveit is hozzájárulási időszaknak tekinti.

Mennyi is az annyi? Több változást is bevezetnének az új nyugdíjtörvény tervezetében Fotó: Gecse Noémi

Nyugdíj vagy szociális segély

A 15 év szolgálati időnél kevesebbel rendelkező nyugdíjasoknak három hónap áll rendelkezésükre a törvény életbe lépése előtt, hogy válasszanak a nyugdíj és a minimális társadalmi segély között., figyelembe vehetik, hogy melyik összeg lesz magasabb a nyugdíjuk újraszámolása után. Kivételt képeznek azok, akik öregségi nyugdíjban részesülnek, és rendelkeznek a minimális 10 és 15 év közötti szolgálati idővel, ami akkor volt érvényben, amikor nyugdíjukat megállapították. Ez a kivétel csak azokra érvényes, akik a törvény életbe lépésének pillanatában már nyugdíjasok.

Maradnak a nyugdíjtípusok

A tervezet szerint továbbra is

négy típusú nyugdíj lesz: az öregségi, az előzetes, a rokkantsági és az utódlási nyugdíj.

Az öregségi nyugdíj esetében teljesíteni kell a nyugdíjkorhatárra és a szükséges szolgálati időre vonatkozó feltételeket. Kivételként a jelenlegi előzetes (teljes összegű) nyugdíj öregségi nyugdíjjá válik, azaz

azok a személyek, akik több mint nyolc évvel túlteljesítették a törvény által előírt teljes szolgálati időt, öt évvel azelőtt kérhetik nyugdíjazásukat, hogy elérnék a nyugdíjkorhatárt.

Ugyanakkor ebben az időszakban összevonható a bér a nyugdíjjal. Egy másik újdonság, hogy azok a nők, akik legalább 15 év szolgálati idővel rendelkeznek, és felneveltek legalább három gyereket (16 éves korig), hatéves korkedvezménnyel mehetnek nyugdíjba. Ehhez a negyedik gyerek után hozzáadódik még egy-egy év kedvezmény minden további gyermekért. Az előzetes (csökkentett összegű) nyugdíj a jelenlegi részleges előzetes nyugdíjnak felel meg, és az ezzel kapcsolatos előírások változatlanok maradnak.

A rokkantsági nyugdíj esetében újra meghatározzák a rokkantsági besorolásokat, hogy lehetőséget teremtsenek az egyéni munkára.

Az utódlási nyugdíjakra vonatkozó jelenlegi előírásokat azzal a kitétellel bővítették, hogy a túlélő házastárs saját nyugdíja mellé megkapja az elhunyt házastárs nyugdíjának 25 százalékát. A törvénytervezet fenntartja a fakultatív járulékfizetés lehetőségét, azzal a módosítással, hogy míg eddig csak öt egymást követő évet lehetett visszamenőleg befizetni, a jövőben, ötéves korlátig, bármelyik nem kontributív időszak befizethető.

A minimálbér helyett azonban az országos átlagbért tekintik kiindulópontnak.

Fotó: Gecse Noémi

Változik a nyugdíjszámítás

A minimálnyugdíjat az aktuális év országos bruttó minimálbéréből számolják ki. Azok a személyek, akik legalább 15 év szolgálati idővel rendelkeznek, az országos bruttó minimálbér 45 százalékát kapják, amelyhez hozzáadnak még 1 százalékot minden 15 fölött teljesített szolgálati évért. Azok a személyek, akiknek szolgálati ideje 10 és 15 év közé esik, az országos bruttó minimálbér 40 százalékát kapják, amelyhez hozzáadnak még 1 százalékot minden 10 fölött teljesített szolgálati évért.

Ha valakinek az újraszámolás után nagyobb összegű nyugdíj jön ki, akkor azt fogja megkapni ezután.

A nyugdíjkiszámítási képlet értelmében a nyugdíj összege egyenlő az összegyűjtött pontok száma és a referenciapont értékének (vpr) szorzatával. Az összegyűjtött pontok számát az éves pontszámok összege adja, az éves pontszámot pedig úgy kapjuk meg, hogy a havi pontszámok összegét elosztjuk 12 hónappal. A havi pontszám egyenlő a bruttó jövedelem és az országos bruttó átlagbér hányadosával. A referenciapont értéke 2021-ben 75 lej lesz.

A képletnek nemcsak az az előnye a munkaügyi minisztérium szerint, hogy felszámolja a méltánytalanságokat, hanem az is, hogy valamennyi nyugdíj nőni fog.

A törvény több szakaszban lép életbe 2021-ig. A nyugdíjpont értéke a kormányprogramnak megfelelően emelkedik a következőképpen:

2019-ben 1 265 lej, 2020-ban 1 775 lej, 2021-ben pedig 1 875 lej lesz.

2022-től a referenciapont értékét kiigazítják az éves inflációs rátával. Romániában jelenleg hozzávetőlegesen ötmillió nyugdíjast tartanak számon.

{A}

Közel 75 ezer nyugdíjas Hargita megyében

Hargita megyében pedig 74 448 nyugdíjast jegyeztek a júliusi adatok szerint, közülük 55 669-en öregségi nyugdíjasok, 746-an előzetes nyugdíjban részesülnek, 1925-en részleges előzetes nyugdíjat kapnak, 8832-en rokkantsági, és 7276-an utódlási nyugdíjra jogosultak. Az átlagnyugdíj értéke 1103 lej a férfiak, és 1023 lej a nők esetében. Az öregségi nyugdíjasok átlagnyugdíja 1247 lej a férfiak, 1089 lej a nők esetében. Ezek között az adatok között nem szerepelnek többek között a belügyminisztériumhoz tartozó intézmények nyugdíjasai, és átlagnyugdíjainak mértéke sem. Bán Katalin, a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a nyugdíjtörvény-tervezet szerint minden nyugdíjat újraszámolnak, és amennyiben csökkenne az érték, akkor a nyugdíjasok megtarthatják a korábbi számítás szerinti nyugdíjukat. A törvénytervezet egyébként a munkaügyi minisztérium honlapján tanulmányozható.