Végrehajtást kezdeményeztek a csíkszeredai Városháza megnevezés eltávolítása érdekében

Kovács Attila 2018. január 22., 14:25

A Hargita Megyei Törvényszéktől egy marosvásárhelyi bírósági végrehajtói iroda kényszervégrehajtás engedélyezését kérte a csíkszeredai polgármester és a helyi tanács ellen a Városháza felirat eltávolításáról rendelkező bírósági ítélet érvényesítése &am

A Városháza felirat levételét szeretné elérni a végrehajtó. Nem lesz egyszerű Fotó: Gecse Noémi

A keresetlevélben, amelynek másolatát a törvényszék kérésünkre rendelkezésünkre bocsátotta, a végrehajtó a Méltóságért Európában Polgári Egyesülettől (ADEC) kapott tavaly decemberi megbízás alapján kéri a kényszervégrehajtási eljárás engedélyezését. Ezzel

a Hargita Megyei Törvényszék 2016-ban hozott, és a Marosvásárhelyi Ítélőtábla által ugyanazon év végén helybenhagyott, így jogerőre emelkedett bírósági ítéletet akarják végrehajtani, azaz levenni a Városháza feliratot, és behajtani a perköltséget.

„Az adós nem teljesítette jószántából a végrehajtás kötelezettségét, ezért kérjük, járuljanak hozzá a kényszervégrehajtáshoz” – olvasható a Hargita Megyei Törvényszéken iktatott keresetlevélben.

Védekezni fognak
Még nem kaptunk meg ezt a felszólítást, ha megkapjuk, akkor nyilvánvalóan reagálunk rá, védekezni fogunk. Ha a megyei törvényszékhez nyújtották be a végrehajtás jóváhagyási kérését, akkor megtanulták tőlünk a jog alkalmazását

– utalt Májai László, a város jogi képviseletével megbízott ügyvéd a városháza homlokzatán levő zászlók eltávolításával kapcsolatos végrehajtási eljárásra, amelyet a bíróság érvénytelenített eljárásjogi hibák miatt. Úgy vélte, hogy a zászlók ügyében is a törvényszékre fogja beadni az újabb végrehajtási kérést az ADEC által megbízott végrehajtó. „Meg kell nézzük, hogy milyen jog alapján tették ezt le, mert annak függvényében kell védekeznünk.

Még mindig nem látom, hol van az a közigazgatási ügylet, amelyet ők megtámadtak, mert a közigazgatás törvény szerint csak közigazgatási akták miatt lehet végrehajtást indítani, nem pedig egy polgári üggyel kapcsolatban

– magyarázta.

Engedélyköteles beavatkozás

A Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság vezetője, Bakos László tavaly megkeresésünkre azt mondta,

a műemléképületnek nyilvánított csíkszeredai városháza esetében, amelynek homlokzatára az 1990-es évek közepén a megfelelő engedély alapján tették fel a Városháza – Primărie kettős megnevezés betűit, bármilyen beavatkozás, így a felirat eltávolítása is engedélyköteles.

Ehhez urbanisztikai bizonylat kibocsátása szükséges, amelyet az igazgatósághoz kell továbbítani, a beavatkozást pedig a brassói központú Területi Műemlékvédelmi Bizottságnak is jóvá kell hagynia. Ugyanakkor, mivel

a jogerős bírósági döntés csak a Városháza feliratról rendelkezik, a Primărie-ról nem, ha az egyik feliratot leveszik, a másikat, amennyiben ott marad, át kell helyezni, hogy középre kerüljön

– ehhez viszont szükség van egy tervre, amelyet a bizottságnak is el kell fogadnia.

Törvénytelennek tartják

Májai László úgy nyilatkozott, a védekezésben ezeket a szempontokat is felhasználják, de

tapasztalata szerint a bíróságokat egyáltalán nem érdekli, hogy esetleg műemlékvédelmi szabályozás alá esik az épület.

„Ők hoztak egy döntést, amely jogszerűnek annyira jogszerű csak, hogy egy bíróság hozta, egyébként egyáltalán nem” – jelentette ki.

Az előzményekről
A Dan Tanasă vezette egyesület 2015 novemberében indított pert a felirat eltávolításáért, szerintük „a Városháza (románul: Casa Oraşului) felirat elhelyezése törvénytelen, mert nem a Primărie román kifejezés magyar megfelelője”. A keresetlevél szerint a Városháza megnevezés a magyarországi közigazgatás egyik intézményét jelenti, amelyet „mesterséges módon vettek át, és törvénytelenül használnak egyes helyi hatóságok, köztük a csíkszeredaiak is”, mert a román közigazgatási rendszerben nincs olyan intézmény, amely megfelelne ennek az elnevezésnek. Az eltávolításról rendelkező jogerős bírósági döntés ellen rendkívüli perorvoslattal élt a város, ennek elutasítása után tavaly a perbe magánszemélyként beavatkozó Füleki Zoltán alpolgármester a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért, ennek elbírálására még várni kell.