Szülői szövetség a gyermekek jogainak érvényesítéséért

Simon Virág 2018. március 20., 21:19

Országos hálózatot szeretne kialakítani a Magyar Szülők Szövetsége, amelynek egyik legfőbb célkitűzése, hogy megóvják a magyar kisebbségi oktatás eddig kialakított hálózatát, és lehetőséget teremtsenek a szülőknek, hogy aktívan részt vegyenek az oktatási folyamatban.

Fotó: Haáz Vince

A két alapítótag többek között a szövetséget bemutató sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy másfél éve küzdenek a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport tagjaiként a gyermekeik tanintézményének megmentéséért, s ezalatt nagyon sok mindent megtanultak az oktatási rendszerről, látták, hol vannak a hiányosságok és megértették, hogy

fontos, hogy a magyar szülők közösen lépjenek fel a gyermekeik jogainak érvényesítéséért.

„Létrehoztuk, mert szükség van rá” – hangoztatta Csíky Csengele, aki elmondta, hogy amikor Bukarestben a minisztériumban tárgyaltak, velük egy asztalhoz ült egy unireás szülő is, aki a szülőbizottság tagja volt.

A magyar szülők nem ismerik eléggé a törvény adta lehetőségeket, nem tudják, hogy joguk és lehetőségük van beleszólni az oktatási folyamatba, elmondani a romániai magyar oktatás sajátos igényeit és megvédeni azt az oktatási hálózatot, amelyik már működik

– részletezte.

Az alapító tagok szerint fontos, hogy a szülők megértsék, hogy

a tanintézmények nem a pedagógusoké és a tanfelügyelőségé, nem a politikai pártoké és a minisztériumé, hanem mindenekelőtt a szülőké és a gyermekeké.

A Magyar Szülők Szövetségének többek között az a célja, hogy kiküszöbölje a másodrendű állampolgári érzést a vegyes tannyelvű iskolákban (például a nyelvi tájkép rendezésével), megsürgesse, hogy záros határidőn belül minden szinten a román nyelvet idegen nyelvként oktassák és olyan tantervvel, amely segíti, hogy a gyermekek megtanulják, értsék és használni tudják a román nyelvet.

Szeretnének regionális felméréseket készíteni a helyi igények feltérképezésére, hiszen tudják, hogy Marosvásárhelyen, Nagybányán és Balánbányán vagy Székelyudvarhelyen nem ugyanazok a diákok és szülők elvárásai, nehézségei és problémái. Megerősítenék a kis- és nagyközösségeket, ahol hiányoznak, ott létrehoznák ezeket, hiszen meggyőződésük, hogy a közösséghez tartozás felerősíti az itt- és megmaradás érzelmi szálait.

A most létrehozott szülői szövetség szeretne együttműködési szerződést aláírni a szakminisztériummal, hogy képviselői lehessenek az iskolák vezetőségi tanácsában, és egészen közelről követni tudják az ott hozott döntéseket, beleszólásuk is legyen ezekbe. Szoros kapcsolatot akarnak kialakítani a Romániai Magyar Pedagógus Szövetségével és a diákszervezetekkel, hiszen az alapító tagoknak meggyőződése, hogy az oktatás egy háromlábú szék kell legyen, ahol a diákok, pedagógusok mellett a szülőknek is fontos szerepet kell vállalnia.