Unitárius találkozó a Szejkén – továbbvinni a vallásszabadság üzenetét

Kovács Eszter 2017. augusztus 13., 14:42

A reformáció 500. és a vallásszabadság kihirdetésének 449. évfordulóján, a már megszokott időpontban, augusztus második szombatján tartották a Szejkefürdői Unitárius Találkozót.

Fotó: Pál Árpád

Az ünnepi esemény felszólalói mind a reformáció és az útkeresés témája köré építették mondanivalójukat. Amint azt Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke elmondta: a vallásszabadság rámutatott arra, hogy bölcs életszemlélettel az ember képes arra, hogy felismerje és megélje a lelki szabadságot.

A reformációnak és a vallásszabadságnak köszönhetjük, hogy őseink felismerték, hogy nem elég a vallást kizárólag a templomban megélni. Ebből a felismerésből született meg az a gondolat és megvalósítás, hogy tanítani kell az újabb nemzedékeknek a vallást.

Olyan iskolahálózatot építettek ki, amelyet az erdélyi gyermekek és ifjak ezreit tanította meg írni és olvasni. Kollégiumokat alapítottak, ahol az erdélyi ifjak magasabb tudományokat sajátítottak el, hogy később felekezettől függetlenül az erdélyi társadalom hasznára legyenek akár lelkészként, orvosként, jogászként, tudósként vagy politikusként” – sorolta. Hozzátette: ezért ma a legfontosabb feladatunk a reformációnak üzenetét tovább vinni.

Fotó: Pál Árpád

Nem mondhatunk le egyetlen magyar középiskoláról sem. Sem épületről sem tanintézetről vagy tanításról. Sőt, mindannyiunk kötelessége, hogy több százéves hagyományainak megfelelően erdélyi protestánsként felelősségre neveljük ifjainkat!

– hangsúlyozta Bálint Benczédi Ferenc.

Fotó: Pál Árpád

A soron következő Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a közösség és Székelyföld építéséről beszélt. Megjegyezte: Székelyföldet évről évre, napról napra, óráról órára kell építeni, és ebben a munkában történelmi egyházainknak nagy felelőssége van, hiszen azok nélkül nincsen hit, nincsen közösség.

Felszólalt Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere is, megállapítván: a hőség ellenére sokan népviseletet öltöttek magukra.

Fotó: Pál Árpád

Jól illik a székely ruha a szejkei tájba. Ez a mi örökségünk, amit őseinktől kaptunk, amit tovább kell adni. Egyszerű üzenetet hordoz: hogy szülőföldünkön kell boldogulnunk, hisz itt vannak a hajszálgyökerek. Hiába szolgáljuk a világot, ha közben elveszítjük magunkat

– fejtett ki az elöljáró, majd hozzátette: a továbbiakban és folyamatosan azért kell imádkoznunk és dolgoznunk, hogy fiataljaink itthon maradjanak.

Fotó: Pál Árpád

Az ünnepi istentisztelet szövegét a vándorlás témája köré építette Kászoni Kövendi József, a Magyar Unitárius Egyház püspöki helynöke. Az ember Homo Peregrinus – mondta, vagyis vándorélettel megáldott, akinek életét folyamatos térbeli és időbeli dinamika hatja át. „Szüntelenül, folyamatosan és megállíthatatlanul vándorol. Nem kell valóságosan is útra kelni ahhoz, hogy vándoroljunk, hiszen születésünk pillanatától eredendően mindannyian nomád életet élünk.

Fotó: Pál Árpád

A szónak lelki értelmében is nomádokká válunk, hiszen bennünk bolyong a vágy, a remény, hogy egyszer valamikor valahová megérkezünk, még akkor is hogyha láthatóan egy helyben állunk

– hangsúlyozta.

Az ünnepi beszédeket követően úrvacsora-vételre hívták a részvevőket, majd a Szejkei Unitárius Találkozó a már megszokott program szerint zajlott: az ünneplő közösség megkoszorúzta Orbán Balázs sírját,az esemény zárásaként pedig kulturális műsor és előadások voltak a színpadon.

Fotó: Pál Árpád