Németh Géza-emlékdíj a magyar kultúra megőrzéséért

Molnár Rajmond 2018. január 21., 19:53

Hunyadi Irén és Vargyas Hajnalka gyergyóalfalusi tanítónőket jutalmazták Németh Géza-emlékdíjjal vasárnap a csíkszeredai református templomban, mintegy elismerésül, hogy kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra megőrzéséhez és megmaradásához.

Bege László mondott laudációt. Hunyadi Irént és Vargyas Hajnalkát díjazták Fotó: Gecse Noémi

A Németh Géza-emlékdíjat azzal a céllal alapították, hogy a magyar kultúra megőrzéséért tevékenykedő pedagógusok munkáját díjazzák. Így minden évben a Magyar Kultúra Napjához (január 22.) legközelebb eső vasárnap megszervezik a díjátadó ünnepséget a csíkszeredai református templomban, az istentiszteletet követően.

{A}

A vasárnapi ünnepség elején Kelemen Csongor volt politikai fogoly szavalta el Reményik Sándor: Mi marad meg? című költeményét. Ezt követően Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja szólalt fel, mint fogalmazott,

elismeréssel és megbecsüléssel tartozunk a díjazott pedagógusoknak, hiszen munkásságuknak nem kevésbé fontos a jelentősége, mint a mindennapi kenyérnek.

Sógor Csaba Fotó: Gecse Noémi

Sógor Csaba EP-képviselő – aki évről évre felajánl az elismerés mellé egy bizonyos pénzösszeget is – a magyar kultúra napjához kötődő gondolatait osztotta meg a jelenlevőkkel, majd a pedagógusok munkásságát méltatta.

Fotó: Gecse Noémi

Hunyadi Irén életpályájáról Bege László, Gyergyóalfalu alpolgármestere mondott laudációt. „Hunyadi Irén neve Gyergyóalfaluban nemcsak a felelős pedagógus fogalmával azonosul, hanem a hagyományos értékek védelmezőjével, továbbtanítójával és ezen keresztül a nemzeti öntudatra, önön értékeink megbecsülésére fáradhatatlanul buzdító önkéntesével is. Széleskörű tevékenységét hőn szeretett szülőfalujában, Alfaluban végzi fáradhatatlanul, már 37 éve. Tanítványaival vállalta a helyi székely értékeknek bemutatását az ország több településén is. Ez a kitüntetés a másokért való élés díja, ami bizonyára új erőforrás, ösztönzés és biztatás az ilyen típusú embernek, akiknek élete a munka” – fogalmazott az elöljáró.

Fotó: Gecse Noémi

Ezt követően Hunyadi Irén tanítványának, Vargyas Hajnalka tanítónőnek a munkásságát ismertette, méltatta. „Méltán érdemli meg az elismerés szavait Vargyas Hajnalka, aki olyan szerteágazó, meghatározó és látható módon, s mégis mindvégig fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik ma is a magyar kultúráért, a hagyományokért, a közösségért. 2000-ben férjhez jött Gyergyóalfaluba, 2007-től a Sövér Elek Szakközépiskolában tanít. Mindig is szívügyének tekintette a magyar nyelv, a kultúra ápolását. Műsorokat szervezünk közösen, tánctalálkozókon veszünk részt, a határon túl is sikerült megmutatnunk gyerekeink tánctudását, népdalainkat” – hangzott el.

Fotó: Gecse Noémi

Az ünnepség a gyergyóalfalusi iskolások műsorával ért véget.