A Maros megyei „kétnyelvűsítés” ügyében a teendők java még hátravan

Szucher Ervin 2018. április 17., 14:35

A megyehatárt jelző táblák kihelyezésével mindössze az első lépéseket tette meg az önkormányzat a Maros megyei utak „kétnyelvűsítése” érdekében: a több mint hétszáz kilométer mentén a helységnévtáblákon kívül alig lelhető fel egy-egy magyar felirat.

Jónéhány egynyelvű táblát ki kell cserélni. Archív Fotó: Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo)

A múlt év novemberében arról számoltunk be, hogy nehézkesen szerez érvényt a Románia által is ratifikált regionális vagy kisebbségi nyelvek chartájának a Maros megyei önkormányzat részeként működő útügyi osztály. Akkor egy, a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben

a Maros megyei tanács arról biztosított, hogy „odafigyel arra, hogy a megyei utak melletti útjelző táblákat kétnyelvűsítse”.

Ezeket folyamatosan fogják kicserélni a megyei utak javításával párhuzamosan.

{A}

A tanácselnök előrelépést ígért

A megyei önkormányzat idén

72 millió lejt fordít az úthálózat karbantartására és korszerűsítésére. Ezt az összeget viszont nem csak a kátyúzási munkálatokra, aszfaltozásra, kövezésre és más karbantartási munkálatokra szánják, hanem a tervezett felújítási munkálatokhoz szükséges szakdokumentáció előkészítésének költségeire is.

Fotó: Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo)

Számításaink szerint, ha minden évben mindössze 45 kilométert sikerül felújítani, akár 2017-ben, az önkormányzatnak tizenhat esztendőre lesz szüksége ahhoz, hogy az ügykezelésében lévő 727 kilométeren kicserélje a táblákat.

Az idén rendelt új útjelző táblák mindegyike kétnyelvű lesz

– írta többek között lapunk kérdéseire válaszolva 2017 őszén az önkormányzat sajtóosztálya.

Ehhez képest, 2018 elején Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke lapunknak arról számolt be, hogy „egyelőre folyik a kicserélésre szoruló táblák felleltározása”.

Nem egyszerű folyamat, mert nem egy-két útszakaszról van szó, hanem rengetegről. Azt is meg kell nézzük, hova kell kitennünk kétnyelvű táblát, s hova nem. De egészen biztosan lesznek előrelépések ebben a kérdésben is

– tette hozzá. Péter Ferenc már januárban nyomatékosította, hogy első lépésként a megyehatár-táblákat cserélik ki. A Maros megyei utászok kissé túl is lőttek a célon: Fehér megye területére is kétnyelvű táblát tettek ki, amely jókora magyarellenes hullámverést váltott ki. A szakemberek javítottak a hibájukon, és „hazaköltöztették” Maros megye végébe az egyesek által szentségtörőnek számító Judeţul Alba – Fehér megye feliratot. Szeben megye Kund és Erzsébetváros közti határában a közelmúltban ismeretlen tettesek festették le a kétnyelvű táblát.

Vita a folyók névtáblái körül

Ehhez képest számos színmagyar kistérségben még mindig várni kell az útjelzők kétnyelvűsítésére. Mint emlékezetes, az ősszel

nagy felháborodást keltett, hogy az útügyisek nemhogy kétnyelvű irányjelzőket helyeztek volna el, bizonyos Nyárád- és Küküllő-menti településeken, a meglévő kétnyelvű táblákat is kizárólag román nyelvűre cserélték.

Némileg hasonló a helyzet a hidak esetében is, amelyeken a patakok vagy folyók nevét szintén csak az állam nyelvén tüntették fel. „A patakok, folyók nevét jelző táblák kihelyezéséért a vízügyi hatóság felel, így ezek cseréje nincs a megyei önkormányzat hatáskörében” – válaszolta novemberben a sajtóiroda. Ezzel szemben az vízügyi igazgatóság sajtószóvivője, Călin Fokt leszögezte:

nem a vízügy dolga a táblák csereberéje, az intézmény soha nem foglalkozott ilyesmivel.

Fotó: Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo)

Közben Péter Ferenc is meggyőződött, hogy a megyei tanácsnak nincs igaza, a táblacsere az önkormányzatra hárul.

A folyóvíz ügykezelője a vízügy, ezért az lett volna a logikus, ha a táblák kifüggesztését is ők oldották volna meg. De mivel a hidak hozzánk tartoznak, nekünk kell a feliratokat kicserélnünk. Az az igazság, hogy erre nem számítottunk

– látta be Péter.

Maros megyében az útügy egyelőre csak a Nyárádmagyaros és Sóvárad közti megyei útszakaszra helyezett ki kétnyelvű irányjelzőtáblákat, a többi létezőt önkormányzatok vagy civilek rendelték meg és szerelték fel. A helységnévtáblák esetében is akad bepótolnivalója az önkormányzatnak: miután a tavaly egynyelvűre cserélte Szászrégen Görgényszentimre felőli bejáratánál a város nevét, a helyhatósági törvény értelmében kötelező módon ki kell javítania a hibát. Akárcsak Vámosgálfalván, ahol helytelenül jelenik a település magyar neve.