Híd a múlt, a jelen és a jövő között – felavatták az etédi falumúzeumot

Ünnepre gyűltek össze az etédiek és a távolabbról érkező meghívott vendégek pénteken: az önkormányzat által megvásárolt porta udvarán felavatták a régi álomként megvalósult, a közösségi összefogásként, kalákában létrehozott falumúzeumot.

Péter Beáta

2024. május 31., 20:072024. május 31., 20:07

2024. május 31., 20:162024. május 31., 20:16

Híd a múlt, a jelen és a jövő között – felavatták az etédi falumúzeumot

Fotó: László Ildikó

Ünnepre gyűltek össze az etédiek és a távolabbról érkező meghívott vendégek pénteken: az önkormányzat által megvásárolt porta udvarán felavatták a régi álomként megvalósult, a közösségi összefogásként, kalákában létrehozott falumúzeumot.

Péter Beáta

2024. május 31., 20:072024. május 31., 20:07

2024. május 31., 20:162024. május 31., 20:16

Az a régi elképzelés, hogy Etédnek ismét múzeuma legyen, hogy Etéden ismét szóljon a timbora, valósággá vált – fogalmazott köszöntőbeszédében Szilveszter Attila, a község polgármestere.

„Valamikor 2019-ben fogalmazódott meg bennem, hogy valamilyen formában emléket kellene állítani csodálatos szülőfalumban, hogy valamilyen formában el kellene mondani,

Idézet
meg kellene mutatni a világnak, hogy Etéd gazdag múlttal rendelkezik úgy hagyományaiban, mint építkezésében, népszokásaiban egyaránt. Az elképzelést tettek követték, lassan körvonalazódott, hogy miként kell ezt megvalósítani.

Először egy megnyert uniós pályázat keretében akartuk megvalósítani, majd ezzel párhuzamosan elkezdtem felkutatni az ősi hangszerünket, a timborát. Nem találtam. Majd néhai Gagyi László tanító bácsi leírásai alapján sikerült újraéleszteni, elkészíttetni” – elevenítette fel.

Szilveszter Attila, Etéd község polgármestere

Fotó: László Ildikó

Elhangzott, a falumúzeumnak otthont adó portát az önkormányzat vásárolta meg, majd nekifogtak a felújításnak, és eközben folyamatosan gyűjtötték a régi használati- és dísztárgyakat.

Arra törekedtek, hogy minél eredetibb formában újítsák fel az épületet, hogy minél hatékonyabban tudják a világ elé tárni az épített örökségünket, egyedi értékeinket, hogy rávilágítsanak ennek a székely falunak a múltjára

– osztotta meg a jelenlévőkkel a polgármester. „Mert a múlt ismerete, az őseinktől örökölt népszokásaink, nyelvünk ismerete az az alappillér, ami által nemzetünk fennmaradt, az alappillér, amire építkeznünk kell a jelenben azért, hogy jövőt teremtsünk gyermekeink, unokáink számára itthon, Etéden. Mert, miközben maradandó emléket állítunk a múltnak, felelősséggel építjük a jelent, és a jövőt. Ezt tették őseink a régi időkben, és ezt kell tenni nekünk is a jelenben. Ez mindannyiunk kötelessége!” Hangsúlyozta, legyen ez a porta iránytű, legyen a kulturális tevékenységek helyszíne, teljen meg élettel, gyermekzsivajjal az udvar, legyen hangos népdalainktól, illatozzon a kemencéből a friss kenyér illata, csattogjon a szövőszék. Egymást váltsák a helyi kézművesek, hímezzenek, emlékezzenek, meséljenek történeteket a régi időkről, mert ebben a rohanó világban nem elég csak ápolni, pátyolgatni a hagyományt, hanem azt meg kell élni közösen, közösségben, egyetértésben.

Idézet
És hogy mennyire él még a közösségi erő itt, Etéden, bizonyítéka ez a székely porta, hiszen saját költségvetésből valósítottuk meg, közösségi adományokból, közmunkával, összefogással

– húzta alá, majd név szerint is megköszönte mindazoknak, akik segítettek megvalósítani ezt az álmot, ugyanakkor emléklapot nyújtott át azoknak, akik adományaikkal segítették, hogy berendezzék a múzeumot.

Fotó: László Ildikó

Az ünnepségen jelen volt Latorcai Csaba, a magyar Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, aki köszöntőbeszédében kiemelte, szorgos kezek munkáját dicséri a megújult épület, az összefogás és az együttműködés közös sikerét hirdeti az etédi falumúzeum.

Idézet
A gondos felújításnak köszönhetően mától a megújult falumúzeum híd a múlt, a jelen és a jövő között. Aki belép a kapuján, tisztelettel emel kalapot a múlt előtt, miközben lelki szemei előtt lepereghet ennek a földnek a történelme, amely történelem nélkül nem lenne jelen, s mely jelen nélkül elképzelhetetlen a jövő

– mondta, hozzátéve, szorgalmas kezek munkáját dicséri az is, ahogyan gyarapszik Etéd község és környéke, újulnak meg házai, portái, útjai, hídjai.

„Mindezek a fejlesztések egy közösség életrevalóságát, élni akarását mutatják, mert ez a sok-sok fejlesztés összeadódik, és így épül fel és erősödik lélektől lélekig nemzetünk, Székelyföldtől az Őrvidékig, Kárpátaljától Felvidékig, s Muravidéktől Vajdaságig. Mert nemzetben gondolkodunk, mely minden határon felül emelkedik, s minden magyart igyekszik magához ölelni. Magyarország felelősséget visel minden magyarért.” Úgy véli, különösen fontos hangsúlyozni ezt most, amikor olyan nagy szükség van az összekapaszkodásra, identitásunk vállalására és megőrzésére ahhoz, hogy Európa közepén a szellemi, lelki megújulást sürgető történelmi pillanatában legyen erőnk a külső és belső nyomással szemben, történelmi hőseink kitartásával, közösen együtt küzdeni megmaradásunkért itt, a Kárpát-medencében.

Latorcai Csaba, a magyar Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese

Fotó: László Ildikó

„Saját keserű történelmi tapasztalatainkból tudjuk, ahol arat a halál, ott csak a pusztulás az út. A történelmi tapasztalataink mondatják velünk, hogy alkotni, építeni csak békében lehet. Gyermekek csak békében születnek. Szellemi, lelki, anyagi értelemben gyarapodni csak békében lehet. Városainkat, falvainkat megújítani, épületeinket, útjainkat felújítani, korszerűsíteni csak békében lehet. A körülöttünk, velünk élő népekkel csak békében lehet eredményesen együttműködni. Ezért is döntő, hogyan alakult a kontinens sorsa a néhány nap múlva, június 9-én sorra kerülő európai parlamenti választásokon. Háború vagy béke? Erre kell határozott, és a békét támogató választ adnunk nekünk magyaroknak, székelyeknek.” Hangsúlyozta,

a választás tétje az, hogy minél több olyan képviselőt küldjünk az európai parlamentbe, akik határozottan kiállnak a béke mellett, és képviselik azokat az értékeket, amelyek a magyarság megmaradását szolgálják.

„Szurkolunk a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek és jelöltjeinek azért, hogy ezen az Európa jövőjét eldöntő szavazáson olyan eredményt érjenek el, amely erős legitimitást ad a békepárti álláspontnak. Ehhez szükség van az önök támogatására is, hogy ezek a jelöltek sikeresen és eredményesen képviselhessék érdekeiket, és álljanak ki a béke mellett. Erősítsük meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel a békepárti álláspontot, hogy Közép-Európa népei, benne mi, magyarok a 21. században békében és együttműködve legyünk sikeresek, és legyünk képesek az Európát fenyegető legújabb kori kihívásokra korszerű, és a jövő nemzedékért felelősséget vállaló válaszokat adni. Így őrizzük meg közösen a földet, amelyre a haza épül, s a hazát, amelyre a jövő épül” – mutatott rá Latorcai Csaba.

Fotó: László Ildikó

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szövetségi elnöke ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a kaláka, az összefogás, amellyel az etédi falumúzeum is elkészült, mindig azt jelenti, hogy közösséget építünk. Akkor, amikor az emberek együtt elterveznek valamit, összefognak, kalákában elkészítik, akkor összeköti őket a közös munka, a sok közös élmény, közös értékek, amelyekért együtt cselekedtek.

Idézet
Az elmúlt 34 esztendőben a romániai magyar közösségnek azért volt sikere, azért tudott talpon maradni, azért tudott mindig felállni, mert közösséget építettünk. Ilyen, vagy olyan módon mindig a hagyományos közösségeket megerősítettük. És ez az egyik kulcsa, hogy miért sikerült nekünk a legnehezebb időkben is talpon maradni. Mindig azok a közösségek tudtak erősek maradni, amelyek ragaszkodtak a közös értékekhez, hagyományokhoz, gyökerekhez.

A hagyományok megőrzése nem jelent béklyót, az nem leköt, hanem pont ellenkezőleg, szabadságot ad. Megadja azt a keretet, amin belül egyénként, családként a közösségen belül meg tudjuk élni a szabadságot, ki tudunk teljesedni – emelte ki.

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke

Fotó: László Ildikó

„Békepártinak lenni egy dolgot jelent csupán: hogy az élet pártján állsz. Aki háborúpárti, az a pusztítás és a halál pártján áll. Mi azért vagyunk békepártiak, mert az élet teszi lehetővé az alkotást, az értékteremtést. És azért fogunk küzdeni, hogy a háborúnak vége legyen, hogy béke legyen. Az erdélyi magyar emberek az elmúlt százakárhány esztendőben a háborúból még semmit nem nyertek. Minden háborúban veszítettünk. Nekünk azért van békére szükségünk, hogy együtt, a Kárpát-medencei összes magyar közösséggel tudjunk jövőt tervezni, építeni, értékeket alkotni. Erre a felelősségre szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét” – zárta beszédét.

Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke

Fotó: László Ildikó

Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, az Udvarhelyszéki RMDSZ elnöke beszédében rámutatott,

minden, amit megvalósítunk, az egyfajta kalákának az eredménye.

„Van más jó hír is, hiszen az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának egyik konkrét eredménye éppen Etéd községben valósul meg, hiszen nyolc hagyományos portát fognak felújítani európai uniós pénzből, kormányzati segítséggel. Két ilyen község van Hargita megyében, akik sikeresen pályáztak erre: Csíkszentgyörgy és Etéd. Ez azt is mutatja, hogy van egy erős akarat, szándék az itteni vezetésben arra, hogy mindazt az épített örökséget, hagyományokat, legyen az a timbora, vagy a hagyományos építkezési szokásokkal megépített porták, azokat meg kell őrizni. Mert nem a múltat őrizzük meg ezzel, hanem irányt mutatunk a közösségi fejlődésünknek.”

Antal Lóránt szenátor

Fotó: László Ildikó

A felszólalók sorában Antal Lóránt szenátor kiemelte, egy közösség akkor tud építkezni, megmaradni, ha meg tudja határozni azt, hogy ki is ő igazán, hogy honnan jön, kik voltak az ősei, és hová tart. „Egy falumúzeumnak az az elsődleges célja, hogy egy hagyományos épületbe bevisszük a múltunkat, azokat az elemeket, amelyeket őseinktől kaptuk, őseink hagytak ránk, pontosan azért, hogy tudjuk, hogy honnan jövünk, kik vagyunk és mit akarunk.” Ladányi László Zsolt parlamenti képviselő pedig elmondta, hogy 27 évvel ezelőtt járt először Etéden – azóta még számtalanszor –, és azt látja, hogy ez a vidék megújult. „Ezek az összefogások, együttműködések azok, amelyek fontosak számunkra és amelyek előre visznek.” A felszólalók mindannyian felhívták a figyelmet a június 9-ei választáson való részvétel fontosságára.

Szakács Zsolt református lelkipásztor

Fotó: László Ildikó

Bálint István római katolikus plébános

Fotó: László Ildikó

Az ünnepi beszédeket követően Szakács Zsolt etédi református lelkipásztor és Bálint István római katolikus plébános szóltak a jelenlévőkhöz, és áldották meg a portát. A falumúzeum avatóünnepségén Demeter Miklós hangszerkészítő timborajátéka is felcsendült, Birtalan Margit óvónő szavalata és Tiboldi Sándor Etéd történetéről szóló előadása is elhangzott. Fellépett a Forgórózsa néptáncegyüttes, az etédi kórus, valamint az etédi gyerekek ünnepi műsorral örvendeztették meg a közönséget.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Tiboldi Sándor Etéd történetéről tartott előadást • Fotó: László Ildikó

Tiboldi Sándor Etéd történetéről tartott előadást

Fotó: László Ildikó

A színpadon a Forgórózsa néptánccsoport • Fotó: László Ildikó

A színpadon a Forgórózsa néptánccsoport

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Demeter Miklós hangszerkészítő • Fotó: László Ildikó

Demeter Miklós hangszerkészítő

Fotó: László Ildikó

Ladányi László Zsolt parlamenti képviselő • Fotó: László Ildikó

Ladányi László Zsolt parlamenti képviselő

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Latorcai Csaba • Fotó: László Ildikó

Latorcai Csaba

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 02., kedd

Számos háztartás marad víz nélkül Székelyudvarhelyen kedd délutánig

Több székelyudvarhelyi utcában is szünetelni fog a vízszolgáltatás kedden délutánig,

Számos háztartás marad víz nélkül Székelyudvarhelyen kedd délutánig
2024. július 02., kedd

A méz mellett egy kis pénz is csurran-cseppen a méhészeknek

Kaptárakra, méhészeti eszközökre, méhállományra, szállítóeszközökre, de még mézanalízisre is igényelhetnek támogatást a méhészek a hónap végéig. A juttatás már az elmúlt években is létezett, idén viszont van egy fontos változás a feltételekben.

A méz mellett egy kis pénz is csurran-cseppen a méhészeknek
2024. július 01., hétfő

Átlagos tételsorok, magabiztos diákok a román írásbelin

Megkönnyebbüléssel léptek ki hétfőn az iskola kapuján a kézdivásárhelyi érettségizők, akiknek többsége egyetértett: román nyelv és irodalomból idén nem nehéz elérni az átmenő jegyet. A humán és reál szakos tételsorok csaknem azonosak voltak.

Átlagos tételsorok, magabiztos diákok a román írásbelin
2024. július 01., hétfő

Sokan kíváncsiak a Küküllőben összegyűlő méretes halakra

Már-már székelyudvarhelyi látványosságnak számítanak a Malom utca végében megépített, a Nagy-Küküllőn átívelő faszerkezetű hídnál összegyűlő halak, többen napi szinten odasétálnak, hogy megcsodálják és etessék azokat.

Sokan kíváncsiak a Küküllőben összegyűlő méretes halakra
2024. július 01., hétfő

Magasfeszültségű vezeték hibásodott meg, szünetel az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen

A Tábor-negyedben, illetve Székelyudvarhely központi részén is szünetel az áramszolgáltatás, miután meghibásodás történt ez magasfeszültségű vezetéken – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Magasfeszültségű vezeték hibásodott meg, szünetel az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen
2024. július 01., hétfő

Drágább üzemanyag a válasz a kicsivel nagyobb minimálbérre – változások júliustól

Ismét drágulnak az üzemanyagok július 1-jétől, miután az elmúlt hetekben inkább azt láthattuk, hogy valamelyest mérséklődnek az árak. Ez az ára a minimálbér-emelésnek?

Drágább üzemanyag a válasz a kicsivel nagyobb minimálbérre – változások júliustól
2024. július 01., hétfő

Hargita megye mindhárom térségében volt medve miatti riasztás az elmúlt héten

Hét Hargita megyei településről jelentettek medve-észlelést az elmúlt egy héten – egy alkalommal a csendőrség munkatársai is be kellett avatkozzanak, hogy elkergessék lakott területről a nagyvadat.

Hargita megye mindhárom térségében volt medve miatti riasztás az elmúlt héten
2024. július 01., hétfő

Sok az osztályismétlő diák Székelyföldön

A román oktatásügyi minisztérium a Corneliu-Mugurel Cozmanciuc moldvai liberális parlamenti képviselőnek címzett válaszlevelében közöl részletes számadatokat a 2023–2024-es tanévről.

Sok az osztályismétlő diák Székelyföldön
2024. július 01., hétfő

Póthídon kell közlekedni Bikafalván is

Elkezdődött Bikafalván a régi híd elbontása a 137-es megyei út Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti szakaszán – tájékoztat közleményben Hargita Megye Tanácsa.

Póthídon kell közlekedni Bikafalván is
Póthídon kell közlekedni Bikafalván is
2024. július 01., hétfő

Póthídon kell közlekedni Bikafalván is

2024. július 01., hétfő

Szabálytalan irányváltóba rohant egy szabálytalanul előző – hárman megsérültek

Három személy sérült meg egy autóbalesetben Máréfalvánál, hétfőn dél körül. Az előzetes rendőrségi információkból úgy tűnik, a balesetben érintett mindkét sofőr vétkes volt.

Szabálytalan irányváltóba rohant egy szabálytalanul előző – hárman megsérültek
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!